Følg Norges sjømatråd

​Sterk verdiøkning for lakseeksporten

Pressemelding   •   apr 05, 2016 05:59 CEST

Norge eksporterte laks for 13,4 milliarder kroner i årets første kvartal. Det er en økning på 21 prosent, eller 2,34 milliarder kroner fra første kvartal i 2015. Målt i produktvekt ble det eksportert 227 464 tonn laks i første kvartal. Det er en reduksjon på 6 prosent sammenlignet med første kvartal i 2015.

Norge eksporterte laks for 4,9 milliarder kroner i mars. Det er en økning på 18 prosent eller 768 millioner kroner sammenlignet med mars i fjor. Målt i produktvekt ble det eksportert 80 663 tonn laks i mars. Det er en reduksjon på 13 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

- Redusert utbud fra Norge kombinert med en sterk etterspørsel etter norsk laks og gunstig valutasituasjon, har bidratt til et rekordsterkt første kvartal for norsk laks, sier Paul T. Aandahl, analytiker for laks og ørret hos Norges sjømatråd.

Rekordsterk laksepris

Gjennomsnittlig eksportpris for fersk hel laks var i første kvartal på 56,68 kroner per kilo. Det er 33 prosent eller 14,12 kroner høyere enn i første kvartal i fjor. Eksportprisen for fersk hel laks var i mars 59,11 per kilo. Det er 43 prosent eller 17,66 kroner høyere enn for mars i fjor.

Eksportvekst til EU

Norge eksporterte laks til EU for 9,9 milliarder kroner i første kvartal. Det er 23 prosent høyere enn for første kvartal i fjor. Målt i produktvekt ble det eksportert 173 147 tonn laks til EU i første kvartal. Det er en reduksjon på 5 prosent eller 8 786 tonn sammenlignet med første kvartal i fjor. Viktigste markeder for norsk laks i EU, var i første kvartal Polen, Frankrike og Storbritannia. Italia var markedet med størst vekst i første kvartal, målt i absolutt volum. I første kvartal eksporterte Norge 11 455 tonn laks til en verdi av 705 millioner til Italia. Det er en økning på 61 prosent målt i verdi og 11 prosent målt i volum sammenlignet med første kvartal 2015.

Økning til Asia og USA

Norge eksporterte laks til Asia for 2,3 milliarder kroner i første kvartal. Det er en økning på 24 prosent, eller 440 millioner kroner fra første kvartal i fjor. Målt i produktvekt ble det eksportert 35 230 tonn norsk laks til Asia i første kvartal. Det er en reduksjon på 8 prosent fra første kvartal i fjor.

Norge eksporterte laks til USA for 746 millioner kroner i første kvartal. Det er en økning på 32 prosent fra første kvartal i fjor. Målt i produktvekt ble det eksportert 9 439 tonn laks til USA i første kvartal. Det er en økning på 6 prosent eller 529 tonn fra første kvartal i fjor. I årets tre første måneder har andelen fersk filet økt fra 22 prosent i fjor til 47 prosent i 2016.

Doblet eksport av ørret

Norge eksporterte ørret for 906 millioner kroner i første kvartal. Det er en økning på 99 prosent eller 450 millioner kroner fra første kvartal i fjor. Målt i produktvekt ble det eksportert nær 18 693 tonn ørret i første kvartal. Det er en økning på 91 prosent fra første kvartal 2015. Største kjøpere av ørret fra Norge i første kvartal i år var Hviterussland, Polen og Japan.

I mars ble det eksportert ørret for 319 millioner kroner. Det er en økning på 76 prosent eller 138 millioner kroner sammenlignet med mars i fjor. Målt i produktvekt ble det eksportert 6 337 tonn ørret i mars. Det er en økning på 2 253 tonn eller 55 prosent. 

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet