Gå videre til innhold
​Redusert torskeeksport i februar

Pressemelding -

​Redusert torskeeksport i februar

– Etter en rekordsterk januarmåned var det forventet en reduksjon i klippfisksalget i februar. Det er en følge av at årets påske kommer tidligere i år enn i fjor. Samtidig har mindre fiske ført til stor prisøkning for torsken, sier Ove Johansen hos Norges sjømatråd.

Norge eksporterte klippfisk for 263,6 millioner kroner i februar. Det er en nedgang på 19 prosent eller 62,4 millioner fra februar i fjor. Det ble i februar eksportert 6 130 tonn klippfisk, som er en nedgang på 36 prosent eller 3 386 tonn fra februar i fjor.

Av dette ble det eksportert klippfisk av atlanterhavstorsk for 109 millioner kroner. Det er en reduksjon på 45,5 millioner kroner fra februar i fjor. Prisen for klippfisk lå i februar 42 prosent over samme måned i fjor. Verdien av klippfisk sei kom på 135,4 millioner kroner i februar. Det er en nedgang på 9,4 millioner kroner fra februar i fjor. Prisen på sei lå i februar 21 prosent over fjorårets februar.

Største enkeltmarked for klippfisk var Brasil og eksporten kom på 70 millioner kroner, en nedgang på 89,6 millioner kroner fra februar i fjor.

Reduksjon for saltfisk til tross for sterk prisvekst

Norge eksporterte saltfisk, både hel og filet, for 96 millioner kroner i februar. Det er en nedgang på 29 prosent eller 39,3 millioner kroner fra februar i fjor. Målt i volum ble det eksportert 2 587 tonn saltfisk i februar, en reduksjon på 47 prosent fra februar i fjor. Gjennomsnittsprisen på saltfisk var i februar 33 prosent høyere enn for samme måned i fjor. Portugal var største marked og kjøpte saltfisk for 41,2 millioner kroner i februar. Det er en nedgang på 50 prosent fra samme måned i fjor.

Prisvekst for tørrfisk

Det ble eksportert tørrfisk for 42 millioner kroner i februar. Det er en nedgang på 17 prosent fra februar i fjor. Målt i volum ble det eksporter 359 tonn tørrfisk i februar. Det er en nedgang på 45 prosent fra februar i fjor. Av hovedproduktet lofotrund torsk ble det eksportert 318 tonn i februar, til en verdien av 38,6 millioner kroner. Det er en økning på13 prosent eller 4,5 millioner fra februar i fjor. Prisen var kroner 121,25 per kilo i februar. Det er en økning på 31 prosent fra februar i fjor.

Prisøkning for fryst torsk

Eksporten av alle fryste torskefiskprodukter ble redusert med 7,5 millioner kroner i februar, til totalt 278 millioner kroner. Hel rundfryst torsk står for den størst eksportnedgangen av fryste torskefiskprodukter i februar, fra 8 431 tonn i februar i fjor til 4 116 tonn i februar i år. Samtidig var det en prisøkning for hel fryst torsk på 65 prosent, fra kroner 15,21 til kroner 25,09 per kilo.

Økning for ferskfisk

Norge eksporterte ferske torskefiskprodukter for 353,8 millioner kroner i februar. Det er en økning på fire prosent eller 13,5 millioner kroner fra februar i fjor.

Nytt av året er eget varenummer for kvalitetsmerket skrei og i februar ble det eksportert skrei for 43,6 millioner kroner. Målt i volum ble det eksportert 1 409 tonn skrei i februar. Gjennomsnittprisen var kroner 30,95 per kilo.

For fersk hel torsk var eksportverdien i februar 150 millioner kroner. Det er en reduksjon fra 218 millioner kroner i februar i fjor. Prisen økte i februar til kroner 24,98 per kilo, mot kroner 17,32 per kilo i februar fjor.

Eksporten av fersk filet økte med 3,5 millioner til 60,3 millioner kroner i februar. Det er en prisøkning for de fleste arter. Prisen for fersk filet av torsk økte med 35 prosent, hyse økte med 11 prosent og sei økte med 12 prosent i februar sammenlignet med februar i fjor. 

Emner


Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har kontor i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Pressekontakt

Chris Guldberg

Chris Guldberg

Pressekontakt Direktør, kommunikasjon og samfunn +47 928 10 707
Dag Sørli

Dag Sørli

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 970 16 311
Trude Bessesen

Trude Bessesen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 901 83 790

Relaterte nyheter

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift.

Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet.