Gå videre til innhold
Sushikokker ønsker silderogn som sushipynt.
Sushikokker ønsker silderogn som sushipynt.

Pressemelding -

Nytt gullprodukt fra havets sølv

Silderogn er i skuddet som aldri før, og det til rekordhøye priser. Årsaken er at den nå brukes som topping på sushi.

– Bruken av fersk laks i sushi har vært en suksesshistorie for norske lakseprodusenter. Jeg er glad for at flere av havets gode og næringsrike råvarer, som silderogn, nå begynner å bli etterspurt i dette markedet. Det er spennende å høre at silderogn fra Norge brukes som sushitopping rundt omkring i verden, og bidrar til å skape måltidsglede globalt, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Verdien økt med 142 prosent

Ifølge Norges sjømatråd har verdien på silderogn økt med 142 prosent bare i år.

– Det er så langt i år eksportert 5 300 tonn silderogn til en verdi av 392 millioner kroner. Dette er en økning i volum på 40 prosent. Verdien har økt med hele 142 prosent, sier Jan Eirik Johnsen, ansvarlig for pelagisk strategi ved Norges sjømatråd.

Han forteller at prisen ligger på over 100 kroner kiloen i eksportpris til noen av markedene. Den største etterspørselen har hittil i år kommet fra Sør-Korea, Kazakhstan og Japan.

Tatt over etter islandsk lodderogn

– Årsaken til den økte etterspørsel er at man tradisjonelt har brukt lodderogn som topping på sushi. Island har vært en stor leverandør av lodderogn, men stopp i loddefiske over flere år og tomme lager har sendt etterspørselen etter silderogn i været, sier Jan Eirik Johnsen.

Silderogn og lodderogn ganske like i smak, så dermed er silderogn et utmerket substitutt. Både smaken og utseende gjør at den egner seg som sushitopping.

Skaper arbeidsplasser

For få år siden fantes kun to silderognfabrikker i Norge, nå har vi ti anlegg langs kysten.

– Vi tror silderogn er starten på et godt eksportprodukt fra Norge som kan holde seg over tid, sier Johnsen.

Det internasjonale havforskingsrådet (ICES) anbefaler at loddefisket stenges i 2021 også - så sildeeventyret har mulighet til å fortsette.

Sjømatselskapet Grøntvedt Pelagic holder til i Trøndelag, og de har mye å glede seg over.

– Isolert sett skaper dette 100 nye arbeidsplasser bare i år. Vi er en sesongbedrift, og dette forlenger sesongen for dem som allerede er her, sier Grøntvedt til TV2.

Han forteller at 400 tonn silderogn ble revet bort på én måned og at Grøntvedt Pelagic fortsetter satsingen til neste år.

Emner

Kategorier


Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Pressekontakt

Martin Skaug

Martin Skaug

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 915 59 902
Dag Sørli

Dag Sørli

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 970 16 311
Trude Bessesen

Trude Bessesen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 901 83 790

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.