Følg Norges sjømatråd

Lakseeksporten øker kraftig i verdi

Pressemelding   •   mar 03, 2016 05:59 CET

Norge eksporterte laks for 4,15 milliarder kroner i februar. Det er en økning på 26 prosent, eller 863 millioner kroner sammenlignet med februar i fjor.

Det ble eksportert 71 837 tonn laks fra Norge i februar. Det er en reduksjon på 0,7 prosent eller 472 tonn fra samme måned i fjor.

- Reduksjon i utbudet av laks i starten av året, sterk etterspørsel i våre nærmarkeder og en gunstig valutasituasjon driver lakseprisen og følgelig verdien til nye høyder, sier Paul T. Aandahl, analytiker i Norges sjømatråd.

Fortsatt sterk laksepris

Gjennomsnittlig eksportpris for fersk hel laks var i februar 55,05 kroner. Det er en prisoppgang på 31 prosent, eller 12,88 kroner sammenlignet med samme måned i fjor. Prisen er omtrent den samme som i foregående måned.

Tilførselen til EU øker både i volum og verdi

Norge eksporterte laks til EU for ca. 3 milliarder kroner i februar. Det er en økning på 32 prosent eller 735 millioner kroner fra samme måned i fjor. Eksportvolumet til EU, målt i produktvekt, var i februar på 54 351 tonn. Det er en økning på 1226 tonn eller 2 prosent fra fjoråret. Målt i verdi var Frankrike, Polen og Danmark de største kjøperne av norsk laks i februar.

Redusert eksport til Øst-Europa

Norge eksporterte laks til Øst-Europa for 74 millioner kroner i februar. Det er en nedgang på 14 prosent eller 9 millioner kroner fra februar i fjor. Målt i volum ble det eksportert 2 120 tonn laks til regionen i februar. Det er en reduksjon på 11 prosent eller 274 tonn fra februar i fjor.

Tyrkia var det største eksportmarkedet i Øst-Europa i februar målt i verdi. Det ble eksportert laks til en verdi på 24 millioner kroner, det er 17 prosent lavere enn i februar i fjor. Det ble eksportert 420 tonn laks til Tyrkia i februar i år, mot 722 tonn i februar i fjor.

Norge eksporterte laks til Ukraina til en verdi av 21 millioner kroner i februar. Det er en økning på nesten 70% sammenlignet med februar i fjor. Det ble eksportert 797 tonn laks til Ukraina i februar i år, sammenlignet med 349 tonn i februar i fjor.

Økning til Asia og USA

Det ble eksportert laks for 715 millioner kroner til Asia i februar. Det er en økning på 18 prosent fra februar i fjor. Det ble eksportert 11 322 tonn norsk laks til Asia i februar. Det er en reduksjon på 9 prosent eller 1 150 tonn fra februar i fjor.

Norge eksporterte laks til USA for 240 millioner kroner i februar. Det er en økning på 36 prosent fra februar i fjor. Eksporten målt i volum var på 3038 tonn i februar. Det tilsvarer en økning på 10 prosent eller 273 tonn sammenlignet med februar i 2015.

Sterk økning i eksporten av ørret

Norge eksporterte ørret for 288 millioner kroner i februar. Det er en økning på 100 prosent eller 144 millioner kroner fra februar i fjor. Volumet økte tilsvarende med 100 prosent til 6 081 tonn.Gjennomsnittsprisen for fersk hel ørret var i februar 47,24 kroner, som er 17 prosent høyere enn for februar i fjor. Eksportandelen fersk hel ørret utgjorde 51 prosent av totalt salg av ørret. Eksportandelen fryst hel ørret utgjorde 41 prosent i februar 2016 og prisen var 7 prosent lavere enn februar i fjor. Polen var vårt største marked for ørret i februar, fulgt av Hviterussland og Japan

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet