Gå videre til innhold
Til sommeren begynner Gunvar Lenhard Wie jobben sjømatutsending i Italia. Han har tidligere vært utsending i Japan.
Til sommeren begynner Gunvar Lenhard Wie jobben sjømatutsending i Italia. Han har tidligere vært utsending i Japan.

Pressemelding -

Gunvar Lenhard Wie blir Sjømatsrådets nye utsending i Italia

Jeg er både stolt og ydmyk over at jeg har fått jobben som sjømatutsending i Italia. Dette er en stilling jeg har ønsket meg lenge.

Det sier Gunvar Lenhard Wie, som til sommeren flytter til Milano. Med seg har han kone og to barn på to og seks år. Familien er vant til å bosette seg utenlands, for Wie var Sjømatrådets utsending i Japan i fem år, med ansvar for Sør-Korea. Den siste tiden har han jobbet i markedsavdelingen til Sjømatrådet, og der blir han helt frem til han starter opp i Italia.

- Vi gleder oss til å reise til Italia og jeg ser virkelig frem til å treffe alle næringsaktørene som jobber mot dette viktige markedet for norsk sjømat. Min ambisjon er å kunne bidra til vekst for norsk sjømat i markedet, og videreføre det gode markedsarbeidet som har vært gjort gjennom mange år i Italia, sier Wie.

Som kjent, er norsk tørrfisk et viktig satsingsområdet i det italienske markedet, og Wie forteller at han ledet et innsiktarbeid for norsk tørrfisk til det koreanske markedet.

- Da lærte jeg mye om tørrfisknæringen og aktiviteten i det italienske markedet. Jeg ble så begeistret at jeg faktisk begynte på italienskkurs, for jeg ville være mest mulig kvalifisert for denne drømmejobben, sier Wie.

Hovedoppgaven til Wie blir å representere og fremme norsk sjømat i Italia, hovedsakelig laks og tørrfisk, i nært samarbeid med norsk sjømatnæring.

Rett mann på rett plass

Det er ikke bare Gunvar Lenhard Wie som gleder seg over den ferske signeringen med Sjømatrådet, det gjør også direktør for Globale operasjoner, Børge Grønbech.

- Jeg er svært fornøyd med at det ble Gunvar Lenhard Wie. Vi har vært igjennom en grundig intervjuprosess med flere gode kandidater, men med sin gode kjennskap til laksenæringen - og etter hvert kjennskap til tørrfisknæringen, samt hans internasjonale erfaring og ikke minst hans brennende engasjement for sjømatnæringen vår, har Sjømatrådet og næringen et veldig godt grunnlag for å videreutvikle det italienske markedet for norsk sjømat, sier Grønbech.

Italia, et viktig marked for norsk sjømat

Wie tar over etter Trym Gundersen, som avslutter sitt opphold i Italia til sommeren.

- Trym har i løpet av sine fem år i Italia ledet markedsarbeidet med stø hånd. Han har oppnådd gode resultater i tett samarbeid med de norske sjømatselskapene som jobber mot Italia. Italia er et viktig marked for norsk sjømat, så jeg vil rette en stor takk til Trym for innsatsen han har lagt ned på vegne av sjømatnæringen og Sjømatrådet. Jeg er sikker på at Gunvar er en god og verdig etterfølger, avslutter Grønbech.

Emner


Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Pressekontakt

Chris Guldberg

Chris Guldberg

Pressekontakt Direktør, kommunikasjon og samfunn +47 928 10 707
Dag Sørli

Dag Sørli

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 970 16 311
Trude Bessesen

Trude Bessesen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 901 83 790

Relaterte nyheter

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift.

Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet.