Gå videre til innhold
Tidenes eksportmåned for norsk sjømat

Pressemelding -

Tidenes eksportmåned for norsk sjømat

Norge eksporterte sjømat til en verdi av 7,6 milliarder kroner i oktober. Det er en økning på 393 millioner kroner, eller 5 prosent, sammenlignet med oktober måned i fjor. Det er den høyeste eksportverdien, målt for en enkelt måned, for norsk sjømat. Hittil i år er det eksportert sjømat for 56 milliarder kroner, som er en økning på 7 milliarder kroner, eller 14 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

- Etter to år med uavbrutt vekst i eksportverdi for laks gir oktober en utflating i lakseveksten. Samtidig gir historisk høy eksportverdi for torsk og makrell tidenes eksportmåned for norsk sjømat sett under ett. Veksten i sjømateksporten fortsetter til tross for bortfallet av Russland og illustrerer Norges store fortrinn som eksportnasjon med sjømat fra både fiskeri og havbruk. Store volum av makrell og bedre priser og større volum av torsk bidrar mest i oktober, sier Christian Chramer, kommunikasjonsdirektør i Norges sjømatråd.

Ned for laks

Norge eksporterte laks for 4 milliarder kroner i oktober. Det er en nedgang på 130 millioner kroner, eller 3 prosent, målt mot oktober i fjor. Hittil i år er det eksportert laks for 35,8 milliarder kroner, som er en økning på 4,5 milliarder kroner, eller 14 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i oktober måned 35,82 kroner mot 37,55 kroner i oktober i fjor. Som for foregående måned er Polen og Frankrike de største kjøperne av laks fra Norge.

Det ble eksportert ørret i oktober måned for 251 millioner kroner. Det er en nedgang på 7 millioner kroner, eller 3 prosent fra oktober i fjor. Hittil i år er det eksportert ørret for 2 milliarder kroner. Det er en økning på 128 millioner kroner, eller 7 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Største kjøpere av ørret fra Norge i oktober er Japan og Hviterussland.

Ned for sild, opp for makrell

Eksporten av sild falt med 185 millioner kroner, eller 61 prosent i oktober til en samlet verdi av 121 millioner kroner. Hittil i år er det eksportert sild for 1,9 milliarder kroner. Det er en nedgang på 327 millioner kroner, sammenlignet med samme periode i fjor. Ukraina og Litauen er de største markedene for sild i oktober.

Makrelleksporten økte i oktober med hele 318 millioner kroner, til totalt 1,6 milliarder kroner. Hittil i år er eksporten av makrell økt med 968 millioner kroner, til totalt 3,3 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode i fjor. Japan og Kina er de største markedene for makrell i oktober.

Vekst for klippfisk og saltfisk

Klippfiskeksporten økte med 163 millioner kroner i oktober, til en samlet verdi på 508 millioner kroner. Det er en økning på 47 prosent målt mot oktober i fjor. Eksporten fordeler seg med 301 millioner kroner på torsk, 157 millioner på sei, mens resterende fordeler seg på lange, brosme og annen hvitfisk. Det største klippfiskmarkedet for torsk i oktober er Portugal, mens Brasil er det viktigste markedet for klippfisk av sei.

Eksporten av saltfisk, inkludert filet, økte med 20 millioner kroner i oktober og endte på totalt 73 millioner kroner. 57 millioner kroner av dette er torsk. Portugal er det største markedet for saltfisk.

Opp for fersk torsk, opp for fryst torsk

Eksporten av fersk torsk fra fiskeri, inkludert filet, økte med 30 millioner kroner i oktober til en total eksportverdi på 69 millioner kroner. I oktober økte eksporten av fryst torsk, inkludert filet, med 109 millioner kroner til totalt 291 millioner kroner. Av den ferske torsken går 99 prosent til EU. Av den fryste fordeler det seg med 47 prosent på EU og 49 prosent på Kina.


Emner

Kategorier


Norges sjømatråd er sjømatnæringens egen markedsføringsorganisasjon og investerer i år 495 millioner kroner i utvikling av markedene for norsk sjømat. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har kontor i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift.

Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet.


Kontakter

Martin Skaug

Martin Skaug

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 915 59 902
Dag Sørli

Dag Sørli

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 970 16 311
Trude Bessesen

Trude Bessesen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 901 83 790

Relatert innhold

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.