Gå videre til innhold
Tom-Jørgen Gangsø, direktør for avdelingen markedsinnsikt og markedsadgang hos Norges sjømatråd, presenterer trendene som er viktigst for sjømatnæringen i årene fremover.
Tom-Jørgen Gangsø, direktør for avdelingen markedsinnsikt og markedsadgang hos Norges sjømatråd, presenterer trendene som er viktigst for sjømatnæringen i årene fremover.

Nyhet -

Hva blir viktig for at folk skal velge sjømat?

Det er et nybrottsarbeid som har blitt gjennomført av Sjømatrådet, når de nå publiserer rapporten ‘Sjømattrender’. Rapporten er dagsaktuell, da den er utarbeidet under pandemien. Både verden og sjømatspiserne har endret seg det siste året. Folk har fått et nytt fokus på hva som er viktig og etisk riktig. De har også endret spise- og handlemønster, så hva er det folk i dag krever av sjømatnæringen når det gjelder produksjon, leveranse og produktutvikling? Det har analytikerne ved Sjømatrådet dykket ned i.

- Vi har laget denne rapporten fordi vi ønsker å være i forkant og sette søkelys på de trendene som vi mener er viktige for sjømatnæringen i årene fremover, sier Tom-Jørgen Gangsø, direktør for avdelingen markedsinnsikt og markedsadgang hos Sjømatrådet.

Toneangivende i årene fremover

Ifølge Gangsø inneholder rapporten de fem viktigste forbrukertrendene rettet mot sjømat.

Trendene er:

  • Nye salgskanaler – flere handler sjømat på nett. Her går utviklingen raskt.
  • Bærekraft – flere forbrukere tar valg ut fra miljøhensyn. De krever endring.
  • Convenience – produkt og handel må være enkel, rimelig og tidsbesparende.
  • Åpenhet – forbrukere krever mer informasjon om hvordan maten produseres.
  • Helse og sunnhet – det er større fokus på hva som er sunt.

- Vi har gått i dybden på alle disse fem trendene, for de er toneangivende for sjømatnæringen i dag, men også i årene som kommer. Datagrunnlaget er basert på en rekke større trendanalyser, samt innsikt som er basert på våre egne undersøkelser som vi gjennomfører i noen av de viktigste sjømatmarkedene globalt hvert år, så dette er svært aktuelt for den norske sjømatnæringen.

Han forteller at rapporten kan brukes til å forstå mer av både de store makrotrendene som påvirker sjømatnæringen, men også de utviklingstrekkene analytikerne ser på tvers av land.
- Denne kunnskapen kan forhåpentligvis benyttes til å for eksempel videreutvikle produkter, utforske nye salgskanaler, samt som input til hvilken kommunikasjon som er viktig og relevant for sjømatspisere globalt, utdyper han.

Nye måter å handle på, en viktig trend

Én av trendene som nevnes i rapporten er e-handel – som har skutt i været under koronapandemien. I dag står e-handelen for nærmere 28 prosent av dagligvaresalget globalt. Dette er dobbelt så mye som estimatene fra 2015. Koronapandemien har altså ført til at netthandelen ligger flere år i forkant av tidligere vekstprognoser, og ifølge Sjømatrådets trendrapport er det forventet en betydelig vekst i årene som kommer. Høyest vekst er det forventet i Asia, Afrika og Midtøsten.

- E-handel blir viktigere for sjømatnæringen, for stadig flere kjøper fisk og skalldyr over nett. I rapporten har vi blant annet sett på hva som skal til for at folk velger å handle sjømaten sin over nettet, hva de forventer gjennom en slik handel, hvilke løsninger som finnes, hva som kommer og hvordan sjømatnæringen kan utnytte denne nye salgskanalen til det fulle, sier Gangsø, som mener e-handel er en ny og stor mulighet for å vinne nye kunder.

Oversiktlig og rask

Trendrapporten er å finne på Sjømatrådets egen nettside. Gangsø håper så mange som mulig leser rapporten, som er tilrettelagt slik at den skal være rask og oversiktlig å lese. 
Rapporten er på engelsk, og du finner den her: https://seafood.no/markedsinnsikt/apne-rapporter/seafood-trends/

Emner

Kategorier

Kontakter

Martin Skaug

Martin Skaug

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 915 59 902
Dag Sørli

Dag Sørli

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 970 16 311
Trude Bessesen

Trude Bessesen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 901 83 790

Relatert innhold

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.