Gå videre til innhold
Ekstra støtte til Sjømatrådet i 2021

Nyhet -

Ekstra støtte til Sjømatrådet i 2021

Sildelaget bevilger 1 million kroner i ekstra støtte til Sjømatrådets arbeid i markedsføring av pelagisk fisk i 2021.

Pelagiske fiskere og Sildelaget står for stor verdiskapning i førstehåndsmarkedet på sild, makrell og alle de andre pelagiske artene. Så skal mesteparten av konsumfisken ut for å bli fiskemiddager til mennesker over hele kloden.

- Industrien og eksportørene, med god hjelp fra Sjømatrådet, gjør en fantastisk jobb med å selge pelagisk fisk i markeder over hele verden, ofte i stor konkurranse med andre land. Men det koster penger både å beholde verdifulle markeder og utvikle nye for norsk sjømat. Da er det godt at fiskerne gjennom Sildelaget, som vi også har gjort tidligere, kan bidra litt ekstra til dette arbeidet, sier Paul Oma, administrerende direktør i Sildelaget.

Gode resultater

For 2019 bevilget Sildelaget hele 9 millioner til Sjømatrådet for å opprettholde aktiviteten på markedsarbeidet spesielt i viktige, og ikke minst godt betalende, markeder for makrell og sild.

- Vi så at vi fikk gode resultater på støtten i 2019. Det var veldig viktig for Sjømatrådet for å opprettholde den langsiktige satsingen som har båret gode frukter for både fiskere og industrien, spesielt for makrelleksporten til land i Asia, sier Oma.

Han vil igjen rette en takk til fiskerne som gjennom styre og tillitsmannsapparatet er villig til gi denne ekstra støtten.

Ber om råd

- Den ekstra millionen som Sildelaget vil bidra med i 2021, vil bli brukt i samarbeid med Sjømatrådet. Vi vil be markedsgruppen for pelagisk fisk, der både Sjømatrådet, Sildelaget og eksportørene sitter, om råd for hvordan pengene skal brukes.

- Vi er sikre på at gruppen vil finne den beste måten å bruke markedsmidlene på, så skal vi på fiskersiden sørge for at vi fisker opp kvotene våre slik at de har kvalitetsprodukter å selge også i 2021, sier Paul Oma.

Tøff konkurranse

Sjømatrådet setter stor pris på de ekstra midlene til pelagisk satsing..

- Sjømatrådet er veldig glad for støtten til markedsarbeid fra Sildesalgslaget. Dette vil bidra til at vi kan øke aktiviteten ute i markedene. Det er tøff konkurranse om konsumentene, og for å lykkes må vi ha ressurser til å nå ut med historiene om hvordan vi blant annet fangster vår makrell skånsomt når kvaliteten er på sitt beste, sånn at japanske, koreanske, kinesiske og thailandske konsumenter kan velge den saftigste makrellen som finnes. Med støtten fra Sildelaget har vi mulighet til å nå ut til enda flere, sier Renate Larsen, administrerende direktør i Sjømatrådet. 

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Jan Eirik Johnsen

Jan Eirik Johnsen

Joint marketing manager +47 975 11 384

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.