Gå videre til innhold
Historisk sterk makrelleksport i oktober

Pressemelding -

Historisk sterk makrelleksport i oktober

Norge har eksportert sild for 1,9 milliarder kroner hittil i år. Det er en nedgang på 15 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Hittil i år har Norge eksportert makrell for 3,3 milliarder kroner, en økning på 41 prosent fra samme periode i fjor. Japan er det største markedet for pelagisk fisk, foran Kina og Nederland.

Stor kvote og godt fiske gjør at oktober måned står for tidenes største eksport av makrell i løpet av en måned, med et volum på 154 000 tonn og en total verdi på 1,6 milliarder kroner, sier Jan Eirik Johnsen, markedssjef i Norges sjømatråd.

Norge eksporterte pelagisk fisk for 1,7 milliarder kroner i oktober. Det er 7 prosent mer enn oktober i fjor. Eksporten av sild kom på 121 millioner, en nedgang på 61 prosent fra samme måned i fjor. Makrelleksporten kom på 1,6 milliarder kroner, en økning på 25 prosent fra oktober året før.

Kina største makrellmottaker

Hittil i år er det eksportert 308 000 tonn fryst hel makrell. Det er en økning på 56 prosent fra samme periode i fjor. De største mottakerne av makrell har vært Kina, Japan, Nigeria og Nederland. Makrellen som sendes til Kina, bearbeides der og går hovedsakelig videre til konsum i Japan. Gjennomsnittsprisen på fryst hel makrell har så langt i år vært på 10,33 kroner, noe som tilsvarer en nedgang på åtte prosent fra samme periode i fjor. 

I oktober er det eksportert 154 000 tonn fryst hel makrell, som er 51 prosent mer enn for samme måned i fjor. De største volumene har gått til Japan, Kina og Nederland. 

Russland største sildemarked hittil i år

Det er eksportert 118 000 tonn fryst hel sild hittil i år, noe som er en nedgang på ti prosent fra samme periode i fjor. Russland, Ukraina og Litauen har vært de største markedene i perioden. Gjennomsnittsprisen på fryst hel sild er på 7,05 kroner per kilo, noe som er fem prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor.

I oktober er det eksportert 9 000 tonn fryst hel sild, noe som er 49 prosent mindre enn oktober i fjor. De største volumene har gått til Ukraina og Litauen. 

Det er eksportert 71 000 tonn fryste sildefiletprodukter hittil i år, noe som er en nedgang på en prosent fra samme periode i fjor. De største markedene målt i volum har vært Tyskland, Polen og Russland. Gjennomsnittsprisen på fryste sildefiletprodukter har vært på 11,04 kroner, noe som tilsvarer en nedgang på 10 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. 

I oktober er det eksportert 3 000 tonn fryste sildefiletprodukter, noe som er 67 prosent mindre enn året før. De største volumene har gått til Tyskland og Polen.  

Emner

Kategorier


Norges sjømatråd er sjømatnæringens egen markedsføringsorganisasjon og investerer i år 495 millioner kroner i utvikling av markedene for norsk sjømat. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har kontor i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift.

Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet.


Kontakter

Jan Eirik Johnsen

Jan Eirik Johnsen

Joint marketing manager +47 975 11 384

Relatert innhold

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.