Gå videre til innhold
Sjømateksport for 21,3 milliarder i første kvartal

Pressemelding -

Sjømateksport for 21,3 milliarder i første kvartal

Norge eksporterte sjømat for 21,3 milliarder kroner i første kvartal i år. Det er en økning på 22 prosent eller 3,8 milliarder kroner målt mot første kvartal i 2015. I mars måned ble det eksportert sjømat for 7,4 milliarder kroner. Det er en økning på 14 prosent eller 937 millioner kroner sammenlignet med mars måned i fjor.

– Det går godt for de fleste sektorene i sjømatnæringen, men det er laksen som bidrar sterkest til verdiveksten i første kvartal med en verdiøkning på 2,3 milliarder kroner, sammenlignet med første kvartal i 2015. Det er også gledelig at markedet for fersk skrei i Europa vokser og at det bidrar til gode priser for skreien gjennom hele første kvartal. Også reker og skalldyr går godt med en dobling av eksportverdien sammenlignet med første kvartal i fjor. Den positive utviklingen skyldes høyere priser og økt etterspørsel, godt hjulpet av en gunstig valutasituasjon for den norske kronen, sier Geir Håvard Hanssen, kommunikasjonsdirektør i Norges sjømatråd.

”Name

Laks og ørret øker

Det ble eksportert laks for 13,4 milliarder kroner i første kvartal. Det er en økning på 21 prosent, eller 2,3 milliarder kroner sammenlignet med første kvartal i 2015. I mars måned ble det eksportert laks for 4,9 milliarder kroner. Det er en økning på 18 prosent eller 768 millioner kroner fra mars i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i mars måned 59,11 kroner per kilo mot 41,46 kroner i mars i fjor. Polen og Frankrike var de største kjøperne av laks fra Norge i første kvartal.

Norge eksporterte ørret for 906 millioner kroner i første kvartal. Det er en økning på 99 prosent eller 450 millioner kroner fra første kvartal i fjor. Det ble eksportert ørret for 318 millioner kroner i mars. Det er en økning på 76 prosent eller 138 millioner kroner sammenlignet med mars i fjor. Største kjøpere av ørret fra Norge i første kvartal var Hviterussland og Polen.

”Name 

Økning for fersk- og fryst torsk

Det ble eksportert fersk torsk, inklusiv filet, for 1,1 milliard kroner i første kvartal. Det er en økning på 22 prosent eller 192 millioner kroner sammenlignet med første kvartal 2015. I mars ble det eksportert fersk torsk, inklusiv filet, for 410 millioner kroner. Det er en vekst på 9 prosent eller 35 millioner kroner sammenlignet med mars i fjor.

Det ble eksportert fryst torsk, inklusiv filet, for 696 millioner kroner i første kvartal. Det er en økning på 59 prosent eller 257 millioner kroner sammenlignet med første kvartal 2015. I mars ble det eksportert fryst torsk, inklusiv filet, for 166 millioner kroner som er en økning på 14 prosent eller 20 millioner kroner sammenlignet med mars i fjor.

Ned for klippfisk, opp for saltfisk

Det ble eksportert klippfisk for 815 millioner kroner i første kvartal. Det er en nedgang på 17 prosent eller 165 millioner kroner sammenlignet med første kvartal 2015. I mars ble det eksportert klippfisk for 236 millioner kroner, en nedgang på 9 prosent eller 24 millioner kroner fra mars måned i fjor.

Det ble eksportert saltfisk for 443 millioner kroner i første kvartal. Det er en økning på 30 prosent eller 103 millioner kroner sammenlignet med første kvartal 2015. I mars måned ble det eksportert saltfisk for 294 millioner kroner. Det er en økning på 44 prosent eller 90 millioner kroner sammenlignet med mars i fjor.

Opp for sild og makrell

Det ble eksportert sild for 862 millioner kroner i første kvartal. Det er en økning på 74 prosent eller 367 millioner kroner sammenlignet med første kvartal 2015. I mars måned ble det eksportert sild for 138 millioner kroner. Det er en økning på 14 prosent eller 17 millioner kroner sammenlignet med mars i fjor. Tyskland og Polen er de største markedene for sild i første kvartal.

Det ble eksportert makrell for 777 millioner kroner i første kvartal. Det er en økning på 44 prosent eller 236 millioner kroner sammenlignet med første kvartal 2015. I mars ble det eksportert makrell for 174 millioner kroner. Det er en økning på 54 prosent eller 61 millioner kroner fra mars måned i fjor. Japan og Nigeria er de viktigste markedene for makrell i første kvartal.

Fra klokken 08:30 i dag finner du nye brukervennlige nøkkeltallsider, som viser utviklingen av norsk sjømateksport: www.seafood.no/nøkkeltall

Related links

Emner

Tags


Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Pressekontakt

Chris Guldberg

Chris Guldberg

Pressekontakt Direktør, kommunikasjon og samfunn +47 928 10 707
Dag Sørli

Dag Sørli

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 970 16 311
Trude Bessesen

Trude Bessesen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 901 83 790

Relaterte nyheter

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift.

Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet.