Gå videre til innhold
​Verdien av sjømateksporten økte med 7 prosent i august

Pressemelding -

​Verdien av sjømateksporten økte med 7 prosent i august

August var en god måned for norsk sjømateksport. Norge eksporterte 165 000 tonn sjømat for 7,5 milliarder kroner i august. Volumet var 2 prosent høyere, mens eksportverdien økte med 7 prosent eller 501 millioner kroner fra august i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 1,6 millioner tonn sjømat til en verdi av 60,6 milliarder kroner. Eksportvolumet har økt med 6 prosent, og verdien har økt med 8 prosent eller 4,4 milliarder kroner fra samme periode i fjor.

– Norge eksporterte 7 prosent mer laks i august. Det bidrar til at vi for første gang i år har eksportert mer laks sammenlignet med samme periode i fjor. Det er gledelig å se en vekst som kan møte noe av etterspørselen etter norsk laks i markedet, sier Asbjørn Warvik Rørtveit, direktør for markedsinnsikt i Sjømatrådet.

Lakseeksporten har nå passert fjoråret

Norge eksporterte 90 700 tonn laks for 5,5 milliarder kroner i august. Det er en volumøkning på 7 prosent eller 5 800 tonn og en verdiøkning på 7 prosent eller 369 millioner kroner fra august i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 614 400 tonn laks for 42 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 1 prosent, mens verdien økte med 11 prosent eller 4,3 milliarder kroner fra samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks var i august måned 57,59 kroner per kilo mot 58,12 kroner i august i fjor. Polen og Danmark var de største markedene for laks i august.

Redusert ørreteksport

Norge eksporterte 3 700 tonn ørret for 265 millioner kroner i august. Det er en volumnedgang på 38 prosent eller 2 200 tonn og en verdinedgang på 25 prosent eller 88 millioner fra august i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 22 200 tonn ørret for 1,8 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 54 prosent eller 26 700 tonn og en verdinedgang på 33 prosent eller 866 millioner kroner fra samme periode i fjor. Japan og USA kjøpte mest ørret fra Norge i august.

Økning for fersk og fryst torsk

– Norge eksporterte torskefisk som torsk, sei og hyse for 21 prosent mer i august sammenlignet med samme måned i fjor. Dette bidrar til en total verdiøkning på 11 prosent til 10 milliarder kroner hittil i år. Det er fryst torskefisk som øker mest med 15 prosent eller 464 millioner kroner, mens klippfisk økte med 16 prosent eller 330 millioner kroner fra samme periode i fjor. Brasil er markedet som øker mest, sier Ingrid Kristine Pettersen, analytiker i Sjømatrådet.

Norge eksporterte 2 100 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 76 millioner kroner i august. Det er en volumøkning på 400 tonn eller 20 prosent og en verdiøkning på 13 prosent eller 9 millioner kroner fra august i fjor. Danmark og Spania var de største markedene for fersk torsk i august.

Hittil i år har Norge eksportert 58 200 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 1,9 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 4 600 tonn eller 9 prosent og en verdiøkning på 10 prosent eller 180 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Norge eksporterte 8 300 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 251 millioner kroner i august. Det er en volumøkning på 2 900 tonn eller 54 prosent og en verdiøkning på 57 prosent eller 91 millioner kroner fra august i fjor. Kina og Storbritannia var de største markedene for fryst torsk i august.

Hittil i år har Norge eksportert 54 200 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 1,8 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 2 100 tonn eller 4 prosent og en verdiøkning på 7 prosent eller 121 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Økt klippfiskeksport, nedgang for saltfiskeksporten

Norge eksporterte 7 700 tonn hel klippfisk for 354 millioner kroner i august. Det er en volumøkning på 1 800 tonn eller 31 prosent, og en verdiøkning på 91 million kroner eller 35 prosent fra august i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 55 000 tonn klippfisk for 2,4 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 8 700 tonn eller 19 prosent og en verdiøkning på 16 prosent eller 329 millioner kroner fra samme periode i fjor. Portugal og Brasil var de største markedene for klippfisk i august.

Norge eksporterte 850 tonn saltfisk for 34 millioner kroner i august. Det er en volumreduksjon på 50 tonn eller 6 prosent og en verdireduksjon på 5 prosent eller 1,6 millioner kroner fra august i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 22 300 tonn saltfisk for 987 millioner kroner. Det er en volumnedgang på 1 200 tonn eller 5 prosent, og en verdiøkning på 2 prosent eller 22 millioner kroner fra samme periode i fjor. Portugal og Italia var de største saltfiskmarkedene i august.

Ned for tørrfiskeksporten

Norge eksporterte 203 tonn hel tørrfisk av torsk for 35 millioner kroner i august. Det er en volumnedgang på 28 prosent, og en verdinedgang på 11,6 millioner kroner eller 25 prosent.

Økt sildeeksport i august

Norge eksporterte 13 600 tonn sild for 155 millioner kroner i august. Det er en volumøkning på 28 prosent eller 3 000 tonn og en verdiøkning på 6 prosent eller 8 millioner kroner sammenlignet med august i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 166 900 tonn sild for 1,8 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 23 prosent eller 31 000 tonn, og en verdinedgang på 1 prosent eller 18,4 millioner kroner fra samme periode i fjor. Polen og Tyskland var de største markedene for sild i august.

Makrellsesongen startet i slutten av august

Sesongen for det norske makrellfiske startet i slutten av august og fisket pågår normalt sett frem til i november.

Norge eksporterte 6 600 tonn makrell for 92,9 millioner kroner i august. Det er en volumøkning på 42 prosent eller 1 900 tonn og en verdiøkning på 64 prosent eller 36,4 millioner kroner fra august i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 108 000 tonn makrell for 1,4 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 3 prosent eller 2 800 tonn, og en verdiøkning på 7 prosent eller 95 millioner kroner fra samme periode i fjor. Hittil i år har Kina og Sør-Korea vært de største markedene for makrell.

Sør-Korea hovedmarked for kongekrabbe

Norge eksportert 360 tonn kongekrabbe for 94,3 millioner kroner i august. Det er en volumøkning på 50 tonn eller 16 prosent og en verdiøkning på 27,3 millioner kroner eller 41 prosent fra august i fjor. Sør-Korea har tatt 70 prosent av kongekrabbe eksporten i august og 46 prosent hittil i år.

Norge eksporterte 887 tonn reker for 66 millioner kroner i august. Det er en nedgang på 280 tonn eller 24 prosent, mens verdien ble redusert med 2,7 millioner kroner eller 4 prosent. Sverige og Storbritannia var de viktigste markedene for reker i august. 

Nøkkeltall for norsk sjømateksport

Related links

Emner

Tags


Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Pressekontakt

Chris Guldberg

Chris Guldberg

Pressekontakt Direktør, kommunikasjon og samfunn +47 928 10 707
Dag Sørli

Dag Sørli

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 970 16 311
Trude Bessesen

Trude Bessesen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 901 83 790

Relatert materiale

Relaterte nyheter