Gå videre til innhold
Blåskjell, sjøkreps og reker er nye arter som eksporteres til det kinesiske markedet.
Blåskjell, sjøkreps og reker er nye arter som eksporteres til det kinesiske markedet.

Nyhet -

​Pangstart for norske skalldyr i Kina

Første kvartal viser en spennende vekst for norsk skalldyr til Kina. – Vi eksporterer mer, samtidig som at kinesiske restauranter tar inn nye norske arter.

Det sier Victoria Braathen, Sjømatrådets utsending i Kina. Hun er svært fornøy med at sjøkreps, kamskjell og blåskjell har blitt godt tatt imot i markedet, og at etterspørselen etter norske skalldyr er økende. Volumene er fortsatt begrenset, men åpningen for nye arter ser ut til å ha fått en god start.

Kongekrabbe er fortsatt kongen

Levende kongekrabbe er vår største skalldyrart i Kina. I løpet av årets første tre måneder ble det eksportert 20 tonn, noe som tilsvarer en verdi på 6,8 millioner kroner. Økningen er dermed på 76 prosent i volum og 100 prosent i verdi.

- Her ser vi en økning i etterspørsel, og det er gledelig å se at det kinesiske markedet, med økt utekonsum, er på god vei tilbake. Kaldtvannsreker er en annen art som er godt mottatt i markedet, og her har vi en økt eksport. I motsetning til kongekrabbe, som konsumeres i restauranter, selges reker hovedsakelig i dagligvare, sier Braathen.

Blåskjell imponerer

Braathen forteller at det er flere årsaker til at skalldyreksporten har så gode tall i nettopp Kina. En av grunnene er at både skalldyrnæringen og Sjømatrådet har økt satsingen. Det inkluderer at nye arter har blitt fremmet til det kinesiske restaurantmarkedet, samt at det har blitt gjennomført flere skalldyrarrangement rettet mot restauranter og profilerte kokker. Her har bredden av norske skalldyrarter (godkjent for Kina) blitt vist frem. Dette har gitt lovende resultater.

Eksporten av skalldyr viser god utvikling - med unntak av snøkrabbe.
Blåskjell, kamskjell og sjøkreps er nye arter inn i markedet, og de har blitt tatt godt imot.

- Blåskjell er et eksempel hvor Kina er et lovende marked. I mars var Kina det største enkeltmarkedet for norske blåskjell, og så langt i år har det bare gått mer blåskjell til EU. Sjøkreps er en annen art som har kommet inn i markedet siden sist høst, og er et produkt toppkokker virkelig har fått øynene opp for. Kokkene vi har samarbeidet med lar seg imponere over kvaliteten og ferskheten til de norske skalldyrene, sier Braathen.

Norske produkter er bedre kjent

Ifølge Braathen er det en økende kjennskap til Norge som skalldyrleverandør i Kina, noe som er gunstig da det har vært nedgang i skalldyrleveranse fra andre sjømatnasjoner. Kinesisk nyttår er en anledning hvor det tradisjonelt er økt etterspørsel etter high-end-produkter og kvalitetsvarer. Kineserne unner seg litt ekstra, og i forbindelse med årets feiring i februar var det mindre tilbud fra andre tilbyderland. Det resulterte i større etterspørsel etter norsk krabbe.

- Norge har flere skalldyrarter som er etterspurte i markedet. Både levende snøkrabbe og brunkrabbe er blant arter næringen ønsker godkjent for eksport til markedet. Arbeidet som er startet med skalldyrsatsing i Kina har et svært spennende potensiale, avslutter Braathen.

Emner

Kategorier

Kontakter

Martin Skaug

Martin Skaug

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 915 59 902
Dag Sørli

Dag Sørli

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 970 16 311
Trude Bessesen

Trude Bessesen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 901 83 790

Relatert innhold

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.