Gå videre til innhold
Foto: NSC
Foto: NSC

Nyhet -

Fem trusler som kan stoppe torskefiskens milliardvekst i 2021

Neste år kan bli krevende for norsk torsk, sei og hyse. På Sjømatrådets heldigitale torskefiskkonferanse får du høre om de makroøkonomiske utsiktene og de fem største truslene i markedet i 2021.


Er du ikke påmeldt #Torskefisk2020? Meld deg på gratis her.

Koronautbruddet gjør at den tradisjonelle Torskefiskkonferansen ikke kan gjennomføres som tidligere. Istedenfor en fysisk tilstedeværelse, endres konseptet og tas ut digitalt 20.- 21. og 22. oktober, fra klokken 09.00-10.00 hver dag.

Viktig arena

Hvis du trenger å få oversikt og øke din kompetanse om et marked som i 2019 økte sin eksportverdi med 1,1 milliarder kroner, er #Torskefisk2020 konferansen du bør delta på, mener administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen.

- Torskefiskkonferansen er kanskje den viktigste arenaen for hvitfisknæringen, så det er store sko som skal fylles når vi tar konferansen over fra en fysisk til en digital arena. Selv om formatet denne gang er annerledes, er det likevel ikke vanskelig å finne aktuelle temaer. I 2021 står hvitfisknæringen foran mange utfordringer, sier Renate Larsen.

Fem utfordringer

I 2019 eksporterte Norge torskefisk for til sammen 14,4 milliarder kroner. Det var verdirekord, og en økning på 1,1 milliarder kroner fra året før. Kampen om å vinne kundene ute i markedet hardner imidlertid til fremover. I 2021 er det minst fem store risikofelt som kan hindre en ny milliardvekst:

  • Økte kvoter
  • Koronakrisen
  • Brexit
  • Endrede handelsmønstre
  • Usikkerhet rundt MSC-sertifiseringen

Tirsdag 20. oktober klokken 09.00 klippes den digitale snoren på #Torskefisk2020, og i løpet av de neste dagene skal en rekke temaer under lupen. Målet er å kunne svare på det overordnete spørsmålet: Hvordan kan Norge vinne i et utfordrende torskemarked?

Relevant kunnskap

- I løpet av tre dager blir det tre seanser som alle starter klokken 09.00 og varer i en time. Vi justerer konseptet og spisser det slik at det skal treffe best mulig i en digital utforming. Innfallsvinklene er forskjellige, men endringene og utfordringene som vi står overfor i torskemarkedet i 2021 er den røde tråden alle dagene. Ved hjelp av svært kompetente fagfolk skal vi presentere relevant kunnskap og peke på utfordringer, muligheter og forbrukertrender i markedet, sier prosjektleder Tove Sleipnes i Norges sjømatråd.

Makroøkonomi

En av ekspertene som skal dele sin kompetanse, er valutamegler Tina Williams Norden fra Sparebanken Nord-Norge. Hun vil se på de makroøkonomiske utsiktene for næringen, mens Sjømatrådets analytiker på markedsadgang, Silje Gjerp Solstad, og seniorforsker Arne Melchior fra NUPI løfter frem relevante utfordringer rundt rammebetingelsene for norsk torskefisk i 2021.

- Den store elefanten i rommet er hvilke markedsmessige konsekvenser det blir dersom norsk torsk mister sin MSC-sertifisering i 2021. Dette er noe hele næringen er opptatt av og som naturlig nok kommer til å bli viet mye oppmerksomhet. Miljørådgiver Tor Bjørklund Larsen i Norges Fiskarlag skal gi oss en statusrapport på MSC, og vi ser på om et eventuelt bortfall av MSC-sertifiseringen for norsk torskefisk vil endre innkjøpsviljen i handelsleddet, sier Sleipnes.

Hvordan finne kundene?

Dagen etter, onsdag 21. oktober klokken 09.00, er handel og distribusjon temaet. Hvordan skal den norske torsken og kundene finne hverandre i den nye koronahverdagen?

- Koronakrisen har endret det internasjonale samfunnet på mange plan og gitt både tapte og nye muligheter innenfor distribusjon. I 2021 ser vi i tillegg at konkurransen fra andre torskemarkeder er skjerpet. Når forbrukerne sjeldnere går på butikken på grunn av restriksjonene rundt om i hele verden, vokser netthandelen og take-away-industrien kraftig. Målet vårt er å belyse endringene og se på hvordan vi nå finne kundene våre, sier Tove Sleipnes.

Trendforsker

På den siste dagen er det de viktigste forbrukertrendene i torskemarkedet som skal under lupen.

Her får vi blant annet høre tankene til Kolonialen.no om hva som skal til for at norsk sjømat kan bli en netthandel-vinner.

- Forbrukeradferden har definitivt endret seg i 2020, og noen av disse forandringene kommer sannsynligvis til å ha en vedvarende effekt. Til å belyse dette temaet, har vi invitert trendforsker Loise Byg Kongsholm som eier Pej-gruppen, Skandinavias største trendbyrå. Hun vil gi oss et unikt innblikk i hvordan forskerne ser på adferd, trender, matvaner og forbruk i koronakrisen, sier Tove Sleipnes.

Sjømat-samarbeid

I tillegg vil forretningsutvikler Jan B. Jenssen i Bamas Køltzow snakke om hvordan »torsken» må tilpasse seg en ny hverdag i storhusholdningen.

- Vi får også med oss daglig leder Gunvor Collier i Sjøfrisk Norge AS. Det er Rema 1000s egen leverandør av fisk og sjømat og er opprettet gjennom et samarbeid med Insula. Sjøfrisk er et rent salgsselskap som kun selger til REMA 1000 i Norge, og jeg er spent på å høre hvilke erfaringer de har gjort seg med dette samarbeidet, sier Tove Sleipnes.

Emner

Tags

Pressekontakt

Tove Sleipnes

Tove Sleipnes

Kommunikasjonsrådgiver +47 415 07 633

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift.

Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet.