Gå videre til innhold
Foto: Norges sjømatråd
Foto: Norges sjømatråd

Pressemelding -

Veksten i sjømateksporten fortsetter

Norge eksporterte sjømat for 8,3 milliarder kroner i mai. Det er en økning på 484 millioner kroner, eller 6 prosent, sammenlignet med mai i fjor. Dermed fortsetter trenden fra april med vekst i sjømateksporten.

- Målt i verdi er årets mai den tredje beste mai noensinne for norsk sjømateksport. Laksen fortsetter veksten fra april, samtidig som vi har opplevd en eventyrlig økning i eksporten av snøkrabbe og kongekrabbe til USA og Asia. Selv om det fortsatt er noen utfordringer, er det grunn til å være forsiktige optimister på sjømateksportens vegne, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen.

Hittil i år er det eksportert sjømat for 44,7 milliarder kroner, noe som er 0,3 prosent over samme periode i fjor.

Viktig næring for Norge

- Av de store norske eksportnæringene er det sjømaten som har klart seg best. Dette er en næring som skaper store verdier for Norge og som betyr mye for bosetting og vekst langs kysten og i distriktene. Derfor er det gledelig å se at eksportverdien har holdt seg på et høyt nivå i år, til tross for krevende tider, sier Renate Larsen.

I koronakrisen er det flere som har spist sjømat i eget hjem. Når restaurantene i viktige markeder som Frankrike, Italia, Storbritannia og Portugal nå gradvis åpner opp igjen, håper Renate Larsen på ytterligere etterspørselsvekst for norsk sjømat.

Se flere nøkkeltall her!

Markedene åpner opp

- Vi ser allerede en positiv effekt i enkelte markeder, slik som i Storbritannia og i Italia. Da restauranter og ferskvaredisker måtte stenge i Italia i fjor vår, gikk sjømateksporten kraftig tilbake. Nå åpnes restaurantene gradvis opp igjen, og Italia er det laksemarkedet som har økt mest i verdi i 2021, med en vekst på 300 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor, sier Renate Larsen.

Laksevekst

 • Det ble eksportert 83 000 tonn laks til en verdi av 5,9 milliarder kroner i mai.
 • Volumet falt med 1 prosent.
 • Verdien økte med 316 millioner kroner, eller 6 prosent, sammenlignet med mai i fjor.
 • Polen, Frankrike og USA var de største markedene for norsk laks i mai.

- Veksten i eksportverdien i mai skyldes en sterk prisøkning. På grunn av en styrket norsk krone får likevel ikke norske produsenter og eksportører nyte godt av hele prisøkningen ute i markedene. Våre beregninger viser at styrkingen av kronen i mai trekker ned verdien av lakseeksporten med om lag 10 prosent. Italia er markedet med sterkest verdivekst i år, noe vi ser i sammenheng med et svakt salg i fjor på grunn av stengte ferskvaredisker og restauranter, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Viktig salgskanal

Etter en lang periode med kraftige koronarestriksjoner er Italia gradvis i ferd med å åpne helt opp.

- Smittesituasjonen er under kontroll, og italienerne kan igjen gå ut og spise. For norsk laks betyr det mye, da spesielt sushirestaurantene har hatt en voldsom vekst de siste årene. Fra 2010 til 2019 hadde vi en tredobling av lakseeksporten til Italia, men så ble det bråstopp da koronapandemien rammet landet. Det er derfor gledelig at veksten har vært så god i 2021, sier Norges sjømatråds utsending til Italia, Trym Eidem Gundersen.

Nedgang for ørret

 • Det ble eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 276 millioner kroner i mai.
 • Volumet falt med 20 prosent.
 • Verdien falt med 17 millioner kroner, eller 6 prosent, sammenlignet med mai i fjor.
 • Ukraina, Hviterussland og USA var de største markedene for norsk ørret i mai.

Økning for fersk torsk

 • Norge eksporterte 4 900 tonn fersk torsk til en verdi av 178 millioner kroner i mai.
 • Volumet økte med 13 prosent.
 • Verdien økte med 8 millioner kroner, eller 5 prosent, sammenlignet med mai i fjor.
 • Danmark, Polen og Nederland var de største markedene for fersk torsk fra Norge i mai.

Volumveksten fortsetter for fersk torsk. Prisøkningen på fersk filet og hel torsk fra forrige måned tyder på en økende etterspørsel i markedene.

Økt hjemmekonsum

- Vi vet at mye av den ferske torsken som eksporteres til vårt største mottakerland Danmark blir re-eksportert til Frankrike. Dette markedet skiller seg ut med en sterk vekst i hjemmekonsum av fersk torsk både sammenlignet med samme tid i fjor og tidligere år, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Åpne restauranter

- Hjemmekonsum er fremdeles viktig i Frankrike, og dette ser til å fortsette. I midten av mai åpnet restaurantene sine uteserveringer, men innendørs åpner først nå i juni. Torsk er en populær fisk og passer også godt inn i viktige trender som helse og sunnhet. Det blir selvsagt spennende å se om denne økningen i hjemmekonsum fortsetter når restaurantene åpner for fullt, sier Norges sjømatråds utsending til Frankrike, Trine Horne.

Verdifall for fryst torsk

 • Norge eksporterte 6 100 tonn fryst torsk til en verdi av 263 millioner kroner i mai.
 • Det er en økning i volum på 13 prosent.
 • Verdien falt med 18 millioner kroner, eller 7 prosent, sammenlignet med mai i fjor.
 • Storbritannia, Frankrike og Kina var de største markedene for fryst torsk fra Norge i mai.

- Storbritannia fortsetter den positive trenden, med økt filetimport fra Norge også i mai. Gjenåpningen i landet er godt i gang, og vi ser allerede en kraftig vekst i restaurantbesøkene, noe som vil kunne bidra til økt etterspørsel etter fryst torskefilet framover, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Vekst for klippfisk

 • Norge eksporterte 5 600 tonn klippfisk til en verdi av 261 millioner kroner i mai.
 • Det er en økning i volum på 24 prosent.
 • Verdien økte med 59 millioner kroner, eller 29 prosent, sammenlignet med mai i fjor.
 • Portugal, Brasil og Kongo-Brazzaville var de største markedene for norsk klippfisk i mai.

Portugal befester sin posisjon som Norges største marked for klippfisk av torsk, og hele 80 prosent av eksportvolumet i mai gikk til Portugal. Volumet økte med 1 000 tonn, eller 160 prosent, fra en svak mai i fjor. Det var likevel nesten 1 400 tonn lavere enn i mai 2019.

- Portugiserne har gjennom hele pandemien hatt en økning i hjemmekonsumet av klippfisk, godt hjulpet av lavere priser i butikk. I Portugal er nå gjenåpningen av samfunnet i full gang. Åpne restauranter vil kunne bidra positivt på etterspørselssiden, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Saltfisk-økning

 • Norge eksporterte 4 000 tonn saltfisk til en verdi av 188 millioner kroner i mai.
 • Det er en økning i volum på 55 prosent.
 • Verdien økte med 44 millioner kroner, eller 31 prosent, sammenlignet med mai i fjor.
 • Portugal, Spania og Italia var de største markedene for norsk saltfisk i mai.

- Også for saltfisk er Portugal desidert størst i mai, med 88 prosent av eksportvolumet, og en volumøkning på 96 prosent, eller 1 650 tonn, fra mai i fjor. Saltfiskeksporten til Portugal i siste måned var også 500 tonn høyere enn i mai 2019, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Verdifall for tørrfisk

 • Norge eksporterte 236 tonn tørrfisk til en verdi av 34 millioner kroner i mai.
 • Det er en økning i volum på 19 prosent.
 • Verdien falt med 2 millioner kroner, eller 5 prosent, sammenlignet med mai i fjor.
 • Italia, Nigeria og USA var de største markedene for norsk tørrfisk i mai.

Volumveksten for tørrfisk til Italia fortsetter, med hele 84 prosent vekst i volum fra mai i fjor. Totalt eksportvolum hittil i år er nå også høyere enn i 2019, riktignok til betydelig lavere priser.

Rekord til Nigeria

- Også til Nigeria fortsetter veksten, med en økning i volum av tørrfiskhoder på 400 tonn, eller 160 prosent, fra mai i fjor. Eksportverdien av tørrfiskhoder til Nigeria har aldri vært høyere i løpet av årets fem første måneder, med en total eksportverdi hittil i år på nesten 60 millioner kroner, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Lavsesong for sild

 • Norge eksporterte 6 900 tonn sild til en verdi av 98 millioner kroner i mai.
 • Volumet falt med 43 prosent.
 • Verdien falt med 59 millioner kroner, eller 38 prosent, sammenlignet med mai i fjor.
 • Polen, Litauen og Nederland var de største markedene for norsk sild i mai.

- Sildeeksporten er inne i en lavsesong. Mai-tallene reflekterer at eksporten har vært sterk så langt og at eksporten av nordsjøsild ikke er kommet skikkelig i gang. Hvis vi ser på sildeeksporten så langt i år, ligger den foran fjoråret både i volum og verdi. Vi må faktisk tilbake til 2012 for å finne like sterke tall, sier Jan Eirik Johnsen, ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd.

Nedgang for makrell

 • Norge eksporterte 7 700 tonn makrell til en verdi av 129 millioner kroner i mai.
 • Det er en nedgang i volum på 39 prosent.
 • Verdien falt med 109 millioner kroner, eller 46 prosent, sammenlignet med mai i fjor.
 • Vietnam, Kina og Sør-Korea var de største markedene for norsk makrell i mai.

I likhet med sild er det lavsesong for makrelleksporten.

Det meste av makrellen som ble tatt i fjor høst og vinter har blitt eksportert til markedene der det har vært god etterspørsel.

God etterspørsel i Asia

- Hittil i år ligger eksportverdien bak fjoråret, noe som i hovedsak skyldes en sterk krone målt mot både sørkoreanske won og japanske yen. Markedene viser god etterspørsel, og spesielt konsummarkedet Sør-Korea og bearbeidingsmarkedet Vietnam har hatt en formidabel vekst så langt i år, sier Jan Eirik Johnsen, ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd.

Lodde

 • Etter to år uten loddefiske fikk Norge en kvote på ca. 42 000 tonn i Islandsk farvann.
 • Hele kvoten ble fisket mellom 1. og 19. mai.
 • Norge eksporterte 1 400 tonn lodde til en verdi av 28 millioner kroner i mai.
 • Kina, Thailand og Taiwan var de største markedene for lodde i mai.

Eventyrlig vekst for kongekrabbe

 • Norge eksporterte 117 tonn kongekrabbe til en verdi av 47 millioner kroner i mai.
 • Det er en økning i volum på 151 prosent.
 • Verdien økte med 31 millioner kroner, eller 193 prosent, sammenlignet med mai i fjor.
 • USA, Japan og Sør-Korea var de største markedene for norsk kongekrabbe i mai.


Oppgang for reker

 • Det ble eksportert 1 700 tonn reker til en verdi av 79 millioner kroner i mai.
 • Det er en økning i volum på 122 prosent.
 • Verdien økte med 17 millioner kroner, eller 27 prosent, sammenlignet med mai i fjor.
 • Island, Sverige og Finland var de største markedene for norske reker i mai.

Snøkrabbe-rekord

 • Det ble eksportert 773 tonn snøkrabbe til en verdi av 132 millioner kroner i mai.
 • Det er en økning i volum på 422 prosent.
 • Verdien økte med 112 millioner kroner, eller 581 prosent, sammenlignet med mai i fjor.
 • USA, Danmark og Japan var de største markedene for norske snøkrabbe i mai.


Veksten fortsetter for hele skalldyrkategorien i mai.

- Høy etterspørsel og gode priser fører til tidenes beste måned for snøkrabbe i verdi. Samtidig gjør kongekrabbe det godt både i Asia og i USA, samtidig som vi ser at det europeiske markedet åpner mer opp og etterspør større volum. Når vi opplever at reker også har en god måned, har mai måned faktisk den høyeste verdien for skalldyrkategorien noensinne, med verdier på knappe 280 millioner kroner, sier Ørjan Kjærvik Olsen, ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd.

Populære i mange markeder

Han peker på godt fiske, økte kvoter på snøkrabbe og etterspørselsvekst i markedet som noen forklaringer på den eventyrlige veksten.

- Snøkrabben har store volumer til høye priser i amerikansk dagligvarehandel, mens bildet for kongekrabbe er litt mer differensiert. Omtrent halvparten av verdien kommer fra eksporten til Asia, og resten er fordelt mellom USA og Europa. For snøkrabbe er nå om lag tre fjerdedeler av kvoten fisket, så her får vi glede oss over tallene så lenge de varer, sier Ørjan Kjærvik Olsen

Emner

Kategorier


Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Pressekontakt

Paul T. Aandahl

Paul T. Aandahl

Sjømatanalytiker +47 975 04 124

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.