Gå videre til innhold
Skrei i Spania
Skrei i Spania

Pressemelding -

God kvalitet på skreien i Spania

Skrei er et helt unikt sesongprodukt fra Norge. Kvalitetsmerket skrei lover toppkokker og kresne konsumenter over hele Europa det beste av det beste av fersk fisk. Slikt kan man ikke gamble med.

Markedsrådgiver Jonette Braathen fra Sjømatrådet har denne uken vært i Spania sammen med Skreipatruljen til Norges Råfisklag for å kontrollere at den kvalitetsmerkede skreien holder ypperste kvalitet, også ute i markedene.

I tre dager har Skreipatruljen kontrollert over 20 partier norsk fisk merket med Skreimerket hos de største omlastningsterminalene for fisk i Spania, samt ved landingsplattformer hos noen av de største dag

ligvarekjedene i landet. Dette er et viktig arbeid for å opprettholde det gode omdømmet til kvalitetsmerket skrei.

Hovedkonklusjonen er at kvaliteten på fisken er veldig god.

Jevnt over er kvaliteten strålende. Fisk som er pakket riktig holder seg utrolig godt, selv etter flere dager i transitt. Vi har funnet at fisken stort sett er utrolig fersk og fin og holder ypperste kvalitet, sier Braathen.

Strenge kvalitetskrav

Skreimerket er et beskyttet varemerke i regi av Norges sjømatråd, og det er strenge kvalitetskrav knyttet til bruken av merket. Kvalitetsmerket viser at fisken er behandlet og utvalgt etter strenge regler. Kun den beste skreien skal selges som kvalitetsmerket Skrei. De siste årene har 10-15 prosent av den ferske skreien som pakkes i sesong blitt merket med kvalitetsmerket.

Skreipatruljen, som gjennomføres av kontrollører fra Norges Råfisklag i samarbeid med Sjømatrådet, gjennomfører regelmessige uanmeldte kontroller av både av pakkerier og omlastningsterminaler.

-Det patruljen ser etter, er om fisken er behandlet etter de kravene kvalitetsstandarden for skrei stiller. Etter noen dager synes det veldig godt om fisken ikke har blitt bløgget, vasket og nedkjølt riktig, men vi er veldig fornøyde med de resultatene vi har sett her i Spania denne uken, sier Jonette Braathen.

Fokus på kvalitet

Spania er ett av de viktigste markedene for norsk kvalitetsmerket skrei. I fjor importerte landet direkte over 520 tonn, men totalvolumet er enda høyere siden mye av fisken kommer inn til Spania via andre markeder, som for eksempel Danmark.

-Vi vet for eksempel at en stor importør alene har kjøpt mer enn 1.000 tonn kvalitetsmerket skrei som ikke vises på eksportstatistikken, fordi fisken har gått gjennom et transittland, forteller Sjømatrådets utsending i Spania, Hildegunn Fure Osmundsvåg.

Skreien står med andre ord sterkt i Spania, og i sesongen er den på menyer hos over 500 spanske restauranter. I tillegg opplever Osmundsvåg at media viser stor interesse for produktet og den fantastiske historien om skreien, med mange oppslag i aviser og på TV.

-Spania er et land som har lange tradisjoner med å spise torsk og er et land som er opptatt av kvalitet og sesongbaserte produkter. Kvalitetsmerket skrei og den suksessen den er blitt til i Spania er skapt av mange års arbeid fra både importører, eksportører og Sjømatrådet. Vi ser også at Skreimerket i stor grad er synlig i fiskedisken her, og spanjolene har et forhold til det. Det er flott å se at Norge klarer å levere et norsk kvalitetsprodukt på denne måten, sier Osmundsvåg.

Vinn-vinn for alle

Siden kvalitetsstandarden for skrei ble introdusert i 2006, har markedet for det som kalles «ferskfiskens Rolls-Royce» bare vokst og vokst. I fjor ble det pakket og merket omlagt 10.000 tonn kvalitetsmerket skrei (rund vekt). Det ble eksportert 5.095 tonn hel kvalitetsmerket skrei (produktvekt) til Europa, i hovedsak til Danmark, Spania og Storbritannia. Dette er en vinn-vinn-situasjon for både forbrukere og fiskere, mener Jonette Braathen.

-Kundene vet at den fisken de får holder fantastisk kvalitet. Samtidig får produsentene en langt bedre pris for kvalitetsmerket skrei enn for den vanlige torsken. Ifølge eksportstatistikken i 2017 ligger gjennomsnittsprisen for kvalitetsmerket skrei om lag 24 prosent høyere enn annen fersk torsk. Norsk fisk nyter også generelt godt av bedre omdømme som følge av skreimerkingen, sier Braathen.

Emner

Kategorier


Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Pressekontakt

Martin Skaug

Martin Skaug

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 915 59 902
Dag Sørli

Dag Sørli

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 970 16 311
Trude Bessesen

Trude Bessesen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 901 83 790

Relatert innhold

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.