Gå videre til innhold
​Sterk prisoppgang for laks

Pressemelding -

​Sterk prisoppgang for laks

Norge eksporterte laks for 3,9 milliarder kroner i november. Det er en reduksjon på 96 millioner kroner, eller 2 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Hittil i år er det eksportert laks for 39,6 milliarder kroner. Det er 4,4 milliarder kroner, eller 12 prosent, mer enn for samme tid i fjor, viser tall fra Norges sjømatråd.

- Årsaken til reduksjon i eksportverdien i november skyldes noe lavere volum enn fjoråret. Til tross for importforbudet fra Russland er etterspørselen etter norsk laks svært god, og den sterke prisoppgangen vi har sett de siste ukene underbygger dette, sier Bjørn-Erik Stabell, markedssjef for laks i Norges sjømatråd. 

Det ble eksportert 88 077 tonn laks i november måned, målt i produktvekt. Det er en reduksjon på 9 prosent, eller 8300 tonn, sammenlignet med november måned i fjor. 

Hittil i år er det eksportert 910 500 tonn laks, målt i produktvekt. Det er 5 prosent mer enn for samme periode i fjor. 

Høyere laksepris

Eksportprisen for fersk, hel laks var i november på 41,12 kroner per kilo. Det er 6 prosent høyere enn for samme måned i fjor. Lakseprisen i november var hele 16 prosent høyere sammenlignet med gjennomsnittsprisen i oktober.

Sterk vekst til EU 

Det ble eksportert norsk laks til EU for nær 2,9 milliarder kroner i november. Det tilsvarer en økning på 12 prosent fra samme måned i fjor. Etter at importforbudet fra Russland trådte i kraft i august i år, går en større andel av norsk lakseeksport til EU. Vi ser en sterk økning i eksporten av norsk laks til blant annet Storbritannia, Spania og Italia. Eksportert volum, målt i produktvekt, var på 68 000 tonn, som tilsvarer en økning på 6 prosent. Polen og Frankrike var de største kjøperne av norsk laks i november.


Eksporten til Øst-Europa preget av importforbudet

Eksporten av laks til Øst-Europa, målt i verdi, var i november på 155 millioner kroner. Dette er en nedgang på 73 prosent, sammenlignet med november måned i 2013. Volumet er samtidig redusert med 72 prosent, til totalt 4200 tonn. Tilbakegangen er i hovedsak knyttet til den russiske importstoppen og redusert tilførsel til det ukrainske markedet.

Økning til Asia, men nedgang til USA

Det ble eksportert laks til Asia for 574 millioner kroner i november. Det er en økning på 3 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Målt i volum er det en reduksjon på 700 tonn fra november i fjor, til totalt 12 100 tonn. 

Det ble eksportert laks til USA for 144 millioner kroner i november. Det er en reduksjon på 23 prosent sammenlignet med november i fjor og skyldes lavere volum. Eksportert mengde i november var totalt 2150 tonn, målt i produktvekt.

Nedgang i eksportverdien for ørret

Det ble eksportert ørret i november måned for 176 millioner kroner. Det er en nedgang på 71 millioner kroner, eller 29 prosent fra november i fjor. Eksportert volum, målt i produktvekt, var på 3960 tonn som er omtrent 1700 tonn lavere enn fjoråret. Største kjøpere av ørret fra Norge i november er Hviterussland og Kina. Hittil i år er det eksportert ørret for 2,2 milliarder kroner. Det er en økning på 54 millioner kroner, eller 3 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. 

Emner

Tags


Norges sjømatråd er sjømatnæringens egen markedsføringsorganisasjon og investerer i år 495 millioner kroner i utvikling av markedene for norsk sjømat. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har kontor i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift.

Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet.

Pressekontakt

Bjørn-Erik Stabell

Bjørn-Erik Stabell

Sjømatutsending Spania +47 934 09 806

Relaterte nyheter

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift.

Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet.