Gå videre til innhold
Sjømatutsending Gunvar L. Wie, fotograf Valtentina Tamborra og tørrfiskbrorskapet i Sandrigo
Sjømatutsending Gunvar L. Wie, fotograf Valtentina Tamborra og tørrfiskbrorskapet i Sandrigo

Nyhet -

Querinis ettermæle i glass og ramme

Historien om den Venetianske handelsmannen Pietro Querini som strandet på Røst i 1432 er en fasinerende historie om det sterke båndet mellom Norge og Italia - og norsk tørrfisk i Italia.

Historien ligger godt bevart i hans dagbøker i Vatikanet og på museer i inn- og utland. Querinis fortelling om Norge er unik, og for noen år siden reiste fotojournalist Valentina Tamborra til Venezia, Vatikanet og til Røst for å dokumentere Querinis historie og menneskene som i dag holder eksporttradisjonen i hevd.


Reisen ble til en fantastisk fotoutstilling som har vært mye omtalt i internasjonal presse, seneste på en helside i en av Italias største aviser, Corriere della Sera. Utstillingen har vært i flere byer i Italia, og 1. oktober åpnet utstillingen i Venezia på Queirini-familiens museum.

- Utstillingen Skrei il Viaggio - Skrei the journey – formidler båndet mellom norge og italia gjennom menneskene som i jobber i sjømatnæringen og den gir oss innblikk i naturgitte forhold som en bærebjelke for førsteklasses råvarer og kvalitetsfokus. Valentinas bilder forteller historier som fanger interesse og som gir stor oppmerksomhet i Italia og internasjonalt, forteller sjømatutsending til Italia, Gunvar L. Wie.

Prosjektet er ledet av Tørrfisk fra Lofoten og Norges sjømatråd, og utstillingen varer helt til den 31. oktober.

Emner

Tags

Pressekontakt

Martin Skaug

Martin Skaug

Kommunikasjonsrådgiver +47 915 59 902
Gunvar L. Wie

Gunvar L. Wie

Sjømatutsending Italia +47 95200481

Relaterte nyheter

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift.

Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet.