Gå videre til innhold
Sjømatvekst også etter tredje kvartal

Pressemelding -

Sjømatvekst også etter tredje kvartal

Norge eksporterte sjømat til en verdi av 6 milliarder kroner i september. Det er en økning på 792 millioner kroner, eller 15 prosent, sammenlignet med september måned i fjor. Hittil i år er det eksportert sjømat for 48,5 milliarder kroner, som er en økning på 6,7 milliarder kroner, eller 16 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Norsk sjømateksport vokser videre når vi nå passerer årets tre første kvartaler. Veksten fortsetter på tross av importstoppen til Russland, men det er fortsatt tidlig å konkludere på effekten av at vårt største marked har falt bort, sier Christian Chramer, kommunikasjonsdirektør i Norges sjømatråd.

– Likevel ser vi at den globale etterspørselsveksten og norske selskaper og deres kunders evne til rask omstilling bidrar til å dempe utfordringene, sier Chramer.

Vekst for laks

Norge eksporterte laks for 3,5 milliarder kroner i september. Det er en økning på 232 millioner kroner, eller 7 prosent, målt mot september i fjor. Hittil i år er det eksportert laks for 31,9 milliarder kroner, som er en økning på 4,7 milliarder kroner, eller 17 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i september måned 34,85 kroner mot 33,48 kroner i september i fjor.

Ned for sild, opp for makrell

Eksporten av sild falt med 33 millioner kroner, eller 17 prosent i september til en samlet verdi av 161 millioner kroner. Hittil i år er det eksportert sild for 1,8 milliarder kroner. Det er en nedgang på 139 millioner kroner, sammenlignet med samme periode i fjor.

Makrelleksporten økte i september med 393 millioner kroner, til totalt 730 millioner kroner. Det er en økning på 117 prosent målt mot september i fjor. Hittil i år er eksporten av makrell økt med 651 millioner kroner, til totalt 1,7 milliard kroner, sammenlignet med samme periode i fjor.

Vekst for klippfisk, ned for saltfisk

Klippfiskeksporten økte med 49 millioner kroner i september, til en samlet verdi av 455 millioner kroner. Eksporten fordeler seg med 251 millioner kroner på torsk, 154 millioner på sei, mens resterende fordeler seg på lange, brosme og annen hvitfisk. Eksporten av saltfisk, inkludert filet, falt med 9 millioner kroner i september og endte på totalt 31 millioner kroner. 28 millioner kroner av dette er torsk.

Opp for fersk- og fryst torsk

Eksporten av fersk torsk fra fiskeri, inkludert filet, økte med 2 millioner kroner i september til en total eksportverdi på 44 millioner kroner. I september økte eksporten av fryst torsk, inkludert filet, med 78 millioner kroner til totalt 187 millioner kroner.

Vekst for ørret

Det ble eksportert ørret i september måned for 207 millioner kroner. Det er en økning på 8 millioner kroner, eller 4 prosent fra september i fjor. Hittil i år er det eksportert ørret for 1,8 milliarder kroner. Det er en økning på 139 millioner kroner, eller 8 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Emner

Tags


Norges sjømatråd er sjømatnæringens egen markedsføringsorganisasjon og investerer i år 495 millioner kroner i utvikling av markedene for norsk sjømat. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har kontor i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift.

Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet.

Pressekontakt

Chris Guldberg

Chris Guldberg

Pressekontakt Direktør, kommunikasjon og samfunn +47 928 10 707
Dag Sørli

Dag Sørli

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 970 16 311
Trude Bessesen

Trude Bessesen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 901 83 790

Relatert materiale

Relaterte nyheter