Følg Norges sjømatråd

Prisløft for torsken

Pressemelding   •   sep 03, 2014 07:00 CEST

Norge eksporterte torskefisk for 824 millioner kroner i august. Det er en økning på 67 millioner kroner, eller 9 prosent, sammenlignet med august i fjor. Samtidig ble eksportert volum redusert med 4 prosent.

– Økt global etterspørsel etter råstoff til produksjon av filet og klippfisk er med på å presse prisen oppover for torsken, sier Ove Johansen bransjesjef for torskefisk hos Norges sjømatråd. 

Norge eksporterte fryst fisk for 322 millioner kroner i august. Det er en økning på 62 millioner kroner, sammenlignet med august i fjor. Prisen for fryst hel torsk var i gjennomsnitt 21 prosent høyere i august, sammenlignet med samme måned i fjor. Kina står for den største veksten, men både Storbritannia, Polen og Portugal betaler mer for fryst hel torsk enn til samme tid i fjor.

Det ble eksportert fryst filet for 43,2 millioner kroner i august. Det er en nedgang på 12 prosent sammenlignet med august i fjor. Storbritannia som største marked for fryst filet hadde en nedgang på 3 prosent i august.

Økt verdi for klippfiskeksporten

Norge eksporterte klippfisk for 298 millioner kroner i august. Det er en økning på 25 millioner kroner sammenlignet med august i fjor. Det ble eksportert 8 403 tonn i august, en nedgang på 349 tonn sammenlignet med i august i fjor.

Det ble eksportert klippfisk av atlanterhavstorsk for 128 millioner kroner i august. Det er en nedgang på 17 millioner kroner fra august i fjor. Det ble eksportert klippfisk av sei for 130 millioner kroner i august. Det er en økning på 31 millioner kroner fra august i fjor.

Brasil er det største enkeltmarked for klippfisk i august. Det ble eksportert klippfisk til Brasil for 96 millioner kroner, som er en økning på 28 millioner fra samme måned i fjor.

God pris på saltfisk

Norge eksporterte saltfisk, både hel og filet, for 22 millioner kroner i august. Det er en nedgang på 25 prosent sammenlignet med august i fjor. Målt i volum ble det eksportert 690 tonn, en nedgang på 50 prosent. Målt i norske kroner økte prisen med 49 prosent. Målt i euro økte prisen med 46 prosent. Portugal er det største markedet for saltfisk og kjøpte 67 prosent av all norsk saltfisk i august.

Redusert tørrfiskeksport

Det ble eksportert tørrfisk for 47 millioner kroner i august. Det er en nedgang på 13 prosent fra august i fjor. Eksportert volum ble redusert fra 547 tonn til 504 tonn, en nedgang på 8 prosent.

Norge eksporterte lofotrund tørrfisk for 31,2 millioner kroner i august. Det er en reduksjon på 21 prosent fra august i fjor. Målt i volum falt eksporten av lofotrund tørrfisk med 16 prosent til totalt 318 tonn.

Det ble eksportert lofotrund tørrfisk av torsk til Italia for 19,6 millioner kroner i august. Det er 27 prosent lavere enn for august i fjor. Gjennomsnittprisen i august økte med 0,5 prosent per kilo. Nigeria kjøpte tørrfisk for 15,8 millioner kroner. Det er en reduksjon på 1 prosent.

Mindre ferskfisk

Det ble eksportert ferske torskefiskprodukter fra fiskeri for 128 millioner kroner i august. Det er 3 prosent mindre enn for august i fjor.

Målt i volum ble det eksportert 1 090 tonn fersk hel torsk i august. Det er en nedgang på 10 prosent fra august i fjor. Målt i norske kroner økte prisen med 13 prosent, eller 2,88 kroner per kilo i august. Målt i euro er økningen på 8,6 prosent, sammenlignet med august i fjor.

Eksporten av ferske filetprodukter kom på totalt 24 millioner kroner i juli, en reduksjon på 8 millioner kroner. Prisen steg i snitt med 23 prosent.

Norges sjømatråd er sjømatnæringens egen markedsføringsorganisasjon og investerer i år 495 millioner kroner i utvikling av markedene for norsk sjømat. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har kontor i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift.

Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet.