Gå videre til innhold
Foto: NSC
Foto: NSC

Pressemelding -

Voldsom verdivekst for sjømateksporten

Norge eksporterte sjømat for 9,5 milliarder kroner i juli. Det er en økning på 1,6 milliarder kroner, eller 21 prosent, sammenlignet med juli i fjor.

- Målt i verdi er årets juli den beste juli noensinne for norsk sjømateksport. Laksen fortsetter veksten fra juni, samtidig som vi har opplevd en sterk økning i eksporten av snøkrabbe og kongekrabbe, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang, Tom-Jørgen Gangsø.

Hittil i år er det eksportert sjømat for 63,3 milliarder kroner, som er hele 9 prosent over samme periode i fjor.

- Det er færre restriksjoner relatert til pandemien i en rekke markeder denne sommeren når vi sammenligner med fjoråret. Det har en positiv effekt på etterspørselen etter smaksrik, sunn og  bærekraftig sjømat fra Norge, sier Tom-Jørgen Gangsø.

Laksevekst

 • Det ble eksportert 103 100 tonn laks til en verdi av 6,9 milliarder kroner i juli.
 • Volumet økte med 10 prosent.
 • Verdien økte med 1,3 milliarder kroner, eller 24 prosent, sammenlignet med juli i fjor.
 • Polen, Danmark og Frankrike var de største markedene for norsk laks i juli.

- Vi har aldri sett en sterkere juli-måned for lakseeksporten, verken i volum eller verdi. Økt turisme og en gradvis gjenåpning av restaurantsektoren har økt etterspørselen etter laks sammenlignet med juli i fjor, sier sjømatanalytiker Paul Aandahl i Norges sjømatråd.

- Største vekstmarked for laks i juli er Kina, men det må nevnes at det er sammenlignet med en relativt svak juli-måned i fjor, fortsetter Aandahl.

Vekst for ørret

 • Det ble eksportert 6 200 tonn ørret til en verdi av 381 millioner kroner i juli.
 • Volumet falt med 13 prosent.
 • Verdien økte med 36 millioner kroner, eller 11 prosent, sammenlignet med juli i fjor.
 • Hviterussland, Ukraina og Thailand var de største markedene for norsk ørret i juli.

Økning for fersk torsk

 • Norge eksporterte 2 300 tonn fersk torsk til en verdi av 92 millioner kroner i juli.
 • Volumet økte med 26 prosent.
 • Verdien økte med 8 millioner kroner, eller 10 prosent, sammenlignet med juli i fjor.
 • Danmark, Tyskland og Sverige var de største markedene for fersk torsk fra Norge i juli.

Verdifall for fryst torsk

 • Norge eksporterte 5 000 tonn fryst torsk til en verdi av 193 millioner kroner i juli.
 • Det er en reduksjon i volum på 14 prosent.
 • Verdien falt med 45 millioner kroner, eller 19 prosent, sammenlignet med juli i fjor.
 • Kina, Storbritannia og Nederland var de største markedene for fryst torsk fra Norge i juli.

Vekst for klippfisk

 • Norge eksporterte 6 300 tonn klippfisk til en verdi av 309 millioner kroner i juli.
 • Det er en økning i volum på 39 prosent.
 • Verdien økte med 83 millioner kroner, eller 37 prosent, sammenlignet med juli i fjor.
 • Portugal, Brasil og Kongo-Brazzaville var de største markedene for norsk klippfisk i juli.

- I juli ble det eksportert 1 177 tonn klippfisk til Afrika (Angola, Kongo Brazzaville og DR Kongo) mot 606 tonn i 2020, nærmest en dobling av volumet. Samtidig har verdien på eksporten også så godt som fordoblet seg, sett mot samme periode i fjor, med 38,9 millioner kroner i juli i år mot 19,5 millioner kroner i 2020, sier sjømatutsending til Afrika, Trond Kostveit.

- Mesteparten av eksporten av klippfisk av sei går til Kongo Brazzaville og økningen skyldes en generelt god etterspørsel etter norsk klippfisk, og viser at økonomien i landene har bedret seg etter fjorårets nedstengning, sier Kostveit.

Saltfisk-økning

 • Norge eksporterte 1 100 tonn saltfisk til en verdi av 63 millioner kroner i juli.
 • Det er en økning i volum på 27 prosent.
 • Verdien økte med 18 millioner kroner, eller 40 prosent, sammenlignet med juli i fjor.
 • Portugal, Italia og Hellas var de største markedene for norsk saltfisk i juli.

Stabilt for tørrfisk

 • Norge eksporterte 246 tonn tørrfisk til en verdi av 36 millioner kroner i juli.
 • Det er en økning i volum på 18 prosent.
 • Verdien er på samme nivå som juli i fjor.
 • Italia, Nigeria og USA var de største markedene for norsk tørrfisk i juli.

Stabilt for sild

 • Norge eksporterte 11 000 tonn sild til en verdi av 147 millioner kroner i juli.
 • Volumet falt med 3 prosent.
 • Verdien er på samme nivå som juli i fjor.
 • Tyskland, Polen og Nederland var de største markedene for norsk sild i juli. 

- Juni og juli er høysesong for eksport av matjessild til Nederland. Årets sesong har blitt betegnes som helt grei av eksportørene, og tallene viser at eksporten av hel fryst sild til Nederland i juni og juli var på 12 000 tonn, en oppgang på 16 % fra fjoråret (10 300 tonn). Verdien var på 141 millioner kroner, en økning på 17 % sammenlignet med fjoråret, sier Jan Eirik Johnsen, ansvarlig for pelagiske arter i Sjømatrådet.

Opp for makrell

 • Norge eksporterte 11 400 tonn makrell til en verdi av 173 millioner kroner i juli.
 • Det er en økning i volum på 54 prosent.
 • Verdien økte med 11 millioner kroner, eller 32 prosent, sammenlignet med juli i fjor.
 • Egypt, Vietnam og Ghana var de største markedene for norsk makrell i juli.

- I de siste to månedene har det vært et bra kystfiske av makrell rundt Lofoten. Denne makrellen er ettertraktet i markeder hvor makrellen røykes, noe som har resultert i økt eksport til blant annet Egypt og Ghana. Tilgangen til makrell rundt Lofoten varierer mye fra år til år. I juni og juli i år er det totalt landet knappe 12 000 tonn makrell mot 7 200 tonn i samme periode i fjor, en økning på 65 %, sier Jan Eirik Johnsen, ansvarlig for pelagiske arter i Sjømatrådet.

Eventyrlig vekst for kongekrabbe

 • Norge eksporterte 280 tonn kongekrabbe til en verdi av 122 millioner kroner i juli.
 • Det er en økning i volum på 38 prosent.
 • Verdien økte med 55 millioner kroner, eller 81 prosent, sammenlignet med juli i fjor.
 • Sør-Korea, Hongkong SAR og USA var de største markedene for norsk kongekrabbe i juli.

Dette er den nest sterkeste eksportmåneden for kongekrabbe noensinne, kun slått av juli i 2018, hvor eksportverdien var på 132 millioner kroner.

Oppgang for reker

 • Det ble eksportert 703 tonn reker til en verdi av 55 millioner kroner i juli.
 • Det er en økning i volum på 24 prosent.
 • Verdien økte med 13 millioner kroner, eller 31 prosent, sammenlignet med juli i fjor.
 • Sverige, Finland og Storbritannia de største markedene for norske reker i juli.

Snøkrabbe-rekord

 • Det ble eksportert 906 tonn snøkrabbe til en verdi av 213 millioner kroner i juli. Dette er den sterkeste eksportmåneden for snøkrabbe noensinne. Forrige rekord var fra juni, med en eksportverdi på 169 millioner kroner.
 • Det er en økning i volum på 33 prosent.
 • Verdien økte med 112 millioner kroner, eller 111 prosent, sammenlignet med juli i fjor.
 • USA, Danmark og Nederland var de største markedene for norske snøkrabbe i juli.

Veksten fortsetter for hele skalldyrkategorien i juli.

- Eksporten av krabbe har økt både til Europa, Asia og Nord-Amerika. Når vi opplever at reker også har en god måned, har juli måned den høyeste verdien for skalldyrkategorien noensinne med verdier på knappe 406 millioner kroner, sier Paul Aandahl i Norges sjømatråd. Forrige rekord fra juni ble slått med 9 prosent eller 35 millioner kroner.

- Snøkrabbe er en hit i dagligvarehandelen i USA. Amerikanerne har lært seg å tilberede skalldyr hjemme, og dette bidrar til vekst. I tillegg kan vi peke på godt fiske, økte kvoter på snøkrabbe og etterspørselsvekst etter norske skalldyr som forklaring på den sterke veksten, sier Aandahl. 

Emner

Kategorier


Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Kontakter

Paul T. Aandahl

Paul T. Aandahl

Sjømatanalytiker +47 975 04 124
Tom-Jørgen Gangsø

Tom-Jørgen Gangsø

Sjømatutsending, Italia +47 900 11 708

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.