Gå videre til innhold
Foto: Martin Skaug, Norges sjømatråd
Foto: Martin Skaug, Norges sjømatråd

Nyhet -

Sjømatrådet har levert innspill om grunnrenteskatt

Finansdepartementet har bedt Norges sjømatråd om innspill til den foreslåtte grunnrenteskatten for havbruk. Dette høringsnotatet er nå ferdigstilt og sendt til regjeringen.

- Høringsfristen er offisielt 4. januar, men vi har prioritert dette arbeidet før jul slik at Finansdepartementet kan begynne å se på våre innspill så snart som mulig, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

Har belyst markedssituasjonen

Denne uken leverte Sjømatrådet et dokument på over 20 sider med sine vurderinger om hvilken påvirkning en grunnrenteskatt kan ha på norsk lakseeksport.

Christian Chramer, Norges sjømatråd. Foto: Knut Åserud

- Vi har jobbet innenfor vårt mandat og bestillingen fra finansministeren, og det er å belyse markedssituasjonen for laks og vurdere hvilken effekt lakseskatten kan få på den. I høringssvaret har vi lagt størst vekt på forslaget om normpris og fradragsmulighet for eksportavgift, slik det er foreslått for FOU-avgiften, sier Christian Chramer.

Sjømatutsendingene er koblet på

I prosessen med høringsnotatet trekker han spesielt frem Sjømatrådets utsendinger i markedet.

- Våre kontorer i utlandet har bidratt med unik kunnskap og innsikt fra sine markeder. De sitter tett på vareflyten og har sammen med vårt analyseteam vurdert hvilke effekter den foreslåtte grunnrenteskatten kan få for norsk laks, sett fra et markedsperspektiv, sier Chramer.

Høringsnotatet fra Sjømatrådet kan leses i sin helhet her.

Emner

Kategorier

Kontakter

Martin Skaug

Martin Skaug

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 915 59 902

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.