Gå videre til innhold
Sjømateksport for 42,6 mrd. i første halvår

Pressemelding -

Sjømateksport for 42,6 mrd. i første halvår

Norge eksporterte sjømat for 42,6 milliarder kroner i første halvår. Det er en økning på 25 prosent eller 8,6 milliarder kroner målt mot første halvår 2015.

- Den norske sjømatnæringen opplever en enorm vekst i eksportverdi første halvår. Prisen på laks stjeler de fleste overskriftene, men så og si hele sjømatnæringen har hatt et fantastisk første halvår. De gode tallene viser at det er stor etterspørsel og at vi oppnår gode priser for den norske sjømaten. En gunstig valutasituasjon bidrar selvsagt positivt, sier kommunikasjonsdirektør Geir Håvard Hanssen i Norges sjømatråd.

Name of image

28 prosent økning på laks

Det ble eksportert laks for 27,9 milliarder kroner i første halvår. Det er en økning på 28 prosent, eller 6,1 milliarder kroner sammenlignet med første halvår i 2015. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i juni måned 65,43 kroner per kilo mot 40,85 kroner i juni i fjor.

- Økt etterspørsel etter laks globalt i kombinasjon med redusert eksportvolum fra Norge har drevet prisen oppover. EU-markedet har beholdt sin andel av den norske eksporten, mens eksporten til USA har økt og står nå for 6 prosent av den norske eksporten av laks, sier analytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Norge eksporterte ørret for 1,9 milliarder kroner i første halvår. Det er en økning på 103 prosent eller 978 millioner kroner fra første halvår i fjor.

Name of image

Økning for fersk- og fryst torsk

Det ble eksportert fersk torsk, inklusiv filet, for 1,6 milliard kroner i første halvår. Det er en økning på 16 prosent eller 218 millioner kroner sammenlignet med første halvår 2015. Det ble eksportert fryst torsk, inklusiv filet, for 1,3 milliarder kroner i første halvår. Det er en økning på 40 prosent eller 364 millioner kroner sammenlignet med første halvår 2015.

- Norge eksporterte torsk og hyse samlet for over 5,8 milliarder kroner i første halvår 2016, noe som betyr rekord for begge artene. Spesielt ferske og frosne produkter trekker opp, men med gode priser i nesten alle produktkategorier, ender vi med tidenes halvår for hele torskefisk-kategorien, sier analytiker Ørjan Olsen i Norges sjømatråd.

Ned for klippfisk, opp for sild og makrell

Det ble eksportert klippfisk for 1,6 milliarder kroner i første halvår. Det er en nedgang på 12 prosent eller 229 millioner kroner sammenlignet med første halvår 2015. Det ble eksportert saltfisk for 898 millioner kroner i første halvår. Det er en økning på 6 prosent.

Norge eksporterte sild for 1,4 milliarder kroner i første halvår. Det er en økning på 52 prosent eller 476 millioner kroner sammenlignet med første halvår 2015. Norge eksportert makrell for 1,2 milliarder kroner i første halvår, noe som er en økning på 37 prosent.

- Pris- og volumvekst for både sild og makrell har økt eksportverdien for pelagisk fisk første halvår 2016. De største vekstmarkedene for sild har hittil i år vært Polen og Tyskland, mens Japan og Ghana er markedene som har økt mest for makrell, sier analytiker Paul T. Aandahl.

Du finner alle halvårstallene og junitallene her.

Gå til vår nøkkeltallside for mer informasjon.

Name of image

Emner

Kategorier


Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Kontakter

Martin Skaug

Martin Skaug

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 915 59 902
Dag Sørli

Dag Sørli

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 970 16 311
Trude Bessesen

Trude Bessesen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 901 83 790

Relatert innhold

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.