Gå videre til innhold
Børge Grønbech. Foto: Norges sjømatråd
Børge Grønbech. Foto: Norges sjømatråd

Pressemelding -

Børge Grønbech konstitueres som ny toppsjef i Sjømatrådet

Styret i Norges sjømatråd har besluttet å konstituere Børge Grønbech (50) som administrerende direktør etter Renate Larsen. Han tiltrer stillingen fra 1. mai.

- Vi er veldig fornøyde med at Børge har takket ja til å la seg konstituere som administrerende direktør for Sjømatrådet. Dette gjør at vi får en trygg og god leder av selskapet fram til en ny sjef er på plass, sier Marianne E. Johnsen, styreleder i Norges sjømatråd.

Konstitueringen skjer etter Renate Larsens eget ønske, etter at hun tidligere i år valgte å si opp stillingen som administrerende direktør.

Vil være tilgjengelig

- Jeg ønsker Børge lykke til med oppgaven og er veldig glad for at det er han jeg skal overlevere ansvaret til. Selv om jeg nå formelt fratrer, kommer jeg til å være tilgjengelig for både styret og Børge i en tid fremover, sier Renate Larsen.

Børge Grønbech har vært direktør for globale operasjoner siden mai 2018 og vært ansatt i Sjømatrådet siden 1998. Han har hatt flere sentrale stillinger, deriblant markedsdirektør ved hovedkontoret og fiskeriutsending i Boston, USA. Grønbech er utdannet fiskerikandidat med master i internasjonal markedsføring og har en MBA i Seafood Management fra NHH.

- Stolt og takknemlig

- Jeg er både stolt og takknemlig for å få denne muligheten. Jeg gleder meg til å ta fatt på en ny rolle i Sjømatrådet og lover at vi skal fortsette å levere på vår viktigste visjon, nemlig å vinne verden for norsk sjømat, sier Børge Grønbech.

Samtidig er styret i gang med rekruttering av ny toppleder til selskapet. ISCO Group AS skal bistå styret i dette arbeidet. Ansettelsesprosessen er i gang, og stillingen vil bli utlyst snarlig.

Emner

Kategorier


Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.

Kontakter

Børge Grønbech

Børge Grønbech

Direktør for globale operasjoner +47 909 11 172
Dag Sørli

Dag Sørli

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 970 16 311

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.