Gå videre til innhold
Liten nedgang for lakseeksporten

Pressemelding -

Liten nedgang for lakseeksporten

Norge eksporterte laks for 4 milliarder kroner i oktober. Det er en reduksjon på 130 millioner kroner, eller tre prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. I oktober er det første gang på to år at eksportverdien av norsk laks viser en liten nedgang. Hittil i år er det eksportert laks for 35,8 milliarder kroner. Det er 4,5 milliarder kroner, eller 14 prosent, mer enn for samme tid i fjor, viser tall fra Norges sjømatråd.
- Årsaken til reduksjon i eksportverdien i oktober er en kombinasjon av noe lavere pris og volum. Til tross for importforbudet fra Russland er etterspørselen etter norsk laks svært god, og EU tar unna en større andel, sier Paul T. Aandahl, bransjesjef for laks & ørret i Norges sjømatråd.Det ble eksportert 101 400 tonn laks i oktober måned målt i produktvekt. Dette er en reduksjon på 1,6 prosent sammenlignet med oktober måned i fjor.

Eksportvolumet hittil i år, målt i produktvekt, er 7 prosent høyere sammenlignet med fjoråret, til 824 000 tonn.

Noe lavere laksepris

Eksportprisen for fersk, hel laks var i oktober på 35,82 kroner per kilo. Dette er 5 prosent lavere enn for samme måned i fjor. Lakseprisen i oktober var drøye 2 prosent høyere enn gjennomsnittsprisen i september.

Sterk vekst til EU etter importforbudet fra Russland

Det ble eksportert norsk laks til EU for nær 2,9 milliarder kroner i oktober. Dette tilsvarer en økning på 9 prosent fra samme måned i fjor. Dette skyldes at EU har økt sin andel av den norske eksporten av laks fra 66 prosent i oktober i fjor til 76 prosent i oktober i år. En del av denne vridningen til markeder i EU skyldes importforbudet fra Russland. Eksportert volum, målt i produktvekt, var på 77 000 tonn, som tilsvarer en økning på 13 prosent. Polen og Frankrike var de største kjøperne av norsk laks i oktober.

Eksporten til Øst-Europa redusert

Eksporten av laks til Øst-Europa, målt i verdi, var i oktober på 136 millioner kroner. Dette er en nedgang på 78 prosent, sammenlignet med oktober måned i 2013. Volumet er samtidig redusert med 74 prosent, til totalt 4400 tonn. Årsaken til tilbakegangen er i hovedsak knyttet til den russiske importstoppen og redusert tilførsel til det ukrainske markedet.

Økning til Asia og USA

Det ble eksportert laks til Asia for 622 millioner kroner i oktober. Det er en økning på 11 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Veksten drives av en volumøkning på 1300 tonn, tilsvarende 10 prosent fra samme måned i fjor.

Det ble eksportert laks til USA for 210 millioner kroner i oktober. Det er en økning på 9 prosent sammenlignet med oktober i fjor. Eksportert mengde i oktober var totalt 3200 tonn, målt i produktvekt.

Liten nedgang i eksportverdien for ørret

Det ble eksportert ørret for 251 millioner kroner i oktober. Det er en nedgang på 7 millioner kroner eller 3 prosent fra oktober i fjor. Eksportert volum, målt i produktvekt, var på 5960 tonn som er omtrent på samme nivå som fjoråret. Hittil i år er det eksportert ørret for 2 millarder kroner. Det er en økning på 128 millioner kroner, eller 7 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.


Emner

Kategorier


Norges sjømatråd er sjømatnæringens egen markedsføringsorganisasjon og investerer i år 495 millioner kroner i utvikling av markedene for norsk sjømat. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har kontor i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift.

Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet.


Kontakter

Paul T. Aandahl

Paul T. Aandahl

Sjømatanalytiker +47 975 04 124

Relatert innhold

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.