Gå videre til innhold
Paul Tsai fra ProMar presenterer under makrellseminaret i Tokyo
Paul Tsai fra ProMar presenterer under makrellseminaret i Tokyo

Pressemelding -

Høster fruktene av langsiktig arbeid i Japan

Under makrellseminaret i Tokyo tidligere i april fikk over 100 deltagere høre om flere viktige fremskritt knyttet til markedsføringen av norsk makrell i soloppgangens land.

Makrellnæringen og Sjømatrådet har de siste årene intensivert markedsføringen av norsk makrell i Japan, noe som har gitt gode resultater. Kjennskapen til Norge som sjømatnasjon og preferansen for norsk makrell øker, noe som har bidratt til at den norske markedsandelen innen makrellkategorien har økt fra 44 prosent i 2014 til 57 prosent i 2017.

- Resultatene viser til store fremskritt knyttet til markedsføring av makrell i Japan og det viktige arbeidet som norske aktører har lagt ned i Japan over land tid, sier Gunvar L. Wie, Sjømatrådets fiskeriutsending for Japan og Sør-Korea.

Makrell er trendy i Japan

Under makrellseminaret ble det blant annet satt fokus på det som blir omtalt som «Saba Boom» i media, det vil si makrelltrender som har gjort seg synlig i Tokyos gatebilde, deriblant den populære makrellsandwichen. Både japanske og norske makrellaktører har jobbet hardt for å fremme nye og innovative produkter som begrenser generasjonseffekten av fallende sjømatkonsum, som i likhet med Norge også gjør seg gjeldende i Japan.

Foruten refleksjoner rundt markedsføringen av norsk makrell rettet mot unge, kunne årets makrellseminar skilte med markedsanalyser, innsikt fra Norges Sildesalgslag, og drøfting av oppnådde resultater i det japanske markedet av arbeidsgruppen for makrell.

-Vi ser helt klart en økende trend fra dagligvarehandelen som ønsker å markedsføre norsk makrell via butikkpromosjoner og materiale i butikkene. Opphavsmerking av produkter med «Seafood from Norway»-merket har økt betraktelig, noe som er prisverdig med tanke på at dette er et opphavsmerke som importører, foredlere eller dagligvarekjedene selv finansierer basert på våre maler. Sistnevnte viser tydelig at verdikjeden ønsker å fremheve og markedsføre norsk makrell både etter eget initiativ og tilknyttet våre program, forteller Wie.

Makrellby med sterke bånd til Norge

I tilknytning til makrellseminaret ble det i tillegg arrangert besøk til havnebyen Choshi hvor mer enn 1000 mennesker jobber hver dag utelukkende med videreforedling av norsk makrell. En delegasjon på 14 personer fra den norske verdikjeden var med til Choshi, der de blant annet besøkte prosesseringsfabrikken Edono som har samarbeidet med norske aktører siden tidlig på 80-tallet.

-Reisen til Choshi har vi fått mange gode tilbakemeldinger på. Den norske næringen har et sterkt markeds og kundefokus som settes pris på i Japan, sier Wie.

Ledende aktør berømmer det globale markedsføringskonseptet

Det globale markedsføringskonseptet har blitt tatt meget godt imot i Japan og ble den 10. april tildelt prisen for beste kreative uttrykk i en av de største reklameprisutdelingene i Japan. Konseptet ble også berømmet under forrige ukes seminar av Japans desidert største og ledende dagligvarekjede Aeon Retail.

Kinzo Matsumoto fra Aeon Retail fremhevet under sin presentasjon viktigheten av markedsføring samt bruken av det nye globale konseptet som har bidratt til større eksponering av kategorien. Fokus på bærekraft og høy kvalitet bidrar til at AEON nå etterspør norsk makrell grunnet høy preferanse blant kundene.

- Aeon Retail valgte i 2017 å bytte ut makrell fra Storbritannia til fordel for norsk makrell i sitt Top Value Brand, et svært viktig fremskritt for norsk makrell i Japan. Effekten av dette er at vi ser at handelen setter press på verdikjeden til å fokusere på norsk makrell, noe som bidrar til importen fra Norge. Flere andre retailere har også gitt oss lignende tilbakemeldinger, sier Wie.

Norges viktigste makrellmarked

Japan er Norges desidert viktigste marked for makrell og nær 90 prosent av importert makrell i Japan kommer fra Norge. I 2017, var den direkte eksporten av makrell fra Norge til Japan på 62 000 tonn, og hadde en verdi på 791 millioner kroner. Betydelige mengder norsk makrell finner også veien til Japan bearbeidingsmarked som Kina, Vietnam og Indonesia, og dersom man inkluderer dette kan man mer enn doble volumet. 

Emner

Kategorier


Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Pressekontakt

Gunvar L. Wie

Gunvar L. Wie

Sjømatutsending Italia +47 95200481

Relatert innhold

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.