Gå videre til innhold
Foto: Norges sjømatråd
Foto: Norges sjømatråd

Nyhet -

Sjømatrådet søker snøkrabbekandidater til markedsgruppen for skalldyr

Markedsgruppene er en del av den formelle styringsstrukturen i Sjømatrådet, som ellers består av Sjømatrådets styre og Sjømatrådets generalforsamling.

Sjømatrådet har fem markedsgrupper:

 • Laks og ørret
 • Hvitfisk
 • Konvensjonell
 • Pelagisk
 • Skalldyr

Markedsgruppen rolle er å bidra til at arts-/bransjestrategier og prioriteringer i markedsarbeidet utformes i tråd med næringens behov og Sjømatrådets vedtatte overordnete strategi.

Velges for to år

Markedsgruppene følger et årshjul med fire obligatoriske møter (fysiske og digitale), men det gjennomføres også møter etter behov utover dette.

Medlemmer velges for en periode på to år av gangen med mulighet for forlengelse.

Medlemmene sitter som personlige representanter, og ikke som representant for sitt selskap, men må være ansatt i et selskap som er aktiv sjømateksportør registrert hos Sjømatrådet.

Relevante kvalifikasjoner

Sjømatrådet ønsker innspill fra sjømatnæringen på nytt medlem til markedsgruppen for skalldyr. Relevante kvalifikasjoner for markedsgruppene er:

 • Erfaring og nettverk i sjømatnæringen
 • Erfaring fra salg og markedsarbeid
 • Erfaring med strategiarbeid
 • Erfaring innen markedsføring, PR og kommunikasjon
 • Erfaring innen markedsadgangsarbeid

For nytt medlem i skalldyrgruppen ser Sjømatrådet spesielt etter følgende kompetanse:

 • Tilknytning til snøkrabbe
 • Erfaring fra markedsarbeid med snøkrabbe

Sjømatrådet har minst 40 prosent representasjon av hvert kjønn i markedsgruppen som mål. Gitt dagens sammensetning i markedsgruppen for skalldyr, er vi særlig interessert i aktuelle kvinnelige kandidater.

Frist for innspill av aktuelle kandidater er 1. september.

Send inn ditt forslag her!

Emner

Kategorier

Kontakter

Jan Eirik Johnsen

Jan Eirik Johnsen

Joint marketing manager +47 975 11 384

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.