Gå videre til innhold
​Rekordhøy lakseeksport i 2014

Pressemelding -

​Rekordhøy lakseeksport i 2014

Norge eksporterte laks for 43,9 milliarder kroner i 2014. Det er den høyeste lakseeksporten noensinne, og 11 prosent mer enn i 2013. 

– Økt lakseproduksjon i Norge kombinert med sterk etterspørsel og rekordhøye laksepriser har bidratt til ny eksportrekord for norsk laks, sier Paul Aandahl, bransjesjef for laks og ørret i Norges sjømatråd. Det til tross for at et av de største markedene for norsk laks, Russland, valgte å stenge grensene for norsk sjømat 7. august i 2014. 

Målt i produktvekt eksporterte Norge 999 000 tonn laks i 2014, som er 4 prosent høyere enn året før. 

Rekordsterk laksepris 

Eksportprisen for fersk, hel laks har i løpet av 2014 variert mellom 34,96 kroner per kilo i september og 48,88 kroner i januar. Gjennomsnittlig eksportpris for 2014 ble 41,06 kr per kilo. Det er 1,35 kroner eller 3,4 prosent mer enn i 2013. 

Økt volum til EU etter importstoppen fra Russland

Etter utestengelsen fra Russland i august 2014 økte eksportandelen av norsk laks til EU betydelig. Målt i produktvekt ble det i 2014 eksportert 720 000 tonn lakseprodukter til EU, som er en økning på 11 prosent sammenlignet med 2013.

– Utestengelsen fra Russland understreker den sterke etterspørselen etter laks på verdensmarkedet og omstillingsevnen til de norske eksportørene. Den norske lakseeksporten blir stadig mindre avhengig av enkeltmarkeder, sier Bjørn-Erik Stabell, markedssjef for laks i Sjømatrådet.

Polen er Norges viktigste laksemarked. Målt i verdi økte lakseeksporten med 10 prosent i 2014, til totalt 5,5 milliarder kroner. 

Storbritannia er det største vekstmarkedet i EU, med en økning på 12 300 tonn, til 60 000 tonn målt i produktvekt. 

Økt volum til USA

Det ble eksportert laks til en verdi av 1,9 milliarder kroner til USA i 2014, noe som er 64 prosent høyere enn i 2013. Målt i produktvekt ble det eksportert 47 prosent eller 9 000 tonn mer laks i 2014 sammenlignet med 2013. Både eksporten av fersk filet og fersk hel laks øker i 2014. Det ble eksportert 8000 tonn fersk hel laks til USA i 2014, et produkt som Norge inntil 2012 hadde straffetoll på. 

Eksporten til Øst-Europa kraftig redusert

Verdien av lakseeksporten til Øst-Europa ble redusert med 37 prosent i 2014 til totalt 3,56 milliarder kroner, sammenlignet med 2013. Årsaken til tilbakegangen er i hovedsak den russiske importstoppen fra august og reduksjon til det ukrainske markedet. Eksporten til andre land i regionen er stabil eller økende. 

Eksportvolumet til Asia øker

Norge eksporterte laks til Asia for 6,56 milliarder kroner i 2014. Det er en økning på 16 prosent fra året før. Målt i produktvekt har eksporten til Asia økt med 11 prosent, eller 14 000 tonn i 2014. Størst økning, målt i verdi, er det til Israel, Hong Kong og Sør-Korea. 

Ørreteksporten på nivå med fjoråret

Norge eksporterte ørret for 2,34 milliarder kroner i 2014. Det er en nedgang på en prosent, eller 29 millioner kroner fra 2013. Målt i produktvekt ble det eksportert 50 700 tonn ørret i 2014. Det er en nedgang på 9,5 prosent sammenlignet med 2013. 

Mens tilførselen av ørret til Øst-Europa reduseres, ser vi en eksportøkning til EU, Asia og USA. Innad i EU øker eksportverdien mest til Polen og Finland, mens Japan og Kina er de største vekstmarkedene i Asia.

Prisen for det viktigste produktet, fersk hel ørret, økte med 1,79 kroner per kilo, eller 4,3 prosent til kr 43,31 per kilo i 2014 sammenlignet med 2013. Det er 2,25 kroner høyere enn for fersk, hel laks.

Emner

Tags


Norges sjømatråd er sjømatnæringens egen markedsføringsorganisasjon og investerer i år 504 millioner kroner i utvikling av markedene for norsk sjømat. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har kontor i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift.

Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet.

Pressekontakt

Chris Guldberg

Chris Guldberg

Pressekontakt Direktør, kommunikasjon og samfunn +47 928 10 707
Dag Sørli

Dag Sørli

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 970 16 311
Trude Bessesen

Trude Bessesen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 901 83 790

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift.

Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet.