Gå videre til innhold
Norsk laks har en høy stjerne i Spania. Derfor er det viktig med tydelig opphavsmerking slik som i denne spanske fiskedisken. Foto: Norges sjømatråd
Norsk laks har en høy stjerne i Spania. Derfor er det viktig med tydelig opphavsmerking slik som i denne spanske fiskedisken. Foto: Norges sjømatråd

Nyhet -

Hva forbinder laksespisende søreuropeere med norsk laks?


God smak og god kvalitet er det søreuropeere i størst grad forbinder med laks fra Norge. I tillegg er det mange som assosierer laksen med ferskhet og mat som er bra for helsen, viser en ny undersøkelse.

Norsk laks har i stor grad et godt renommé og et godt grep om konkurrentene både i Spania, Italia og Frankrike. Likevel krever det kontinuerlig jobbing for å beholde den gode posisjonen og styrke seg i konkurransen om forbrukerne.

Derfor får Sjømatrådet regelmessig utført forbrukerundersøkelser som ser på folks handlevaner og tankemønstre, og hvilke assosiasjoner de har til norske sjømatprodukter. Kunnskap om det kan bidra til å styrke markedsføringen for de norske produktene. Kunnskapen deler Sjømatrådet også med norske eksportører slik at de kan benytte innsikten i eget kampanje- og markedsarbeid.

39 000 respondenter

Lakseundersøkelsen fra Sør-Europa er en del av en stor, internasjonal undersøkelse der rundt 39 000 respondenter deltok i 2022. Det er Ipsos som har utført undersøkelsen for Sjømatrådet. Blant spørsmålene er: «Hva forbinder du med norsk laks? Del tankene dine åpent, det finnes ingen rette eller gale svar».

I Sør-Europa var det til sammen rundt 1 800 italienere, spanjoler og franskmenn som svarte på dette spørsmålet, og skrev ned sine assosiasjoner rundt norsk laks. Alle som svarte oppga at de spiser norsk laks minimum hver tredje måned.

Smak og kvalitet

God smak og god kvalitet er det aller flest søreuropeere trekker frem når de fritt skriver ned sine tanker om norsk laks. I Italia og Frankrike kommer også «godt produkt» høyt oppe på listen, mens ferskhet nevnes av svært mange spanjoler. Alle de nevnte beskrivelsene er blant topp tre på listen over beskrivelsene som nevnes hyppigst.

«Sunt/bra for helsen», «naturlig produkt» er det også mange som forbinder med den norske laksen.

Av de tre landene er det kun i Frankrike at det kommer frem enkelte negative beskrivelser av laks fra Norge, men andelen er svært liten: Mellom 2% og 5% av de spurte trekker frem ord som «dårlig for miljøet», «intensivt oppdrett» eller «giftige stoffer».

- I gourmetlandet Frankrike er kvalitet, smak og matglede viktig for konsumentene, sier sjømatutsending Trine Horne (til venstre). Her sammen med kollega Solveig Førre som er markedsrådgiver i Frankrike.

Drivere og hindre

Undersøkelsen har også sett på hva som gjør at folk velger/ikke velger norsk laks, og hva som skal til for å øke konsumet. Det vil si hva som er drivere og hindre for økt salg av laks fra Norge i det enkelte land.

- Dette er elementer som har stor innvirkning på hvor stor plass laksen har i hodene til folk, forklarer Lars Moksness som er forbrukeranalytiker i Norges sjømatråd.

For jo større plass laksen opptar i folks hode, desto større er sannsynligheten for at valget faller på nettopp norsk laks fremfor sjømat fra konkurrerende land.

Matglede og opphav

For eksempel trekker Ipsos frem drivere som «naturlig, bærekraftig, trendy og god stemning» i Frankrike, i tillegg til å opprettholde markedsføringen av drivere der den norske laksen allerede skårer høyt, slik som god smak og kvalitet.

- Mye av dette kommuniserer vi allerede i vårt markedsarbeid i Frankrike. For franskmenn er jo som kjent opptatt av matglede og hvor maten kommer fra, sier Trine Horne som er Norges sjømatråds utsending til Frankrike.

Både i Spania og Italia står norsk laks veldig sterkt, med en markedsandel på over 90% i begge land. Det innebærer at folk kjøper norsk laks mer eller mindre på autopilot uten å vurdere alternativer. For å opprettholde den gode markedsandelen er det derfor viktig at laksen er tydelig merket med norsk opphav, ifølge Ipsos.

Det meste av laksen i italienske fiskedisker har norsk opprinnelse. Foto: Norges sjømatråd

Samtidig er det fortsatt store muligheter for å øke laksekonsumet til italienere og spanjoler. For å få til det, fremhever analysen blant annet at måltidssituasjonen er viktig i begge land.

Viktig å styrke budskapene

- Det handler i stor grad om å styrke budskapene om hygge og god stemning rundt bordet når man nyter et laksemåltid, sier Tom Jørgen Gangsø som er Norges sjømatråds utsending til Italia.

I tillegg peker Ipsos på budskap som gir folk følelsen av å være trendy og å ha litt ekstra peiling på sjømat.

- Så må vi også fortsette å formidle at norsk laks er sunn og god mat som er enkel å lage, legger Norges sjømatråds utsending til Spania, Tore Holvik, til.

Mer forbrukersnacks

Forbrukerundersøkelsen er omfattende, og hvert spørsmål må ses i en større sammenheng, blant annet i forbindelse med lokale forhold i hvert enkelt land.

- Det vi peker på i denne artikkelen, er derfor bare noen eksempler, understreker Lars Moksness.

For å få en full oversikt, kan norske eksportører logge seg inn på Sjømatrådets nettsider. Her ligger alle undersøkelsene som er gjort, og man kan sortere på enkeltland og spesifikke sjømatarter.

- Her finnes det massevis av nyttig «forbrukersnacks», sier Moksness og oppfordrer norske eksportører til å benytte seg av den tilgjengelige innsikten.

Emner

Kategorier

Kontakter

Lars Moksness

Lars Moksness

Analytiker, forbrukeratferd +47 936 63 113
Christina Neumann

Christina Neumann

Kommunikasjonsrådgiver +47 924 91 591
Tore Holvik

Tore Holvik

Sjømatutsending, Spania +47 45838797
Tom-Jørgen Gangsø

Tom-Jørgen Gangsø

Sjømatutsending, Italia +47 900 11 708
Trine Horne

Trine Horne

Sjømatutsending, Frankrike +33 6 85 57 64 81

Relatert innhold

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.