Gå videre til innhold
​Økt eksport av skalldyr i 2016

Pressemelding -

​Økt eksport av skalldyr i 2016

Norge eksporterte 44 000 tonn skalldyr for 1,8 milliarder kroner i 2016. Det er en volumøkning på 10 prosent og en verdiøkning på 21 prosent fra 2015.

Norge eksporterte reker for 740 millioner kroner i 2016. Det er en nedgang på 4 prosent fra 2015. Norge eksporterte kongekrabber for 529 millioner kroner i 2016, en økning på 45 prosent fra året før. Det ble eksportert snøkrabber for 338 millioner kroner i 2016, en økning på 74 prosent fra 2015. Sverige var det største eksportmarkedet for skalldyr fra Norge i 2016, etterfulgt av Japan og Sør-Korea.

– Økt eksportverdi for skalldyr i 2016 er et resultat av økte fangster og høye priser i markedene for både kongekrabber og snøkrabber. Mens fangstene på reker økte noe i 2016 har prisene på norske rekeprodukter vært lavere enn året før, sier analytiker Kristin Lien i Norges sjømatråd.

Sverige største marked for reker

Sverige var i 2016 det største eksportmarkedet for reker fra Norge, med 387 millioner kroner. Det er en økning på 9 prosent fra 2015. Til Finland, som var det nest største markedet, gikk eksporten ned med 18 prosent til 110 millioner kroner. Storbritannia var vårt tredje største marked med en eksport på 97 millioner kroner i 2016. Det er en økning på 83 prosent fra 2015.

Sterk vekst for levende kongekrabber

Norge eksportere levende kongekrabber for 261 millioner i 2016. Det er en økning på 90 prosent fra 2015. Hovedmarkedet i 2016 var Sør- Korea som stod for 62 prosent av eksporten. USA og Canada var de nest største markedene. For fryst kongekrabbe har eksporten vokst med 18 prosent til 269 millioner kroner i 2016. Her var hovedmarkedet Japan. Endringen til oppstart av kvoteåret til 1. januar i stedet for fra september har resultert i en betydelig økning i verdien av kongekrabbeeksporten. Levende kongekrabber utgjorde i 2016 49 prosent av kongekrabbeeksporten. Det er en økning på 38 prosent fra 2015.

USA største marked for snøkrabber

Norge eksporterte 3 952 tonn fryste snøkrabber for 331 millioner kroner i 2016. Det er en verdiøkning på 80 prosent fra 2015. Gjennomsnittsprisen for fryste snøkrabber var i 2016 på 83,73 kroner, en økning fra 61,39 kroner i 2015. De største eksportmarkedene for snøkrabber i 2016 var USA og Japan.

Nøkkeltall for sjømatåret 2016.

Related links

Emner

Tags


Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Pressekontakt

Chris Guldberg

Chris Guldberg

Pressekontakt Direktør, kommunikasjon og samfunn +47 928 10 707
Dag Sørli

Dag Sørli

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 970 16 311
Trude Bessesen

Trude Bessesen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 901 83 790

Relaterte nyheter