Gå videre til innhold
Norsk makrell i japansk butikk
Norsk makrell i japansk butikk

Pressemelding -

Hvorfor velger Japans største butikker norsk makrell?

Hvordan tenker Japans største dagligvarekjede når de kjøper sjømat til sitt sortiment? Det er bare ett av svarene norske aktører har mulighet til å få under Sjømatrådets makrellseminar i Tokyo den 11. april. 

Det blir også fokus på konsumutvikling, teknologi og framtidsutsiktene for makrell i Japan, samt anledning for å besøke Choshi, makrellforedlingens sentrum i Japan.

Bedre innsikt om et marked i endring

- De to siste årene har det skjedd en formidabel utvikling med tanke på innsikten vi har på det japanske markedet. Ikke bare har Sjømatrådets studie økt innsikten relatert til sjømatens posisjon og framtidsutsikter i Japan, men vi har også fått bedre forståelse for japanske konsumenter, forteller Sjømatrådets fiskeriutsending i Japan, Gunvar Lenhard Wie, som vil benytte seminaret den 11. april til å utdype rundt sjømatstudiet.

Under seminaret blir det også mulighet for å få innblikk i en viktig aktør i det japanske makrellmarkedet, med Japans største dagligvarekjede, AEON Retail, på programmet.

- Hele 83 prosent av sjømaten i Japan selges i matbutikker som er en essensiell kanal for norsk sjømat i det japanske markedet. Verdikjeden i Japan er lang og kompleks med mange ulike aktører, og bedre kunnskap og forståelse for hvordan kjedene opererer er dermed veldig viktig for framtidsutsiktene til norsk sjømat, forteller Wie.

Makrellforedlingens sentrum

Japan er Norges desidert viktigste marked for makrell, og betydelige mengder norsk makrell finner veien til Japan direkte eller via bearbeidingsmarked som Kina, Vietnam og Indonesia. I 2017, var den direkte eksporten av makrell fra Norge til Japan på 62 000 tonn, og hadde en verdi på 791 millioner kroner. Mye av denne makrellen blir bearbeidet i havnebyen Choshi, som regnes som et viktig senter for makrellforedling i Japan

I forkant av makrellseminaret i Tokyo arrangeres det den 10. april et besøk til ulike makrellanlegg i Choshi, Over 1 000 personer jobber hver dag utelukkende med norsk makrell i denne lille havnebyen og det blir mulighet til å snakke med menneskene som sørger for at norsk makrell havner på tallerkenen i japanske hjem.

Styrket dialog i Norges viktigste makrellmarked

Wie forteller at sjømathandelen mellom Norge og Japan går langt tilbake i tid, og roser de norske aktørenes arbeid i regionens utstillingsvindu.

– Norske eksportører har jobbet nøyaktig og målrettet mot markedet i mange år. I den siste tiden har vi observert en endring i det japanske markedet relatert til konsumentmarkedsføring. Sjømatrådet jobber for å støtte verdikjeden på best mulig måte i Japan og gjøre aktørene rustet til å gå utviklingen i møte, sier Wie.

På kvelden den 10. april er det duket for mottakelse på den norske ambassaden hvor blant annet statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen vil være tilstede. Wie håper å bruke arrangementene til å styrke dialogen mellom Norge og Japan ytterligere, samt bygge videre på de positive ringvirkningene av statsminister Erna Solbergs besøk i Japan i februar.

For påmelding eller spørsmål angående arrangementene, vennligst kontakt Gunvar L. Wie på glw@seafood.no eller +81 80 4812 8643.

Emner

Kategorier


Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Pressekontakt

Gunvar L. Wie

Gunvar L. Wie

Sjømatutsending Italia +47 95200481

Relatert innhold

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.