Følg Norges sjømatråd

Sterk makrelleksport i september

Pressemelding   •   okt 03, 2014 06:57 CEST

Hittil i år er det eksportert sild, makrell og annen pelagisk fisk fra Norge for fire milliarder kroner. Dette er en økning på 11 prosent fra samme periode i fjor.

Norge har eksportert sild for 1,8 milliarder kroner i årets tre første kvartal. Det er en nedgang på sju prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Hittil i år har Norge eksportert makrell for 1,7 milliarder kroner, en økning på 59 prosent fra samme periode i fjor. Russland er det største markedet for pelagisk fisk, med Kina og Nederland på de neste plassene.

Den høye eksportverdien er et resultat av høyere makrelleksport både i vår og i høst samt stabil sildeeksport til Øst-Europa i første halvår, sier Kristin Lien i Norges sjømatråd.

I september 2014 er det eksportert pelagisk fisk for 909 millioner kroner. Det er 62 prosent mer enn i september 2013. Eksporten av sild er på 161 millioner, en nedgang på 17 prosent fra samme måned i fjor. Makrelleksporten er på 730 millioner kroner, en økning på 117 prosent fra september året før.

Kina største makrellmottaker

Hittil i år er det eksportert 155 000 tonn fryst hel makrell. Det er en økning på 62 prosent fra samme periode i fjor. De største mottakerne av makrell har vært Kina, Japan, Nigeria og Nederland. Makrellen som sendes til Kina, bearbeides der og går hovedsakelig videre til konsum i Japan. Gjennomsnittsprisen på fryst hel makrell har så langt i år vært på 11,01 kroner, noe som tilsvarer en økning på tre prosent fra samme periode i fjor.

I september er det eksportert 76 000 tonn fryst hel makrell, noe som er 181 prosent mer enn samme måned i fjor. De største volumene har gått til Japan, Kina og Nigeria.

Russland største sildemarked hittil i år

Det er eksportert 109 000 tonn fryst hel sild hittil i år, noe som er en nedgang på tre prosent fra samme periode i fjor. Russland, Ukraina og Litauen har vært de største markedene i perioden. Gjennomsnittsprisen på fryst hel sild er på 7,13 kroner, noe som sju prosent lavere enn tilsvarende periode året før.

I september er det eksportert 8 000 tonn fryst hel sild, noe som er 38 prosent mindre enn året før. Det største volumet har gått til Litauen og Ukraina.

Det er eksportert 68 000 tonn fryste sildefiletprodukter hittil i år, noe som er en økning på 11 prosent fra samme periode i fjor. De største markedene målt i volum har vært Tyskland, Russland og Polen. Gjennomsnittsprisen på fryste sildefiletprodukter har vært på 11,07 kroner, noe som tilsvarer en nedgang på 10 prosent samme periode 2013.

I september er det eksportert 104 000 tonn fryste sildefiletprodukter, noe som er 28 prosent mer enn året før. De største volumene har gått til Polen og Tyskland. 

Norges sjømatråd er sjømatnæringens egen markedsføringsorganisasjon og investerer i år 495 millioner kroner i utvikling av markedene for norsk sjømat. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har kontor i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift.

Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet.