Følg Norges sjømatråd

Levendelagret torsk løfter eksporten

Pressemelding   •   aug 06, 2014 06:58 CEST

Norge eksporterte torskefisk for 733 millioner kroner i juli. Det er en økning på 47 millioner kroner, eller 7 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor, viser tall fra Norges sjømatråd.

- Økt satsing på levendelagret torsk gir økt eksport av fersk torsk i ellers rolige sommermåneder, sier Ove Johansen, bransjesjef for torskefisk i Norges sjømatråd.

Norge eksporterte 41 prosent mer fersk hel torsk i juli, totalt 1 385 tonn. Prisen gikk opp med 12 prosent, eller 2,85 kroner per kilo. Målt i euro er det økning på 5,5 prosent. 

Eksporten av ferske filetprodukter kom på totalt 24 millioner kroner i juli, en økning på 7 millioner kroner. Prisen steg i snitt med 18 prosent.
Eksportverdien av alle ferske torskefiskprodukter fra fiskeri var nær 123 millioner kroner i juli. Det er 40 prosent mer enn for juli måned i fjor.

God juli for klippfiskeksporten

Norge eksporterte klippfisk for 214 millioner kroner i juli. Det er 33 millioner kroner mer enn for samme måned i fjor. Det ble eksportert 6 380 tonn klippfisk i juli, som er 362 tonn mer enn for samme måned i fjor.

Det ble eksportert klippfisk av atlanterhavstorsk for 97 millioner kroner, en økning på 21 millioner kroner fra i fjor. Verdien av klippfisk av sei kom på 101 millioner kroner, noe som er 13 prosent mer enn for tilsvarende periode i fjor.

Største enkeltmarked for klippfisk er Portugal med 60 millioner kroner i juli. Brasil har størst vekst på 69 prosent, fra 27,1 i juli i fjor til 45,9 millioner kroner i juli.

Mindre saltfisk

Eksporten av saltfisk, både hel og filet, kom i juli på knapt 29 millioner kroner. Det er 10 prosent lavere enn til samme tid i fjor. Eksportert volum ble redusert med 26 prosent til totalt 1 000 tonn, samtidig som prisene steg med 22 prosent målt i norske kroner. Målt i euro økte prisen med 20 prosent. Portugal kjøpte 61 prosent av all norsk saltfisk i juli.

Redusert tørrfiskeksport

Det ble eksportert tørrfisk for 29,2 millioner kroner i juli, som er 10 prosent mindre enn til samme tid i fjor. Eksportert volum økte med 33 prosent, fra 378 tonn til 502 tonn. Det er tørrfisk av sei som øker i volum.

Det ble eksportert lofotrund tørrfisk for 11,4 millioner kroner i juli, som tilsvarer en reduksjon på 26 prosent. Eksportert volum av lofotrund tørrfisk i juli, ble redusert med 16 prosent til totalt 130 tonn.

Til Italia ble det eksportert lofotrund tørrfisk av torsk for 8 millioner kroner i juli. Det er en økning på 7 prosent fra juli i fjor. Gjennomsnittprisen falt samtidig med 6 prosent per kilo. Det ble eksportert tørrfisk til Nigeria for 12,8 millioner kroner, som tilsvarer en reduksjon på 30 prosent.

Tilbakegang for fryst torskefisk

Eksporten av fryst hel torsk, sei og hyse gikk ned med 9 prosent til 267,5 millioner kroner i juli. Verdien av fryst filet økte med 13 prosent til 55,8 millioner kroner i juli. Hovedmarkedet Storbritannia er fortsatt største marked for fryst filet og økte fra 17,6 millioner kroner i juli i fjor til 32,2 millioner kroner i juli. 

Økt eksport fra havbruk

Det ble eksportert oppdrettet torsk, kveite og piggvar for 8,7 millioner kroner i juli. Det er en million kroner mer enn for juli i fjor. Torsk fra havbruk økte fra 4,5 til 6 millioner kroner. Det ble eksportert 232 tonn oppdrettstorsk i juli, opp fra 204 tonn i juli i fjor. Prisen var i gjennomsnitt 26,15 NOK per kilo, som tilsvarer en økning på 19 prosent fra samme måned i fjor.


Norges sjømatråd er sjømatnæringens egen markedsføringsorganisasjon og investerer i år 495 millioner kroner i utvikling av markedene for norsk sjømat. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har kontor i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift.

Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet.