Gå videre til innhold
Vekst i lakseeksporten i august

Pressemelding -

Vekst i lakseeksporten i august

Norge eksporterte laks for 3,3 milliarder kroner i august. Det er en økning på 101 millioner kroner, eller 3 prosent, fra august måned i fjor. Eksportert mengde, målt i produktvekt, økte med 8150 tonn, eller 11 prosent til 85 000 tonn

Hittil i år er det eksportert laks for 28,4 milliarder kroner. Dette er 4,5 milliarder kroner, eller 19 prosent, mer enn for samme periode i fjor. Samtidig har eksportert mengde økt med 57 000 tonn til 634 000 tonn.

- Utviklingen i lakseeksporten viser at den globale etterspørselsveksten er sterk og at den norske laksenæringen er svært omstillingsdyktig, også etter at Russland innførte importforbud for norske matprodukter, sier Bjørn-Erik Stabell som er markedssjef for laks hos Norges sjømatråd.

Lavere laksepris

Gjennomsnittlig pris for fersk hel laks var i august på 36,04 kroner. Dette er 4,69 kroner lavere enn i august i fjor. Prisen i august var 11 prosent lavere enn gjennomsnittsprisen i juli.

Russisk importstopp

Lakseeksporten til Russland ble i august redusert med nær 80 prosent, til totalt 1750 tonn, målt i produktvekt, sammenlignet med samme måneden i fjor. Reduksjonen skyldes Russlands importforbud for matprodukter fra Norge som trådte i kraft 7. august i år.

Andelen til EU øker

Norge eksporterte norsk laks til EU for nesten 2,4 milliarder i august. Dette tilsvarer en økning på 11 prosent fra samme måned i fjor. Målt i produktvekt var økningen til EU på hele 22 prosent, til totalt 63 902 tonn. Det betyr at EU i august måned, som forventet har økt relativt mer enn gjennomsnittet for øvrig. Polen og Frankrike var de største markedene for norsk laks i august.

Økning til Asia og USA

Det ble eksportert laks til Asia for 551 millioner kroner i august. Det er en økning på 11 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Veksten drives av en volumøkning på 2000 tonn, tilsvarende 20 prosent fra samme måned i fjor.

Det ble eksportert laks til USA for 137 millioner kroner i august. Det er en økning på 77 prosent sammenlignet med august i fjor. Eksportert volum er økt med ca 900 tonn til totalt 2006 tonn.

Reduksjon for ørreteksporten

Norge eksporterte ørret for 150 millioner kroner i august. Det er en nedgang på 60 millioner kroner, eller 28 prosent fra samme måned i fjor. Eksportert volum, målt i produktvekt, ble redusert med 30 prosent i august, til totalt 3300 tonn. Etter at Russland, den største kjøperen av norsk ørret innførte importforbud, er de største kjøpere av ørret fra Norge i august, Hviterussland og Polen.

Hittil i år er det eksportert ørret for 1,6 milliarder kroner. Det er en økning på 133 millioner kroner, eller 9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Kontaktpersoner:
Bjørn-Erik Stabell, Markedssjef laks Mobil: 934 09 806
Paul T. Aandahl, Bransjesjef laks & ørret Mobil: 975 04 124
Ingrid Dahl Skarstein, Utsending Russland Mobil: +7 916 637 1968


Emner

Tags


Norges sjømatråd er sjømatnæringens egen markedsføringsorganisasjon og investerer i år 495 millioner kroner i utvikling av markedene for norsk sjømat. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har kontor i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift.

Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet.


Pressekontakt

Bjørn-Erik Stabell

Bjørn-Erik Stabell

Sjømatutsending Spania +47 934 09 806

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift.

Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet.