Gå videre til innhold
Foto: Johan Kvalheim, Norges sjømatråd
Foto: Johan Kvalheim, Norges sjømatråd

Pressemelding -

Valutaeffekt ga verdivekst for sjømateksporten i april

Norge eksporterte sjømat for 12,9 milliarder kroner i april. Dette er en økning på 1,6 milliarder kroner, eller 14 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

- For sjømatnasjonen Norge er det positivt at verdien av eksportproduktene fortsetter å øke, men veksten i april skyldes utelukkende en valutaeffekt. Målt i euro falt eksportverdien over 5 prosent og i dollar 3,7 prosent. Det er den svake norske kronen som drar verdien oppover, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

Laveste eksportvolum siden 2007

I april ble det eksportert 160 000 tonn sjømat fra Norge. Dette er det laveste eksportvolumet i en april måned siden 2007. Da ble det eksportert 125 000 tonn.

- Den nedadgående trenden med volumfall fortsatte også i april. Det gjaldt blant annet ørret, kolmule og flere hvitfiskarter, mens volumet for laks står på stedet hvil sammenlignet med samme måned i fjor, forklarer Christian Chramer.

Se flere nøkkeltall her!

Verdivekst til USA og Kina

Danmark, USA og Kina var de tre markedene som hadde størst verdivekst i april.

- Felles for dem er at det er laks som driver opp verdien. Mens Danmark er et stort foredlings- og transittmarked, er det konsumet som gir vekst i USA og Kina. Til USA ser vi at norsk laks får god drahjelp av redusert tilførsel fra andre produsentland. I Kina øker konsumet sterkt etter gjenåpningen av samfunnet, noe som norsk laks nyter godt av, sier Chramer.

God skreisesong i Spania

I april ble skreisesongen formelt avsluttet. Det ga volumvekst for kvalitetsmerket skrei.

- Til tross for at både landingene og eksporten av fersk hel villfanget torsk synker, øker både skreiandelen og prisene. Det viser at skreien har befestet sin posisjon som et premiumprodukt. I år har vi sett dette spesielt i Spania. Kun to ganger tidligere har direkteeksporten av skrei til dette markedet vært høyere enn i år, sier Chramer.

Havbruk utgjør 78 prosent av eksportverdien

I april utgjorde eksporten fra havbrukssektoren, slik som laks og ørret, 78 prosent av den totale verdien. Kun en gang tidligere har denne andelen vært høyere. Det var i august 2016.

Norsk sjømateksport til 110 land

 • De største markedene for norsk sjømateksport i april var Danmark, Polen og USA
 • Danmark hadde størst verdivekst i april, med en økning i eksportverdi på 414 millioner kroner, eller 41 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor
 • Eksportvolumet til Danmark endte på 18 383 tonn, noe som er 49 prosent lavere enn samme måned i fjor
 • Det ble eksportert sjømat til totalt 110 land i april. Dette er like mange som samme måned i fjor

Sterk verdivekst for laks

 • Norge eksporterte 81 498 tonn laks til en verdi av 9,7 milliarder kroner i april
 • Verdien økte med 1,7 milliarder kroner, eller 21 prosent, sammenlignet med april i fjor
 • Volumet var uendret fra i fjor.
 • Danmark, Polen og Frankrike var de største markedene for laks i april

Danmark hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 440 millioner kroner, eller 71 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til Danmark endte på 10 086 tonn, noe som er 49 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Transittmarkedet Danmark øker mest

- Danmark er det største transittmarkedet for norsk laks. Fisken overtas av kunden i Danmark før den går videre til andre markeder, hovedsakelig i EU, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Om lag en fjerdedel går til det tyske markedet. Andre store markeder for den norske laksen som går via Danmark vil være Italia, Nederland, Frankrike, Spania og Polen.

- Veksten til Danmark kompenserer for nedgangen i direkteeksport til disse markedene, sier Aandahl.

Eksportprisen for fersk hel laks var i april 113,60 kroner, noe som var 3,98 lavere sammenlignet med rekorden i mars i år. Mot samme måned i fjor var prisen 17 prosent høyere. Dette er en valutadrevet vekst.

Volumfall for ørret

 • Norge eksporterte 2 739 tonn ørret til en verdi av 322 millioner kroner i april
 • Verdien økte med 10 millioner kroner, eller 3 prosent, sammenlignet med april i fjor
 • Volumet falt med 21 prosent
 • USA, Thailand og Ukraina var de største markedene for ørret i april

Litauen hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 18 millioner kroner sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til Litauen endte på 219 tonn, noe som er 262 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Prisen på fersk ørretfilet i april var 152 kroner per kg. Dette er 4 kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i mars 2023.

Verdivekst og volumfall for fersk torsk

 • Norge eksporterte 6 993 tonn fersk torsk til en verdi av 385 millioner kroner i april
 • Verdien økte med 30 millioner kroner, eller 8 prosent, sammenlignet med april i fjor
 • Volumet falt med 8 prosent
 • Danmark, Nederland og Spania var de største markedene for fersk torsk i april

Landingene av fersk torsk var også i april betydelig lavere enn samme måned året før, noe som har gitt utslag i lavere eksportvolum.

Vekst til Spania

- Det var solid volumvekst til Spania i april, og vi må tilbake til 2018 for å finne et høyere eksportvolum av fersk torsk til Spania i en april måned. Spania er også markedet med størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 22 millioner kroner, eller 131 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Eksportvolumet til Spania endte på 671 tonn, noe som er 86 prosent høyere enn samme måned i fjor.

God sesong for kvalitetsmerket skrei

 • Norge eksporterte 682 tonn skrei til en verdi av 39 millioner kroner i april
 • Verdien økte med 6 millioner kroner, eller 17 prosent, sammenlignet med april i fjor
 • Det er en vekst i volum på 4 prosent
 • Danmark, Spania og Tyskland var de største markedene for skrei i april

Avslutningen på skreisesongen ga volumvekst for kvalitetsmerket skrei, selv med nedgang i landingene.

- Kvalitetsmerket skrei er gytemoden skrei som er utvalgt, behandlet og pakket etter bestemte krav beskrevet i en egen kvalitetsstandard. Kun skrei som oppfyller kravene i standarden kan selges med kvalitetsmerket for skrei, og et av kravene er at den må være fangstet i perioden 1. januar til 30. april, opplyser sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Økt skreiandel til tross for lavere landinger

Totalt endte årets skreisesong med et eksportvolum på 4 212 tonn, en nedgang på 6 prosent fra i fjor. Eksportverdien ble totalt 282 millioner kroner, 43 millioner kroner høyere enn i fjor.

- 18 prosent av Norges eksport av fersk hel villfanget torsk var kvalitetsmerket skrei i årets sesong. Dette er 2 prosentpoeng høyere enn i fjor. Det er for øvrig verdt å merke seg at skreiandelen øker til tross for at både landingene og eksporten av fersk hel villfanget torsk synker, sier Brækkan.

Prisforskjell på 14 kroner per kilo

Prisen øker også, godt hjulpet av svakere norsk krone.

- Aldri før har eksportprisen vært over 60 kroner i en sesong, og i år endte den på 67 kroner, hele 13 kroner høyere enn i fjor. Prisforskjellen mellom kvalitetsmerket skrei og annen fersk hel villtorsk er også rekordhøy, med hele 14 kroner høyere pris for skrei i år, forklarer Eivind Hestvik Brækkan.

Vekst til Spania

Mesteparten av den kvalitetsmerkede skreien eksporteres til Danmark før den går videre til de store skreimarkedene ute i Europa. Mye går også direkte til Spania, som er vårt største konsummarked.

For hele skreisesongen endte eksportvolumet til Spania på 1 168 tonn. Dette er en økning på 30 prosent, opp fra 900 tonn i fjor. Kun i to andre år har direkteeksporten av skrei til Spania vært høyere, og da i år med betydelig høyere kvoter.

Solid etterspørsel

- Skreien har virkelig etablert seg som en helt spesiell fisk både blant konsumenter og i handelen i Spania. Etterspørselen har vært solid i år, og hvis det ikke hadde vært for dårlig vær og lav tilgang i inngangen av året, ville det ha blitt tidenes skreisesong. Den sterke posisjonen bekreftes ved at betydelig flere butikker har solgt skrei i år, sier Norges sjømatråds utsending til Spania, Bjørn-Erik Stabell.

Volumfall for fryst torsk

 • Norge eksporterte 5 456 tonn fryst torsk til en verdi av 323 millioner kroner i april
 • Verdien var uendret fra samme måned i fjor
 • Volumet falt med 14 prosent
 • Storbritannia, Frankrike og Portugal var de største markedene for fryst torsk i april

I likhet med for fersk torsk, var det også nedgang i landinger av fryst torsk i april. Dette gir utslag i lavere eksportvolum.

God start på året

- Eksportvolumet til Storbritannia fortsetter å øke og endte på 1 275 tonn i april, en økning på 28 prosent fra april i fjor. Fryst hel torsk bidro mest til økningen, men også fryst filet økte noe i volum. Vi må tilbake til 2019 for å finne et høyere eksportvolum av fryst torsk til Storbritannia etter årets fire første måneder, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Størst verdivekst til Frankrike

Frankrike hadde størst verdivekst i april, med en økning i eksportverdi på 32 millioner kroner, eller 155 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til Frankrike endte på 380 tonn, noe som er 92 prosent høyere enn samme måned i fjor. Mesteparten av eksporten til Frankrike var fryst filet.

Utfordrende måned for klippfisk

 • Norge eksporterte 4 481 tonn klippfisk til en verdi av 316 millioner kroner i april
 • Verdien falt med 7 millioner kroner, eller 2 prosent, sammenlignet med april i fjor
 • Volumet falt med 24 prosent
 • Portugal, Den dominikanske republikk og Kongo-Brazzaville var de største markedene for klippfisk i april

Eksportvolumet av både klippfisk av sei og torsk falt i april, med henholdsvis 32 og 12 prosent, eller 1 150 og 200 tonn.

For klippfisk av sei var Den dominikanske republikk, Kongo-Brazzaville og Brasil de største markedene.

Sterk vekst til Den dominikanske republikk

- Den dominikanske republikk utmerker seg med vekst i eksportvolum også i april. Hittil i år er veksten på hele 65 prosent sammenlignet med i fjor. Jamaica og Kongo-Brazzaville er landene med størst nedgang i eksportvolumet av klippfisk av sei i april, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Økning på 26 prosent til Portugal

Portugal er som vanlig det største markedet for klippfisk av torsk, og om lag 60 prosent av klippfisken av torsk gikk til Portugal i april.

- Portugal er også landet med størst verdivekst for klippfisk denne måneden, med en økning i eksportverdi på 28 millioner kroner, eller 26 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor, sier Brækkan.

Nedgang i hjemmekonsumet

Eksportvolumet til Portugal endte på 1 227 tonn, noe som er 2 prosent høyere enn samme måned i fjor

- Økt eksport i april gjør at eksportvolumet hittil i år nå ligger 8 prosent lavere enn på samme tid i fjor. Vi ser også en nedgang i hjemmekonsumet av klippfisk i Portugal i første kvartal. Et lite lyspunkt er økt turisme, og i mars var det flere overnattingsgjester enn i samme måned i 2022 og i 2019, sier Norges sjømatråds utsending til Portugal, Trond Rismo.

Skyhøy matinflasjon

I første kvartal var også Portugal et av landene med høyest økonomisk vekst i Europa.

- Matinflasjonen er imidlertid fremdeles skyhøy, og tallene for april viser en prisvekst på nesten 20 prosent på matvarer det siste året. Forventningene framover er at den økonomiske veksten vil være relativt svak, forklarer Rismo.

Rekordmåned for saltfisk

 • Norge eksporterte 4 256 tonn saltfisk til en verdi av 377 millioner kroner i april
 • Verdien økte med 44 millioner kroner, eller 13 prosent, sammenlignet med april i fjor
 • Volumet falt med 13 prosent
 • Portugal, Spania og Italia var de største markedene for saltfisk i april

Dette er rekordhøy eksportverdi for saltfisk i en enkeltmåned, 9 millioner kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i mars 2007.

Portugal kjøpte nesten all norsk saltfisk

- Lave landinger spesielt i januar og februar bidro til lave eksportvolum i første kvartal. Mens volumet også i april sank sammenlignet med i fjor, er det høyere enn i april for to år siden. Målt i verdi gikk over 90 prosent av saltfisken i april til Portugal, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Portugal var også landet med størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 42 millioner kroner, eller 14 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til Portugal i april endte på 3 807 tonn, noe som er 12 prosent lavere enn samme måned i fjor.

Vekst for tørrfisk

 • Norge eksporterte 238 tonn tørrfisk til en verdi av 60 millioner kroner i april
 • Verdien økte med 28 millioner kroner, eller 90 prosent, sammenlignet med april i fjor
 • Det er en vekst i volum på 43 prosent
 • Italia, USA og Nigeria var de største markedene for tørrfisk i april

Italia hadde størst verdivekst i april, med en økning i eksportverdi på 14 millioner kroner, eller 62 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til Italia endte på 122 tonn, noe som er 13 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Bedre økonomi i Italia

- Med økningen i april er eksportvolumet for tørrfisk til Italia hittil i år på samme nivå som i fjor. I Italia har husholdningenes forventninger til egen økonomi bedret seg noe den siste tiden, og den økonomiske veksten i første kvartal i år var noe høyere enn gjennomsnittet for EU. Inflasjonen er noe lavere enn den var på det høyeste i fjor, og det forventes en ytterligere nedgang utover året, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Lavsesong for sild

 • Norge eksporterte 11 270 tonn sild til en verdi av 185 millioner kroner i april
 • Verdien falt med 37 millioner kroner, eller 17 prosent, sammenlignet med april i fjor
 • Volumet falt med 23 prosent
 • Polen, Egypt og Tyskland var de største markedene for sild i april

April er lavsesong for fisket etter sild, og kun 170 tonn nordsjøsild ble landet i forrige måned.

Økt eksport til Polen og Tyskland

Eksporten preges av lavere volum av hel fryst sild og økning av filet. Prisene ligger betydelig over fjorårets nivå (hel fryst er 18,5 prosent opp, mens snittprisen på filet er opp 13 prosent), men er stabile eller fallende sammenlignet med mars måned i år.

- Det er positivt at eksporten øker til våre viktige og godt betalende filetmarkeder Polen og Tyskland. Her er økningen så langt i år på 33 prosent i verdi og 16 prosent i volum, sier ansvarlig for pelagisk i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

Verdivekst for makrell

 • Norge eksporterte 7 594 tonn makrell til en verdi av 168 millioner kroner i april
 • Verdien økte med 12 millioner kroner, eller 8 prosent, sammenlignet med april i fjor
 • Volumet falt med 6 prosent
 • Vietnam, Sør-Korea og Thailand var de største markedene for makrell i april

I likhet med sild er det heller ikke fangstsesong for makrell i april. Eksportvolumene er derfor på vei ned etter en lang sesong som startet i august og ble avsluttet i februar.

God etterspørsel i Asia

- Så langt i år ligger eksporten 10 000 tonn foran fjoråret (13,5 prosent), mens verdien er opp fra 1,33 til 1,58 milliarder kroner, en økning på 19 prosent. Det er fortsatt god etterspørsel i de asiatiske markedene, noe vi også ser i rekordhøye priser i lokal valuta, for eksempel i vårt viktigste makrellmarked Japan, sier ansvarlig for pelagisk i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

Nedgang til Kina

Det er relativt stor stabilitet i makrelleksporten, men Kina skiller seg ut med et kraftig fall. Det er eksportert 4 260 tonn så langt i år, mot 13 250 tonn på samme tid i fjor. Det er en nedgang på 68 prosent.

- Dette skyldes hovedsakelig at det henger igjen logistikkutfordringer og redusert kapasitet etter koronapandemien. Vi ser også at eksporten direkte til Japan og til et annet viktig bearbeidingsmarked, Vietnam, øker og tar unna de volumene som vanligvis har gått til Kina, sier ansvarlig for pelagisk i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

Verdifall for kongekrabbe

 • Norge eksporterte 64 tonn kongekrabbe til en verdi av 37 millioner kroner i april
 • Verdien falt med 2 millioner kroner, eller 6 prosent, sammenlignet med april i fjor
 • Det er en vekst i volum på 5 prosent
 • USA, Nederland og Tyskland var de største markedene for kongekrabbe i april

April er som regel den svakeste eksportmåneden for kongekrabbe på grunn av fredningsperioden i det kvoteregulerte området.

Høyere volum enn i fjor

- I år er intet unntak selv om volumet er høyere enn samme måned i fjor. Verdinedgangen på 2 millioner kroner skyldes en nedgang i eksportprisen av levende kongekrabbe, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Josefine Voraa.

I april var USA både det største vekstmarkedet og mottaker av levende og fryst kongekrabbe, med en økning i eksportverdi på 14 millioner kroner, eller 174 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til USA endte på 35 tonn, noe som er 167 prosent høyere enn i samme måned i fjor.

Svak måned for snøkrabbe

 • Norge eksporterte 769 tonn snøkrabbe til en verdi av 77 millioner kroner i april
 • Verdien falt med 63 millioner kroner, eller 45 prosent, sammenlignet med april i fjor
 • Volumet falt med 3 prosent
 • Nederland, USA og Danmark var de største markedene for snøkrabbe i april

- Eksporten av snøkrabbe er volummessig på nivå med de to siste årene, men en fortsatt usikker markedssituasjon gjør at eksportprisen fortsetter å falle. I april var den 78 kr/kg, eller 44 prosent, under samme måned i fjor. En svekket norsk krone bidrar til at fallet ikke er større, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Josefine Voraa.

Transittmarkedet Nederland hadde størst volum- og verdivekst i april, tett etterfulgt av videreprosesseringsmarkedet Vietnam.

Sterk vekst for reker

 • Norge eksporterte 978 tonn reker til en verdi av 80 millioner kroner i april
 • Verdien økte med 19 millioner kroner, eller 32 prosent, sammenlignet med april i fjor
 • Det er en vekst i volum på 30 prosent
 • Storbritannia, Sverige og Ukraina var de største markedene for reker i april

April var nok en god eksportmåned for reker, både volum- og verdimessig. Størst verdivekst sto eksporten av fryste skallreker til Ukraina for. Her økte eksporten med 9 millioner kroner mot ingenting i fjor. Eksportvolumet endte på 141 tonn.

Stort konsummarked

- Ukraina har over mange år vært et stort konsummarked for fryste skallreker, og selv om landet er preget av krig og uroligheter, er det likevel behov for sunne og lettvinte proteiner som reker. Nedgang fra Canada ser også ut til å bli delvis erstattet av norske reker som har en enklere logistikk til markedet, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Josefine Voraa.

Svak krone bidro til vekst

Fryste pillede reker utgjør 75 prosent av eksportverdien i april, med en eksport på 618 tonn til en verdi av 58 millioner kroner.

Volumet går tilbake med 4 prosent i april, men verdien øker med 14 prosent som følge av en svekket krone mot euro.

Emner

Kategorier


Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.

Kontakter

Paul T. Aandahl

Paul T. Aandahl

Sjømatanalytiker +47 975 04 124
Eivind Hestvik Brækkan

Eivind Hestvik Brækkan

Sjømatanalytiker Ansvarlig for hvitfisk og konvensjonell +47 952 01 322

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.