Følg Norges sjømatråd

​Pelagiskeksporten økte i januar

Pressemelding   •   feb 03, 2016 05:57 CET

Norge eksporterte pelagisk fisk for 621 millioner kroner i januar. Det er en økning på 24 prosent fra januar i fjor.

Det ble eksportert sild for 347 millioner i januar. Det er en økning på 59 prosent fra januar i fjor. Makrelleksporten kom på 264 millioner kroner i januar. Det er en økning på 20 prosent fra januar året før.

Polen er det største markedet for pelagisk fisk i januar, med Tyskland og Nederland og på de neste plassene.

- Økningen i eksportverdien av pelagisk fisk i januar er hovedsakelig et resultat av større sildeeksport til en høyere pris, sier Paul Aandahl.

Polen største sildemarked

Det ble eksportert 15 000 tonn fryst hel sild i januar, noe som er en økning på 48 prosent. Ukraina, Egypt og Litauen har vært de største markedene for hel fryst sild i januar. Gjennomsnittsprisen på fryst hel NVG sild var i januar 9,27 kroner per kilo. Det er en økning på 22 prosent fra januar i fjor.

Norge eksporterte 11 000 tonn fryste sildefiletprodukter i januar. Det er en økning på 23 prosent fra samme måned i fjor. De største markedene målt i volum var Polen, Tyskland og Nederland. Gjennomsnittsprisen på fryste sildefiletprodukter var i januar 16,64 kroner per kilo. Det er en økning på 18 prosent fra januar 2015.

Japan største makrellmarked

Norge eksporterte 24 000 tonn fryst hel makrell i januar. Det er en økning på 17 prosent fra januar i fjor. De største eksportmarkedene har vært Japan, Nigeria og Kina. Gjennomsnittsprisen på fryst hel makrell var 10,95 kroner per kilo i januar. Det er en økning på 3 prosent fra januar 2015. 

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet