Gå videre til innhold
Torsken når nye høyder

Pressemelding -

Torsken når nye høyder

Norge har eksportert produkter av torsk, sei, hyse og annen hvitfisk for 6,7 milliarder kroner i første halvår av 2015 og dette er 896 millioner mer enn på samme tid i fjor. Verdiøkningen er på 16 prosent og aldri tidligere har eksportverdien vært høyere.

- God etterspørsel i ferskmarkedet og reduserte torskefangster i vinter har ført til høy pris på alle torskeprodukter, og i sum gir dette eksportrekord både for klippfisk og ferskfisk, sier Ove Johansen i Norges sjømatråd.

Tidenes klippfiskhalvår

Samlet klippfiskeksport kom på 1,87 milliarder kroner i første halvår, 29 prosent eller 424 millioner kroner mer enn i fjor. Eksporten var totalt på 41 339 tonn, noe som er en reduksjon på 1 666 tonn eller 4 prosent. Gjennomsnittlig prisvekst for all klippfisk var 34 prosent. Av dette ble det eksportert klippfisk av atlanterhavstorsk for 1,08 milliarder kroner, en økning på 348 millioner kroner fra første halvår i fjor. Prisen lå i gjennomsnitt 42 prosent over prisen i fjor. Verdien av klippfisk sei kom på 662 millioner kroner, noe som er 50 millioner kroner mer enn første halvår 2014. Prisen på sei lå 23 prosent over første halvår i fjor.

Største enkeltmarked for klippfisk var Portugal og eksporten kom på 651 millioner kroner. Det er 206 millioner mer enn samme tid i fjor.

- Det er imponerende hvor sterkt klippfisknæringen står seg, og at de solide og tradisjonelle markedene med Portugal i spissen klarer å tilrive seg mye torsk i en situasjon med kraftig prisoppgang og kvotefall, sier Norges sjømatråds fiskeriutsending i Portugal, Christian B. Nordahl.

Saltfiskopptur

Eksporten av saltfisk, både hel og filet, økte med 163 millioner kroner til totalt 850 millioner kroner i første halvår. Veksten fra 2014 er på 24 prosent. Mengden ble redusert med 10 prosent til totalt 22 514 tonn, samtidig som prisen økte med 38 prosent i gjennomsnitt.

Portugal var største marked og kjøpte 70 prosent av all norsk saltfisk til en verdi av 622 millioner kroner, 22 prosent mer enn samme tid i fjor. Prisen til Portugal har gått opp 43 prosent sammenlignet med første halvår 2014, og er nå i gjennomsnitt 38,40 kroner per kilo.

Prisvekst for tørrfisk

Det ble eksportert hel tørrfisk for 186 millioner kroner i første halvår og det er 15 prosent mindre enn på samme tid som i fjor. Totalt salg kom på 1 772 tonn, ned 38 prosent fra samme tid i fjor. Av hovedproduktet lofotrund torsk ble det eksportert 1 120 tonn til en verdi av 136 millioner kroner. Det er en nedgang på 12 prosent eller 18,7 millioner kroner. Prisen var i gjennomsnitt 121,32 kroner, som er 33 prosent høyere enn i første halvår i fjor.

I tillegg ble det eksportert tørkede hoder og rygger for 134 millioner kroner. Det er en økning fra samme tid i fjor på 18 prosent eller 20 millioner kroner. Produktene går i all hovedsak til Nigeria, og totalt for alle tørkede produkter kjøpte Nigeria for 170 millioner kroner i første halvår.

Eksportrekord for fersk torsk

Eksportverdien av alle ferske torskefiskprodukter kom totalt på 1,84 milliarder kroner i første halvår. Dette er 20 prosent eller 310 millioner kroner mer enn på samme tid i 2014, og er ny eksportrekord. Eksporten gikk 6 prosent tilbake i volum, mens prisen i gjennomsnitt har økt med 28 prosent i samme periode for ferske produkter.

Salget av fersk hel fisk økte med 262 millioner kroner til totalt 1,53 milliarder kroner. Eksporten av fersk torsk kom på 1,13 milliarder kroner, opp 190 millioner kroner fra i fjor. Fersk hel hyse økte til 37,8 millioner kroner mot 34,9 millioner kroner i mai i fjor.

Fersk filet økte med 49 millioner kroner til 306 millioner kroner, og det aller meste av dette er fersk torskefilet. Prisen på torskefilet var i gjennomsnitt 68,42 kroner, 24 prosent mer enn på samme tid i fjor.

- Frankrike er et av de viktigste markedene for fersk fisk i Europa, og vi observerer nå at torsk har seilt opp som en like populær fisk som laks blant franske husholdninger. Skreisatsningen under årets sesong ser ut til å løfte deres oppfattelse av norsk torsk som et naturlig og autentisk kvalitetsprodukt, og svarer dermed godt til franske sjømatkonsumenters behov, sier Maria Grimstad de Perlinghi, Norges sjømatråds fiskeriutsending i Frankrike.

Stor prisoppgang for fryste produkter

Eksporten av alle fryste torskefiskprodukter økte med 22 millioner kroner til totalt 1,92 milliarder kroner. Prisveksten på gjennomsnittlig 36 prosent demmer opp for volumfallet på 15 prosent.

Hel fryst fisk ble redusert med 16 millioner kroner til totalt 1,45 milliarder kroner. Fryst hel torsk ble redusert fra 725 til 573 millioner kroner, fryst hel sei økte fra 135 til 229 millioner kroner og fryst hel hyse ble redusert fra 420 til 313 millioner kroner.

Fryst filet øker fra 413 til 456 millioner kroner i første halvår. Volumet går ned 15 prosent, mens prisen i gjennomsnitt økte med 30 prosent.

Emner

Tags


Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Pressekontakt

Chris Guldberg

Chris Guldberg

Pressekontakt Direktør, kommunikasjon og samfunn +47 928 10 707
Dag Sørli

Dag Sørli

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 970 16 311
Trude Bessesen

Trude Bessesen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 901 83 790

Relaterte nyheter

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift.

Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet.