Følg Norges sjømatråd

​Økt eksport av pelagisk fisk i første kvartal

Pressemelding   •   apr 05, 2016 05:57 CEST

Norge eksporterte sild, makrell og lodde for 1,8 milliarder kroner i første kvartal. Det er en økning på 60 prosent fra første kvartal i fjor. Det ble eksportert sild for 862 millioner kroner i første kvartal. Det er en økning på 74 prosent fra i fjor. Makrelleksporten var på 777 millioner kroner. Det tilsvarer en økning på 44 prosent og loddeeksporten økte med 78 prosent til 133 millioner kroner.

– Økningen i eksportverdien av pelagisk fisk i første kvartal er et resultat av både økt eksportvolum og prisoppgang, sier Paul Aandahl analytiker i Norges sjømatråd.

Tyskland, Polen og Ukraina tar imot mest norsk sild

Det ble eksportert 41 000 tonn fryst hel sild i første kvartal. Det er en økning på 56 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen på fryst hel sild økte med 20 prosent fra første kvartal i fjor til 9,20 kroner per kilo i første kvartal i år. De største mottakerlandene for fryst hel sild var Ukraina og Egypt.

Målt i volum ble det eksportert 24 000 tonn fryste sildefiletprodukter i første kvartal. Det er en økning på 34 prosent. Gjennomsnittsprisen på fryste sildefiletprodukter var i første kvartal 16,97 kroner per kilo. Det er en økning på 24 prosent fra første kvartal i fjor. De største mottakerlandene for fryste sildefiletprodukter er Tyskland og Polen.

Nigeria største mottakerland for makrell

Det er eksportert 69 000 tonn fryst hel makrell i første kvartal. Det er en økning på 43 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen på fryst hel makrell var i første kvartal på 10,85 kroner per kilo. Det er en økning på 4 prosent fra første kvartal i fjor. De største mottakerlandene er Nigeria med 8 000 tonn og Japan med 7 800 tonn.

Økt loddeeksport

Det er eksportert 16 000 tonn fryst lodde i første kvartal. Det er en økning på 12 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen på fryst hel lodde var 5,26 kroner per kilo i første kvartal. Det er en økning på 59 prosent fra samme periode i fjor. Lodda har i hovedsak gått til Kina og Litauen. 

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet