Gå videre til innhold
Fiskeriminister Harald Tom Nesvik og fiskeriutsending Øystein Valanes på Carrefour (Foto: Norges sjømatråd)
Fiskeriminister Harald Tom Nesvik og fiskeriutsending Øystein Valanes på Carrefour (Foto: Norges sjømatråd)

Nyhet -

Optimisme for norsk klippfisk i Brasil

Etter flere år med utfordrende markedsadgang og tap av markedsandeler til hovedsakelig Kina, har norsk klippfisk fått en sterk start på 2019. Målet med besøket til fiskeriminister Harald T. Nesvik i Brasil er å ytterligere forbedre markedsadgangen for norsk sjømat, slik at sjømatnæringen i større grad kan utnytte mulighetene i det brasilianske markedet. 

Sikre god markedsadgang

På agendaen til fiskeriministeren i Brasil står blant annet samtaler med brasilianske myndigheter og landbruksminister Tereza Cristina Dias, møter med importselskaper og markedsaktiviteter i butikker med Norges sjømatråd. 

I tillegg arrangerer norske myndigheter og Sjømatrådet seminaret «From Ocean to Plate» i Brasilia hvor det tas opp temaer som har felles interesse for begge land, nemlig bærekraftig forvaltning av fiskeri og akvakultur.

- Det er viktig med en tett og konstruktiv dialog med brasilianske myndigheter for å sørge for at norsk sjømat, og spesielt konvensjonell sektor oppnår forutsigbare rammebetingelser, sier Øystein Valanes som er Sjømatrådets fiskeriutsending i Brasil. 

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik på Carrefour

Positiv utvikling for norsk klippfisk i Brasil

- Klippfisk har en sterk posisjon i brasiliansk matkultur, og trenden for 2019 er at konsumet av norsk klippfisk er økende. Godt markedsarbeid er helt avgjørende for at norske produkter skal kunne styrke den gode posisjonen vi har i Brasil, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik.

- Hittil i år ser vi en økning i eksporten av klippfisk av både torsk og sei til Brasil. Målt i volum har Norge eksportert 37 prosent mer klippfisk (av torsk, sei, brosme og lange) til Brasil enn for samme periode i fjor. En svak utvikling av kronen mot dollar, sen påske med senere forsendelser fra Norge og viktige avklaringer vedrørende markedsadgangen til Brasil er medvirkende årsaker til volumveksten. I tillegg er moderat førstehåndspris på sei en viktig forklaringsfaktor, sier Valanes.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik på Carrefour

Potensial for videre vekst

- Brasilianske veterinærmyndigheter gjennomførte sin første inspeksjon til Norge i månedsskiftet september-oktober 2018. Inspeksjonen ble benyttet til kompetanseutveksling mellom Brasil og Norge. Et konkret resultat fra inspeksjonene var endring av prosentandelen for tillatt vann i saltfisk og klippfisk. Korrigeringen vil årlig spare norske eksportører for omtrent 15 millioner NOK i toll- og avgifter ved eksport til Brasil, sier Valanes.

Det pågår forhandlinger om frihandel mellom Norge via EFTA og Mercosur hvor Brasil er medlem. Det er mulighet for sluttføring av avtalen i løpet av 2019. Frihandel for sjømat vil fjerne tollsatser for klippfisk av sei, lange og brosme, og vil åpne det brasilianske markedet for flere sjømatprodukter fra Norge, herunder også laks, som i dag har en tollbelastning på 10 prosent.

- Potensiell frihandel for norsk laks til Brasil vil gi identiske eller bedre handelsvilkår enn våre konkurrentland. Sett i lys av dagens prisbilde for sjømat i butikk, bør et marked som omfatter over 200 millioner innbyggere, med en økonomi i bedring vekke interesse hos offensive næringsaktører, påpeker Valanes.

Fiskeriministeren på markedet Cadeg i Rio de Janeiro

Unik posisjon i Brasil

Det er ingen tilfeldighet at norsk klippfisk har en sterk posisjon i Brasil. I januar 1842, kom den norske skonnerten Nordstjernen seilende inn i havnen i Rio de Janeiro med norsk klippfisk om bord. Den lange turen fra Trondheim hadde tatt 61 dager. Skuta tok med seg brasilianske kaffe tilbake til Norge, og dermed var klippfiskfarten mellom Norge og Brasil i gang.

- Norge har en unik historie som handelspartner til Brasil, og jeg tror vi har et stort potensiale fremover, avslutter Valanes. 

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Øystein Valanes

Øystein Valanes

Sjømatutsending Brasil +55 (21) 99808 1974

Relatert innhold

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.