Følg Norges sjømatråd

Norske sjømateksportører på plass i Iran

Pressemelding   •   mai 24, 2017 09:58 CEST

Norske eksportører på messe i Iran

Denne uken er Sjømatrådet sammen med en gruppe norske eksportører på sjømatmesse og seminar i den iranske hovedstaden Teheran. Sjømatrådet mener markedet har stort potensiale for norsk sjømat.

Det er første gang Norges sjømatråd legger til rette for deltagelse på Iran Food + Hospitality Expo, som bringer sammen 619 utstillere fra 24 land. Totalt seks norske sjømataktører er tilstede på den tre dager lange messen som under paraplyen Iran Agrofood ventes å trekke om lag 40,000 besøkende.

- Denne reisen er et viktig del av Sjømatrådets strategi med å være en døråpner for næringen i nye marked. Vi har akkurat ferdigstilt vår markedsrapport for Iran, og vi ser stort potensiale for norsk sjømat i dette landet på sikt, forteller landansvarlig for nye marked i Sjømatrådet, Ingelill Jacobsen.

Opphevelsen av økonomiske sanksjoner i januar 2016 åpnet helt nye muligheter for handel med sjømat mellom Norge og Iran.

- Fersk norsk laks står her i en særstilling og er per i dag eneste ferske, importerte fiskeprodukt som er å finne på regulær basis. Våre undersøkelser viser samtidig at det er interesse blant iranske importører for norsk hvitfisk, og vi tror også at makrell kan ha et potensiale, sier Jacobsen.

En møteplass for norske og iranske sjømataktører

Sjømatrådet har i tillegg til messedeltagelsen arrangert et sjømatseminar for norske og iranske aktører. Seminaret ble organisert mandag 22. mai og inkluderte faglige innlegg fra Iran Fiskeriorganisasjon (IFO), Norges ambassade i Iran på vegne av Mattilsynet, Mah Protein, Coast Seafood, Norges sjømatråd og Iran Veterinær Organisasjon (IVO). Seminaret samlet rundt 50 deltagere, deriblant 15 iranske selskaper.

- Iran er et spennende marked med økt interesse for sjømat. Vi erfarer at konsumenter i denne regionen i stadig større grad er opptatt av å leve og spise sunt og da er laks et godt alternativ. Laksen er næringsrik, smaker godt og kan tilberedes på mange forskjellige måter. For oss er det interessant å sondere muligheter i nye markeder, og vi deltar i Teheran for å møte potensielle kunder, sier Pavel Petrenko i Villa Seafood som deltar på arrangementet.

Øyner håp om enklere markedsadgang

En særlig utfordring ved sjømathandel med Iran knytter seg til holdbarhetstid. For fersk fisk er gjeldende holdbarhetstid for importert fisk åtte dager fra produksjonsdato. Frossen fisk opplever også store utfordringer knyttet til holdbarhetstid, analyse- og dokumentasjonskrav.

- Det var knyttet stor interesse til den iranske veterinærorganisasjonens innlegg, som var invitert til seminaret for å redegjøre rundt mulige endringer i det iranske regelverket, ettersom det i april ble undertegnet en intensjonsavtale mellom Norge og Iran rundt dette, forteller rådgiver på markedsadgang i Sjømatrådet, Victoria Braathen.

Både iranske og norske sjømateksportører tok opp problemstillingen med holdbarhet så vel som kompliserte dokumentasjonskrav ved import og IVOs representant opplyste at dette skal diskuteres under et møte mellom partene i Paris denne uken.

- Norges sjømatråd kommer til å følge opp resultatene fra dette møtet, og fortsette arbeidet med å bedre markedsadgangen for norsk sjømateksport til Iran, sier Braathen.

En av de norske sjømateksportørene som er i Teheran i anledning Food + Hospitality-messen er Seaborn.

- Vi vurderer Iran som et marked med stort potensiale. Seaborn har solgt norsk laks til Iran siden 2011. Det er fortsatt utfordringer med å eksportere hit og vi ser derfor frem til at markedsadgangen skal bedre seg, sier direktør for salg, Marit Myklestad, som også var med på markedsreisen til Teheran høsten 2016.

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet