Gå videre til innhold
Østlendinger har best tilgang på fersk fisk og sushi. Det er en av årsakene til at de spiser fisk oftere enn for eksempel nordlendinger. Foto: Norges sjømatråd.
Østlendinger har best tilgang på fersk fisk og sushi. Det er en av årsakene til at de spiser fisk oftere enn for eksempel nordlendinger. Foto: Norges sjømatråd.

Nyhet -

Østlendingene spiser mest fisk

På spørsmål om hvem som spiser fisk minst to ganger i uka eller oftere, er det faktisk nordlendinger som kommer dårligst ut i Norge. Østlendingene topper statistikken.

Det er nok ikke mange som hadde satset penger på at nordlendingene skulle komme på bunnen i en spørreundersøkelse om fiskekonsum,men en fersk undersøkelse gjennomført av Sjømatrådet viser at kun 47 prosent av innbyggerne i Nord-Norge spiser fisk eller annen sjømat minst to ganger i uken.

Dermed tar de jumboplassenpå landsstatistikken. Østlendingene troner på toppen, for der svarer 58 prosent at de spiser fisk minst to ganger i uken. I tillegg er det blant østlendingeneat flest svarer at de spiser fisk tre ganger i uken.

Landsdelene oppsummert (spiser fisk minst to ganger i uken eller oftere):

 • 58% fra Oslo – flere i den gruppen som spiser tre ganger i uken
 • 58% fra Midt-Norge
 • 52% fra Vestlandet
 • 49% fra Østlandet
 • 47% fra Nord-Norge

- Disse funnene stemmer overens med Ipsos sin undersøkelse for barn, der det kom frem at barn i nord spiser mindre fisk enn barn ellers i landet, sier Camilla Beck, markedsdirektør i Norges sjømatråd.

Mindre fersk fisk i nord

En av årsakene til at nordlendinger kommer dårlig ut, er at tilgjengeligheten for fersk fisk er dårligere i nord enn i sør. Undersøkelsen viser også at sushi er med på å dra fiskekonsumet på Østlandet opp, mens det i nord, med unntak for de største byene, er lite sushi å få tak i.

-Det er nok en myte at alle i Nord-Norge har god tilgang til fersk fisk. Spesielt distriktene kan mangle ferskvaredisker, og har dermed kun frossen fisk å tilby i butikkene. Tilsvarende er tilfellet for sushi, som i mange år har vært veldig populært sør i landet - og faktisk er den sjømatretten unge på Østlandet liker aller best, sierBeck.

Hun forteller at tilgjengelighet, synlighet og godt utvalg er viktig for at nordmenn skal velge fisk oftere.

- Mange tror fisk er vanskelig og tidkrevende å tilberede, så derfor er det viktig at det innen fisk og annen sjømat finnes lettvinte løsninger. Det gjør at man kan lage et godt og sunt fiskemåltid på ti minutter, og likevel rekke å kjøre barna på trening, kommenterer Beck, som legger til at kostholdsrådet er fisk to til tre ganger i uken, og fisk som pålegg i tillegg.

Menn og de med høy utdannelse spiser oftest fisk

Når det gjelder fiskekonsum og kjønn, svarer 54 prosent av norske menn at de spiser fisk to ganger i uken eller oftere. Tallet for kvinner er 49 prosent.

Når det kommer til fiskekonsum og alder, topper den eldste aldergruppen. 73 prosent av dem over 60 år oppgir at de spiser fisk to ganger i uken eller oftere. Kun 42 prosent av dem mellom 30-39 år svarer det samme.

Sjømatstudien viser også at fiskekonsumet er høyest blant de med universitetsutdanning.

Totalt spiser 6 prosent av nordmenn aldri eller sjelden fisk, og i denne kategorien er flest i aldergruppen 40-59 år. Det er også her vi finner flest nordlendinger.

Oppsummering av hvem som spiser minst:

 • 11% i aldersgruppen 40-59 år spiser aldri eller sjelden sjømat
 • 1 % aldersgruppen 60+ spiser aldri eller sjelden sjømat

Geografisk inndelingen av dem som spiser minst:

 • 10% fra Nord-Norge 
 • 7% fra Vestlandet
 • 6% fra Midt-Norge
 • 5% fra Oslo
 • 5% fra Østlandet

Hvorfor droppes fisken?

Sjømatrådet spurte deltakerne i undersøkelsen om hvorfor de ikke spiste fisk, og da kom det frem at 20 prosent mente pris var et problem. 14 prosent trakk frem smaken, og 5 prosent savnet ferske produkter.

Det kom også frem at fisk stort sett blir sett på som middagsmåltid. 10 prosent får i seg sjømat som pålegg.

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Martin Skaug

Martin Skaug

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 915 59 902
Dag Sørli

Dag Sørli

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 970 16 311
Trude Bessesen

Trude Bessesen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 901 83 790

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.