Gå videre til innhold
Thailenderne er glade i norsk laks, men tror den er fra Japan. Nå skal Sjømatrådet styrke kjennskapen til laks fra Norge.
Thailenderne er glade i norsk laks, men tror den er fra Japan. Nå skal Sjømatrådet styrke kjennskapen til laks fra Norge.

Nyhet -

Thailand: Tror norsk laks er fra Japan

8 av 10 thailendere mener opphav er viktig når de kjøper sjømat. Da er det et problem at mange tror norsk laks er fra Japan, mener fiskeriutsending Asbjørn Warvik Rørtveit. Det vil han gjøre noe med.

Thailand er et voksende marked for norsk sjømat. De siste fem årene har totaleksporten økt med 60 prosent, fra 20 000 tonn i 2015 til 32 000 tonn i 2019. I kroner og øre utgjør det en verdivekst på 141 prosent opp til 1,5 milliarder kroner i fjor.

Norge eksporterer primært laks, ørret og makrell til Thailand, men det er laksen som står for den største volumandelen. På det thailandske fersklaksmarkedet har Norge nærmere 100 prosent markedsandel. Importen av fersk laks til kongeriket har utviklet seg svært raskt over få år, sterkt drevet av sushitrenden som har tatt av de siste årene. Antall japanske restauranter, spesielt i Bangkok, har vokst kraftig og hovedstaden har nå blitt en av byene i verden med høyest konsentrasjon av japanske restauranter utenfor Japan. Det er også en økende andel av «all you can eat»-restauranter som ofte har sashimi av laks på menyen. Den sterke tilknytningen til det japanske kjøkkenet er sannsynligvis også grunnen til at thailenderne tror den norske laksen er japansk. Det til tross for at japanerne ikke eksporterer atlantisk laks til Thailand i det hele tatt.

-Kjennskapen til Norge som sjømatnasjon og som tilbyder av laks og annen sjømat er lav i Thailand. Det gjelder for både forbrukerne og ansatte i dagligvare- og restaurantbransjen. De fleste anser Japan som den store sjømatnasjonen, og de fleste tror også laks kommer derfra, forteller Sjømatrådets fiskeriutsending i Sørøst-Asia Asbjørn Warvik Rørtveit.

Sjømatrådets årlige forbrukerundersøkelser (SCI) viser at stadig flere thailendere foretrekker norsk laks fremfor laks fra andre land. Likevel, det er fortsatt japansk laks, som altså ikke finnes på markedet, som troner øverst på preferanselisten.

-Når vi samtidig vet at 8 av 10 mener opphav er viktig når de kjøper sjømat og at 9 av 10 mener opphav er en indikator på kvalitet, så er det spesielt viktig å øke kjennskapen og preferansen for sjømat fra Norge ytterligere.

Det vil Rørtveit gjøre blant annet gjennom bruken av «Seafood from Norway»- merket og fokus på fordelene med norsk sjømat som høy kvalitet, bærekraftig forvaltning, lange tradisjoner og Norges kalde, klare hav.

Kjølebager og sjømatkampanjer

På grunnen av koronapandemien ble de planlagte vårkampanjene i Thailand utsatt, men kampanjene er nå i full gang og skal pågå frem til november. Et ledd i kampanjen er å dele ut gratis kjølebager med «Seafood from Norway»-logoen til de som kjøper en viss mengde laks eller ørret. Gratis kjølebager høres kanskje gammeldags ut, men idéen er slettes ikke dum mener fiskeriutsending Rørtveit.

-Koronapandemien har ført til en sterk økning i hjemlevering av matvaner, men Thailand er et varmt land der det er en utfordring å holde fisken kald under transporten til kundene. Kjølebagene gjør jobben lettere, og minsker terskelen for å kjøpe fisk. Samtidig vet vi at folk går sjeldnere i butikken, men når de først tar turen handler de større mengder enn før. Sånn sett kan bagene også gjenbrukes og gjøre det lettere å ta med mer fisk hjem enn de ellers ville ha gjort.

Kjølebagene utgjør bare en liten del av markedsføringen, og den store satsingen skjer digitalt.

-Gjennom sosiale medier som Facebook, Youtube og Instagram kjører vi korte videosnutter der formålet primært er å øke kjennskapen til norsk laks. Sekundært skal vi også bidra til å drive onlinesalget av laks hos våre samarbeidspartnere ved hjelp av digital annonsering, forteller Asbjørn Warvik Rørtveit.

Han følger kampanjene tett opp, analyserer resultatene fortløpende og gjør justeringer underveis. Det er blant annet gjort en rekke tilpasninger til nye forbrukertrender i kjølvannet av koronasituasjonen. Undersøkelser fra Tammchart, en av Thailands største dagligvareaktører, viser at folk har blitt enda mer opptatt av matproduktenes opprinnelse og det er en markant økning i onlinehandelen, hjemlevering av mat og nettbruk generelt. Firmaet konkluderer med at e-handelen har kommet for å bli.

Eksporten omtrent tilbake til normalen

Den norske sjømateksporten til Thailand fikk seg en kraftig trøkk da pandemien herjet på sitt verste denne våren. Thailand ble hermetisk lukket for innreise og turistindustrien, som er en av kongerikets viktigste næringer, gikk ned for telling. Med det stengte hotellene og restaurantene der en stor del av laksen ble spist. Ikke bare ble laksespisende turister borte, men mange mistet inntekten sin og kjøpekraften ble raskt redusert. Dermed falt valget på litt billigere proteinkilder enn laks, noe som merkes som en forsiktig økning i makrelleksporten gjennom hele perioden. Positivt er det også at de totale lakse- og ørrettallene er godt på vei tilbake til nivåene for fjoråret selv om Thailand fortsatt er stengt for turister, ifølge Asbjørn Warvik Rørtveit.

-Totalt for fersk laks og ørret var nedgangen kun på 5 prosent hvis vi sammenlikner årets første åtte måneder med i fjor. Det betyr at ikke bare turistene, men også Thailands innbyggere spiser mye laks og ørret, og at thailenderne gjør sitt ytterste for å holde maskineriet i gang.

Hvilken vei eksportpilen vil peke i tiden som kommer avhenger i stor grad av koronapandemiens utvikling. Men én ting er sikkert stadfester Sjømatrådets fiskeriutsending i Sørøst-Asia.

-Det er et betydelig potensial til å bygge en enda sterkere posisjon for både laks og andre norske sjømatarter i Thailand, og den jobben har vi høyt på prioriteringslisten.

Related links

Emner

Kategorier

Kontakter

Christina Neumann

Christina Neumann

Kommunikasjonsrådgiver +47 924 91 591
Asbjørn Warvik Rørtveit

Asbjørn Warvik Rørtveit

Sjømatutsending Sørøst-Asia +66 80 590 9099

Relatert innhold

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.