Følg Norges sjømatråd

​Lakseeksporten øker i volum og verdi

Pressemelding   •   mar 04, 2015 06:14 CET

Norge eksporterte laks for 3,3 milliarder kroner i februar. Det er en økning på to prosent, eller 80 millioner kroner fra februar i fjor. 

Det ble eksportert 73 250 tonn laks fra Norge i februar. Det er en økning på elleve prosent fra samme måned i fjor.

- Samtidig som vi ser en sterk vekst i lakseeksporten til EU, øker også eksporten til Asia sterkt. Volumvekst og bortfall av det russiske markedet er hovedårsaken til prisfallet vi har sett så langt i 2015, sier Paul Aandahl, bransjesjef for laks i Norges sjømatråd.

Lavere, men fortsatt sterk laksepris

Gjennomsnittlig eksportpris for fersk hel laks var i februar 42,20 kroner. Det er en prisnedgang på elleve prosent, eller 5,39 kroner fra samme måned i fjor. Sammenlignet med januar i år er eksportprisen redusert med fem prosent eller 2,01 kroner.

Tilførselen til EU øker både i volum og verdi

Norge eksporterte laks til EU for 2,3 milliarder kroner i februar. Det er en økning på sju prosent fra samme måned i fjor. Eksportvolumet til EU, målt i produktvekt, var i februar 53 647 tonn. Det er en økning på 8 217 tonn eller 18 prosent fra fjoråret. Frankrike, Polen og Storbritannia var de største mottakerne av norsk laks i februar.

Eksporten til Øst-Europa preget av importforbudet

Norge eksporterte laks til Øst-Europa for 94 millioner kroner i februar. Det er en nedgang på 76 prosent eller 300 millioner kroner fra februar i fjor. Målt i volum ble det eksportert 2 578 tonn laks til regionen i februar. Det er en reduksjon på 70 prosent eller 6 087 tonn fra februar i fjor. Den sterke reduksjonen skyldes importforbudet fra Russland og en sterk nedgang i eksporten til Ukraina.

Samtidig har det vært en sterk volumøkning i eksporten til Tyrkia, fra 299 tonn i februar i fjor til 885 tonn i februar i år. Det tilsvarer en verdiøkning på 153 prosent fra 22 millioner kroner fra februar i fjor til totalt 36 millioner kroner i februar i år.

Økning til Asia og USA

Det ble eksportert laks for 616 millioner kroner til Asia i februar. Det er en økning på 28 prosent fra februar i fjor. Eksportprisene har vært noe lavere enn det de var i februar i fjor, men en sterk vekst i volumet øker verdien. Det ble eksportert 12 641 tonn norsk laks til Asia i februar. Det er en økning på 36 prosent eller 3 378 tonn fra februar i fjor.

Norge eksporterte laks til USA for 177 millioner kroner i februar. Det er en økning på 27 prosent fra februar i fjor. Verdiveksten skyldes en volumøkning på 48 prosent, til 2 766 tonn, men til en noe lavere eksportpris for fersk hel laks.

Nedgang i eksporten av ørret

Norge eksporterte ørret for 145 millioner kroner i februar. Det er en nedgang på 27 prosent eller 54 millioner kroner fra februar i fjor. Volumet falt samtidig med 21 prosent til 3 070 tonn. Gjennomsnittsprisen for fersk hel ørret var i februar 40,29 kroner, som er 18 prosent lavere enn for februar i fjor. Polen var vårt største marked for ørret i februar, tett fulgt av Japan.

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har kontor i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet