Gå videre til innhold
​Rolig start på torskeeksporten i 2015

Pressemelding -

​Rolig start på torskeeksporten i 2015

Norge eksporterte torsk, sei, hyse og annen hvitfisk for 1 milliard kroner i januar. Det er en nedgang på 3 prosent eller 31 millioner sammenlignet med en sterk januar i fjor. Totalt ble det eksportert 30 414 tonn torskefisk i januar, en nedgang på 33 prosent fra januar i fjor.

- Januar i fjor var ekstremt sterk og det ble eksportert store mengder fryst hel torsk og fersk skrei. I år er det nærmere en normalsituasjon og da ser vi en nedgang i kvantum for flere produkter. Det er særlig eksporten av fryst hel- og fersk hel torsk som forklarer reduksjonen, sier Ove Johansen hos Norges sjømatråd.

Eksporten av alle fryste torskefiskprodukter ble redusert med 99 millioner kroner til totalt 274 millioner kroner i januar. Det er hel rundfryst torsk som står for størst reduksjon, fra over 14 000 tonn i januar i fjor til 3 800 tonn i januar. Samtidig var det en prisøkning for hel fryst torsk på 56 prosent, fra 15,51 til 24,18 kroner per kilo.

Nytt varenummer for kvalitetsmerket Skrei

Det ble eksportert ferske torskefiskprodukter for 271 millioner kroner i januar. Det er en nedgang på 7 prosent eller 20 millioner kroner fra januar i fjor.

Nytt av året er eget varenummer for kvalitetsmerket skrei. I januar ble det eksportert 425 tonn skrei for 17,4 millioner kroner. Gjennomsnittprisen var 40,92 kroner per kilo. Det ble eksportert fersk torsk for 114 millioner i januar, en nedgang på 64 millioner fra 178 millioner kroner i januar i fjor. Gjennomsnittsprisen i januar var 22,61 kroner per kilo mot 19,96 kroner i fjor.

Det ble eksportert fersk filet for 53 millioner kroner i januar, en reduksjon på 2 millioner kroner fra januar i fjor. Det er prisøkning for de fleste arter. Prisen på torsk har økt med 39 prosent, hyse med 31 prosent og sei med 68 prosent fra januar i fjor.

Sterkeste januar noen sinne for klippfisk

Norge eksporterte klippfisk for 444 millioner kroner i januar. Det er 49 prosent eller 145 millioner kroner mer enn for samme måned i fjor. Det ble totalt eksportert 9 568 tonn klippfisk i januar, som er en økning på 766 tonn eller 9 prosent.

Av dette ble det eksportert klippfisk av atlanterhavstorsk for 207 millioner kroner, en økning på 77 millioner kroner fra 2014. Prisen lå 17 prosent over januar i fjor. Verdien av klippfisk sei kom på 190 millioner kroner, noe som er 59 millioner kroner mer enn i 2014. Prisen på sei lå 10 prosent over fjorårets januar.

Største enkeltmarked for klippfisk i januar var Brasil. Det ble eksportert klippfisk til Brasil for 290 millioner kroner i januar, som er 140 millioner mer enn i januar i fjor.

Vekst for saltfisk

Det ble eksportert saltfisk, både hel og filet, for 39,3 millioner kroner i januar. Det er en økning på 23 prosent, eller 7,3 millioner kroner fra januar i fjor. Målt i volum ble det eksportert 1 106 tonn saltfisk i januar. Det er en reduksjon fra januar i fjor på 2 prosent. Gjennomsnittsprisen for saltfisk økte i januar med 26 prosent fra januar i fjor. Hellas var største marked og kjøpte saltfisk for 14 millioner kroner. Det er en økning på 96 prosent fra januar i fjor.

Prisvekst for tørrfisk

Det ble eksportert tørrfisk for 59 millioner kroner i januar. Det er 8 prosent høyere enn januar i fjor. Totalt ble det eksportert 503 tonn tørrfisk i januar. Det er en nedgang på 22 prosent fra januar i fjor. Av hovedproduktet lofotrund torsk ble det eksportert 415 tonn til en verdi av 50,5 millioner kroner i januar. Det er en økning på 22 prosent eller 9,1 millioner fra januar i fjor. Prisen var 121,66 kroner per kilo i januar. Det er en økning på 20 prosent fra januar i fjor. 

Emner

Tags


Norges sjømatråd er sjømatnæringens egen markedsføringsorganisasjon og investerer i år 504 millioner kroner i utvikling av markedene for norsk sjømat. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har kontor i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift.

Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet.

Pressekontakt

Chris Guldberg

Chris Guldberg

Pressekontakt Direktør, kommunikasjon og samfunn +47 928 10 707
Dag Sørli

Dag Sørli

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 970 16 311
Trude Bessesen

Trude Bessesen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 901 83 790

Relaterte nyheter

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift.

Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet.