Følg Norges sjømatråd

Sjømateksport, første halvår 2016

Pressemelding   •   jul 05, 2016 05:56 CEST

Norge eksporterte sjømat for 42,6 milliarder kroner i første halvår. Det er en økning på 25 prosent eller 8,6 milliarder kroner målt mot første halvår 2015. I juni måned ble det eksportert sjømat for 7,1 milliarder kroner. Det er en økning på 22 prosent eller 1,3 milliarder kroner sammenlignet med juni måned i fjor.

Det ble eksportert laks for 27,9 milliarder kroner i første halvår. Det er en økning på 28 prosent, eller 6,1 milliarder kroner sammenlignet med første halvår i 2015. I juni måned ble det eksportert laks for 4,9 milliarder kroner. Det er en økning på 32 prosent eller 1,2 milliarder kroner fra juni i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i juni måned 65,43 kroner per kilo mot 40,85 kroner i juni i fjor. Polen og Frankrike var de største kjøperne av laks fra Norge i første halvår.

Norge eksporterte ørret for 1,9 milliarder kroner i første halvår. Det er en økning på 103 prosent eller 978 millioner kroner fra første halvår i fjor. Det ble eksportert ørret for 348 millioner kroner i juni. Det er en økning på 79 prosent eller 154 millioner kroner sammenlignet med juni i fjor. Største kjøpere av ørret fra Norge i første halvår var Hviterussland og Japan.

Økning for fersk- og fryst torsk

Det ble eksportert fersk torsk, inklusiv filet, for 1,6 milliard kroner i første halvår. Det er en økning på 16 prosent eller 218 millioner kroner sammenlignet med første halvår 2015. I juni ble det eksportert fersk torsk, inklusiv filet, for 110 millioner kroner. Det er en vekst på 8 prosent eller 8 millioner kroner sammenlignet med juni i fjor.

Det ble eksportert fryst torsk, inklusiv filet, for 1,3 milliarder kroner i første halvår. Det er en økning på 40 prosent eller 364 millioner kroner sammenlignet med første halvår 2015. I juni ble det eksportert fryst torsk, inklusiv filet, for 175 millioner kroner som er en økning på 5 prosent eller 8 millioner kroner sammenlignet med juni i fjor.

Ned for klippfisk, opp for saltfisk

Det ble eksportert klippfisk for 1,6 milliarder kroner i første halvår. Det er en nedgang på 12 prosent eller 229 millioner kroner sammenlignet med første halvår 2015. I juni ble det eksportert klippfisk for 283 millioner kroner, en nedgang på 20 prosent eller 72 millioner kroner fra juni måned i fjor.

Det ble eksportert saltfisk for 898 millioner kroner i første halvår. Det er en økning på 6 prosent eller 48 millioner kroner sammenlignet med første halvår 2015. I juni måned ble det eksportert saltfisk for 52 millioner kroner. Det er en nedgang på 43 prosent eller 39 millioner kroner sammenlignet med juni i fjor.

Opp for sild og makrell

Det ble eksportert sild for 1,4 milliarder kroner i første halvår. Det er en økning på 52 prosent eller 476 millioner kroner sammenlignet med første halvår 2015. I juni måned ble det eksportert sild for 331 millioner kroner. Det er en økning på 22 prosent eller 60 millioner kroner sammenlignet med juni i fjor. Tyskland og Polen er de største markedene for sild i første halvår.

Det ble eksportert makrell for 1,2 milliarder kroner i første halvår. Det er en økning på 37 prosent eller 319 millioner kroner sammenlignet med første halvår 2015. I juni ble det eksportert makrell for 104 millioner kroner. Det er en nedgang på 38 prosent eller 62 millioner kroner fra juni måned i fjor. Sør-Korea og Japan er de viktigste markedene for makrell i første halvår.

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet