Følg Norges sjømatråd

Redusert eksport av skalldyr i 2017

Pressemelding   •   jan 08, 2018 05:55 CET

Norge har eksportert 40 000 tonn skalldyr for 1,7 milliarder kroner i 2017. Det er en volumreduksjon på 2 prosent og en verdireduksjon på 7 prosent fra rekordåret 2016.

Norge har eksportert 9 221 tonn reker til en verdi av 698 millioner kroner i 2017. Det er en verdireduksjon på 5 prosent og en nedgang i volum på 4 prosent fra 2016. Norge eksporterte kongekrabbe for 509 millioner kroner i 2017. Det er en verdireduksjon på 4 prosent fra 2016. Det ble eksportert snøkrabbe til en verdi av 225 millioner kroner i 2017, en reduksjon på 34 prosent fra 2016. Sverige var det største eksportmarkedet for skalldyr fra Norge i 2017, etterfulgt av Sør-Korea og Danmark.

– Den reduserte eksportverdien for skalldyr i 2017 skyldes reduserte fangster av både kongekrabbe, snøkrabbe og reker. Økte priser har ikke kunnet veie opp for dette, men 2015 og 2016 var svært gode år og vi var i 2017 langt over de tidligere årene, sier sjømatanalytiker Ingrid Kristine Pettersen i Norges sjømatråd.

Sverige største marked for reker

Sverige var i 2017 det største eksportmarkedet for reker fra Norge, med en verdi på 326 millioner kroner, en reduksjon på 16 prosent fra 2016. Fortsatt er det ingen andre land som spiser mer fryste, skallfrie kaldtvannsreker per person enn Sverige. Samme år økte eksporten til Storbritannia med 10 prosent til 103 millioner kroner. Storbritannia ble dermed det nest største markedet for reker fra Norge i 2017. Finland var det tredje største markedet, og eksporten falt med 14 prosent til 95 millioner kroner.

- Reduserte kvoter ved Canada i 2018, samt noe økte kvoter ved Grønland kan i sum gi noe bedre markedsforhold og en viss oppgang i prisbildet. Dette gir håp om økt fangstinnsats i Norge og dermed vekst i eksporten fra Norge i 2018, sier Pettersen.

Sør-Korea største marked for kongekrabbe

Norge har eksporter levende kongekrabber til en verdi av 254 millioner i 2017. Det er en verdireduksjon på 3 prosent fra 2016. Hovedmarkedet for levende kongekrabbe i 2017 var Sør-Korea, som stod for 52 prosent av eksporten. Eksportverdien gikk ned med 19 prosent sammenlignet med 2016, til 131 millioner kroner. USA og Canada var de nest største markedene, med økning i eksportverdien på henholdsvis 18 og 9 prosent sammenlignet med 2016.

For fryst kongekrabbe ble eksporten redusert med 5 prosent til 255 millioner kroner i 2017. Eksportverdien på levende kongekrabber til Sør-Korea har gått ned med 19 prosent. Total eksportverdi for kongekrabbe til Sør-Korea økte dermed med 2 prosent sammenlignet med 2016. En betydelig andel av krabbene i Sør-Korea re-eksporteres til Sørøst-Asia og USA. Japan var det største markedet for fryste kongekrabber i 2016, men havner i år på en 6.plass med redusert eksportverdi på 86 prosent.

- Årsaken til dette er at Japan ikke har klart å konkurrere med godt betalende markeder i Europa og USA, sier Pettersen.

Økte priser for snøkrabbe

Norge eksporterte 1 901 tonn fryste snøkrabber til en verdi av 224 millioner kroner i 2017. Det er en volumreduksjon på 52 prosent fra 2017. Gjennomsnittsprisen var i 2017 på 117,97 kroner per kilo, en økning fra 83,73 kroner i 2016. De største markedene var Japan og Danmark.

- Årsaken er reduksjon i fangster landet i Norge på grunn av at norske og EU fartøy ble utestengt fra russisk sokkel i 2016. Den reduserte tilførselen forklarer også de høye prisene, sier Pettersen. 

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet