Gå videre til innhold
Nok et rekordår for hvitfisk

Pressemelding -

Nok et rekordår for hvitfisk

Norge eksporterte torsk, sei, hyse og annen hvitfisk for 15 milliarder kroner i 2017. Det er en verdiøkning på 8 prosent, eller 1,1 milliarder kroner fra 2016.

Norsk hvitfisknæring satte i 2017 ny eksportrekord, for fjerde år på rad. Økningen har primært kommet fra økt fangst og økte eksportvolum. Økt volum, særlig av sei, har ført til noe lavere eksportpriser, men det har vært en positiv prisutvikling på både hyse og torsk. 

- Torskekvotene har holdt seg stabile, mens seikvotene økte mye i 2017, noe som er hovedforklaringen for reduserte priser på sei. En svekket krone i 2017 har trolig også bidratt til noe av verdiveksten i 2017, samtidig som vi ser at et svakt pund har fått konsekvenser i form av redusert eksport til Storbritannia, sier sjømatanalytiker Ingrid Kristine Pettersen i Norges sjømatråd.

- I 2018 er kvotene på torsk og hyse redusert og det vil bli kamp om råstoffet, noe som sannsynligvis vil føre til en prisoppgang i år, mener Pettersen.


Nytt rekordår for klippfisk i 2017

Norge har eksportert 89 158 tonn klippfisk for 4,1 milliarder kroner i 2017. Det er en volumøkning på 10 prosent eller 8 428 tonn, og en verdiøkning på 344 millioner eller 9 prosent fra 2016. Det er også en verdiøkning på 86 millioner kroner, eller 2 prosent fra forrige rekordår i 2015.

Norge har eksportert klippfisk av torsk for 2,4 milliarder kroner i 2017. Volumet var på samme nivå som i 2016, mens verdien økte med 167 millioner kroner eller 7 prosent.

Norge har eksportert klippfisk av sei til en verdi av 1,3 milliarder kroner i 2017. Det er en økning på 14 prosent fra 2016, noe som skyldes en volumøkning på 24 prosent.

- Økningen i klippfiskeksporten skyldes en forbedret utvikling i viktige markeder. I Brasil ser vi for eksempel at den økonomiske optimismen øker. Vi ser at prisen på klippfisk av sei har økt de siste månedene av 2017, selv om de var lavere enn i 2016, sier Pettersen.

Norge har eksportert 22 363 tonn klippfisk til Portugal for 1,4 milliarder kroner i 2017. Det er en verdireduksjon på 65 millioner kroner, eller 4 prosent fra 2016. Portugal er Norges viktigste marked for klippfisk. 

Verdiøkning til tross for volumreduksjon for saltfisk

Eksporten av saltfisk økte med 67 millioner kroner fra 2016 til nær 1,3 milliarder kroner i 2017. Samtidig er volumet redusert med 1 093 tonn, eller 4 prosent, til 28 198 tonn. Spesielt er det en volumreduksjon for hel saltfisk av torsk. Til tross for at reduksjonen er størst til Portugal, er dette landet fortsatt Norges viktigste saltfiskmarked.

Stor økning på tørkede hoder

Norge har eksportert tørkede hvitfiskprodukter for 915 millioner kroner 2017. Det er en verdiøkning på 81 millioner, eller 10 prosent fra 2016. Eksportverdien på produkter av hel tørrfisk var på 645 millioner kroner i 2017,  som er en verdireduksjon på 5 prosent. 

Eksportverdien av tørkede filetprodukter var på 37 millioner kroner i 2017. Det er en verdiøkning på 90 prosent. Samtidig ser vi en volumøkning for tørkede hoder på 71 prosent til 11 397 tonn, og en verdivekst på 81 prosent til 183 millioner kroner. Det er spesielt Nigeria som står for denne økningen.

Det er en reduksjon i eksport av hel tørrfisk av torsk, spesielt til Italia, men også til Nigeria og USA. Samtidig ser vi at eksporten av tørkede hoder øker med hele 79 prosent til Nigeria.

Til Norges viktigste tørrfiskmarked Italia, ble eksportverdien redusert med 24 millioner kroner, eller 6 prosent, fra 2016, på grunn av reduserte volumer. En forklaring er en varm høst i Italia som medførte at tørrfisksesongen startet senere enn normalt.

Eksportrekord på ferske produkter

Norge har eksportert 114 283 tonn ferske hvitfiskprodukter til en verdi av 3,4 milliarder kroner i 2017. Det er en verdiøkning på 392 millioner kroner, eller 7 prosent fra 2016.

Norge har eksportert 67 433 tonn fersk torsk til en verdi av 2,3 milliarder kroner i 2017. Det er en volumøkning på 5 067 tonn og en verdiøkning på 213 millioner eller 10 prosent sammenlignet med 2016.

Redusert eksport til Storbritannia

Norge har eksportert 199 731 tonn fryst hvitfisk til en verdi av 5,3 milliarder kroner i 2017. Det er en volumøkning på 11 704 tonn og en verdiøkning på 427 millioner kroner eller 9 prosent fra 2016.

Det ble eksportert 84 423 tonn fryst torsk til en verdi av 2,7 milliarder kroner i 2017. Det er volumreduksjon på 2 208 tonn, mens verdien har holdt seg stabil sammenlignet med samme periode i 2016.

Kina var det største markedet for fryst hvitfisk i 2017. Med en økning i volum på 20 prosent fra 2016 er eksporten til Kina nå så vidt over rekordåret 2014, både i volum og verdi. Norge eksporterte 87 763 tonn fryst hvitfisk til Kina til en verdi av 2 milliarder kroner i 2017. Det er en økning på 20 prosent i volum og 27 prosent i verdi fra 2016. Samtidig ser vi en reduksjon i eksporten av fryst hvitfisk til Storbritannia på 5 796 tonn eller 18 prosent. Dette skyldes nedgang i både fryst hel hyse og torsk. Samtidig ser vi en liten økning for fryst filet.

Nøkkeltall for norsk hvitfiskeksport 2017

Emner

Kategorier


Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Pressekontakt

Martin Skaug

Martin Skaug

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 915 59 902
Dag Sørli

Dag Sørli

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 970 16 311
Trude Bessesen

Trude Bessesen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 901 83 790

Relatert innhold

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.