Følg Norges sjømatråd

Rekordhøy torskeeksport

Pressemelding   •   okt 03, 2014 06:58 CEST

Norge har eksportert torsk, sei og hyse for 1,1 milliarder kroner i september. Økningen fra samme periode i fjor er på 206 millioner kroner eller 22 prosent. Hittil i år er eksporten på 8,8 milliarder kroner og dette er ny eksportrekord for perioden.  

Eksporten av torskefisk hittil i år er rekordhøy, samtidig som det er fisket adskillig mer enn til samme tid i fjor. Siden kvotene er lavere i år tilsier dette mindre fisk resten av året, sier Ove Johansen hos Norges sjømatråd.

Eksporten av fryst fisk økte med 146 millioner kroner til totalt 426 millioner kroner i september. Gjennomsnittsprisen for fryst hel torsk økte med 24 prosent i september, sammenlignet med september i fjor. Kina står for den største eksportveksten. Både Storbritannia og Portugal betaler i september mer for hel fryst torsk enn til samme tid i fjor.

Verdien av fryst filet går ned med 13 prosent til 45 millioner kroner. Største marked, Storbritannia, økte med 45 prosent i verdi i september, mens både Frankrike og Sverige reduseres.

Hittil i år er det eksportert fryst fisk, hel og filet for 3 milliarder kroner, 16 prosent over fjoråret, og Kina har kjøpt for 1,1 milliarder kroner.

Økt verdi for klippfiskeksporten

Norge eksporterte klippfisk for 455 millioner kroner i september. Dette er 49 millioner kroner mer enn for samme måned i fjor. Det ble totalt eksportert 12 042 tonn klippfisk, 269 tonn mindre enn samme måned i fjor.

Av dette ble det eksportert klippfisk av atlanterhavstorsk for 247 millioner kroner, opp 16,6 millioner kroner fra september i fjor. Verdien på klippfisk av sei kom på 154 millioner kroner, noe som er 22,3 millioner kroner mer enn tilsvarende periode i 2013.

Største enkeltmarked for klippfisk er Brasil. I september kom eksporten på 143 millioner, 64 prosent mer enn tilsvarende måned i fjor. Portugal, som er nest største marked totalt, og det største markedet for klippfisk av torsk, hadde en vekst på 25 millioner kroner, til totalt 128 millioner kroner i september.

Verdien på klippfiskeksporten hittil i år er på 2,4 milliarder kroner, åtte prosent over fjoråret. Brasil og Portugal er like store marked, tilsvarende en tredjedel hver.

Fortsatt prisløft på saltfisk

I september ble eksporten av saltfisk redusert med ni millioner kroner til totalt 31,5 millioner kroner. Prisen for hel salt torsk ligger 30 prosent over samme måned i fjor.

Eksporten av saltfisk, både hel og filet, er hittil i år på 769 millioner kroner, 18 prosent mer enn til samme tid i fjor. Mengden har økt med tre prosent, til totalt 27 733 tonn. Samtidig har prisene løftet seg med 15 prosent målt i norske kroner. Portugal har kjøpt 73 prosent av all norsk saltfisk hittil i år.

Redusert pris på tørrfiskeksporten

Det ble eksportert tørrfisk i september for 97 millioner kroner, og det er 37 prosent høyere enn for samme måned i fjor. Totalt salg kom på 985 tonn, derav 685 tonn lofotrund tørrfisk. 

Til Italia ble det eksportert lofotrund tørrfisk av torsk for 41 millioner kroner. Dette er fem prosent mer enn for september i fjor. Gjennomsnittprisen gikk samtidig ned med to prosent per kilo. Nigeria kjøpte tørrfisk for 27 millioner kroner i september, og dette er en økning på 120 prosent.  

Mindre ferskfisk

Eksportverdien av alle ferske torskefiskprodukter fra fiskeri kom totalt på 112 millioner kroner. Dette er to prosent mindre enn for september i fjor.

Målt i volum ble det eksportert 22 prosent mindre fersk hel torsk, tilsammen totalt 859 tonn. Prisen gikk opp med tre prosent eller 0,75 kroner per kilo.

Eksporten av ferske filetprodukter kom på totalt 31 millioner kroner i september, en økning på åtte millioner kroner. Prisen steg i snitt med 17 prosent.

Hittil i år er det eksportert ferskfisk, hel og filet for 1,8 milliarder kroner, 375 millioner kroner mer enn til samme tid i fjor. 

Norges sjømatråd er sjømatnæringens egen markedsføringsorganisasjon og investerer i år 495 millioner kroner i utvikling av markedene for norsk sjømat. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har kontor i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift.

Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet.