Gå videre til innhold
Nordmenn vil ha fersk fiskefilet

Pressemelding -

Nordmenn vil ha fersk fiskefilet

Over halvparten av all sjømat vi handler for å spise hjemme er fersk. Laksen dominerer fortsatt i fersk fiskefilet kategorien, og torsken er en klar nummer to på norske matbord. Salget av sjømat i butikk øker samtidig som konsumet av sjømat vi spiser hjemme går ned. Årsaken er sammensatt, og skyldes i hovedsak befolkningsendring og at vi kjøper mindre av det vi ikke spiser, slik som skinn og bein.

- I 2015 handlet hver nordmann totalt 17,72 kilo sjømat for å spise hjemme. Det er en liten nedgang på en prosent fra året før. Nedgangen skyldes i hovedsak en trend vi har sett over flere år hvor porsjonspakninger og renskåret filet gjør at vi tar med oss mer ren fisk og mindre skinn og bein hjem. Ser vi bare på fisk, uten å ta med skalldyr, så handler vi for to prosent mer enn i fjor. Den største veksten i hjemmekonsumet av sjømat ser vi innen fersk fiskefilet, sier Sara Møllebakken i Norges sjømatråd.

Alle spiser sjømat

Nordmenn handlet sjømat for 8,1 milliarder kroner i fjor, og 97 prosent av befolkningen la sjømat i handlekurven. Hver husstand handlet i snitt sjømat 55 ganger i løpet av fjoråret. Når vi kjøper sjømat i butikk kjøper vi oftest torsk dernest laks, reker, makrell og sei.

Fersk fisk øker mest

Fersktrenden fra 2014 fortsetter og vi kjøper nå med oss ni prosent mer fersk fisk fra butikken enn tidligere. Over halvparten av fisken vi tar med oss hjem er fersk. Nær en tredjedel av fisken er fryst, en tiendedel er hermetisert og kun fire prosent er røkt.

Innenfor fersksalget har ferdigpakket fiskefilet økt med 36 prosent i 2015. Også filet i løsvekt økte med 26 prosent, mens salget av ferske koteletter og fersk hel fisk går ned.

68 prosent av Norges befolkning kjøpte fersk fiskefilet i 2015. Det er en økning på ni prosent fra året før. Nordmenn handler også fiskefilet oftere enn tidligere.

Laksen dominerer fortsatt i fersk filet kategorien. Halvparten av Norges befolkning har kjøpt fersk laksefilet i løpet av 2015, en økning på 12 prosent. Torsken har for alvor gjort sitt inntog også i fersk filet kategorien og hadde en volumvekst på 41 prosent i 2015. Salget øker også for fersk filet av sei (35 prosent) og fersk filet av ørret (77 prosent).

Ulike arter har ulike bruksområder

Vi spiser oftest torsk, laks, reker, makrell og sei hjemme. De ulike artene har også ulike bruksområder. Laksen er størst i naturell utgave, både i fersk og fryst kategorien, med torsk som nummer to. Mens torsken og makrellen er de største produktene innen bearbeiding. Torsken selges ofte som panerte produkter som fiskepinner, mens makrellen er stor innenfor påleggskategorien og kjøpes hermetisert. Seien er stor i fryst filet kategorien og rekene blir oftest kjøpt ferske, hvorav størstedelen som bearbeidet, i salater eller pillet i lake og resten som ubearbeidet. 

Emner

Kategorier


Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Kontakter

Sara Møllebakken

Sara Møllebakken

Prosjektleder +47 930 36 607

Relatert innhold

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.