Gå videre til innhold
Høy kvalitet på årets skrei

Nyhet -

Høy kvalitet på årets skrei

Før verden ble snudd på hodet rakk skreipatruljen å kontrollere over 1200 kvalitetsmerket Skrei, både i Norge og i utlandet. Kvaliteten på det de fant var fantastisk.

Tidlig i januar, når skreien svømmer inn til kysten fra Barentshavet og er i toppform, pakkes kvalitetsmerket Skrei. For mange er dette høydepunktet på året. Også denne sesongen begynte normalt med rikelig tilgang på den aller fineste fisken, men så ble verden brått snudd på hodet, og i mars måtte Skreipatruljen innstille arbeidet sitt.

-Vi rakk å gjøre 103 kontroller fra omtrent 50 ulike produksjonsanlegg fra Finnmark til Nordmøre før koronaviruset inntok Europa og landegrensene stengte, men vi har aldri sett så mye fin skrei så tidlig i sesongen, sier kvalitetskontrollør Arne Magne Andersen i Råfisklaget.

Viktig kontroll

Kvalitetsmerket Skrei er fersk torsk av ekstraordinær kvalitet og det er Råfisklagets Skreipatrulje som passer på at fisken holder det merket lover. Kontrollene utføres hovedsakelig på omlastingsterminaler sør i Norge og i Europa, og det er når fisken er noen dager gammel at den er mest fordelaktig å kontrollere. Skrei-merket garanterer nemlig en holdbarhet på 12 døgn.

-Det gir oss blant annet muligheten til å sjekke at fisken har vært godt kjølt før pakking, har tilstrekkelig med is nakkene til resten av reisen og ligger pent pakket i kassene. Dersom det pakkes fisk som ikke er av topp kvalitet vil dette bli tydeligere når fisken er noen dager gammel, forklarer Arne Magne Andersen.

Nedgang i eksporten

Denne skreisesongen ble det totalt eksportert 5 500 tonn skrei fra Norge, noe som er en reduksjon på 17 prosent. Verdien av skreien var på 264 millioner kroner, som er ned 26 millioner kroner, eller 9 prosent. 

- I begynnelsen av året lå vi an til en ny rekordsesong for skreien, men et forholdsvis kraftig fall i etterspørselen i mars og april på grunn av nedstengning av blant annet restaurantsegmentet har gitt negative utslag på eksportvolumene. Forholdsvis god etterspørsel i dagligvarehandelen i Spania har virket i positiv retning, men i sum har likevel etterspørselen og prisen, målt i euro, falt i siste del av skreisesongen. Utviklingen i kjøpekraften fremover skaper også stor usikkerhet med hensyn til etterspørselen etter fersk torsk fremover, sier sjømatanalytiker Ingrid Kristine Pettersen i Norges sjømatråd.

Da regjeringen valgte å definere sjømatnæringa som viktig, førte det til strenge restriksjoner for besøk om bord på fiskebåter og hos industribedrifter.

Torskens «Rolls Royce»

Før verden ble snudd på hodet rakk skreipatruljen å kontrollere over 1200 kvalitetsmerket Skrei.

- Vi måtte innstille kontrollene i mars og rakk dessverre ikke å se mer skrei i år siden sesongen for å pakke stoppet 30. april, sier Arne Magne Andersen.

Nå er samfunnet forsiktig begynt å vende tilbake til normalen etter anbefalinger fra helsemyndighetene, og denne uken har Råfisklagets kontrollører tatt opp jobben ute hos fiskebedrifter i Norge.

- Dette ble en annerledes sesong for Skreipatruljen, men jeg må si at jeg gleder meg desto mer til 1. januar 2021 og en ny sesong med kontroll av kvalitetsmerket Skrei. Dette er virkelig torskens «Rolls Royce» og etter min mening blant det aller beste Norge leverer i fersfiskmarkedet, sier Arne Magne Andersen.

FAKTA OM KVALITETSMERKET SKREI:

Det er lov å pakke skrei med kvalitetsmerket mellom 1. januar og 30. april. Kontrollene foretas på bedriftene hos de godkjente pakkerne og på grossist- og omlastingssentraler i Norge og i utlandet.

Kvalitetsmerket Skrei skal være av topp kvalitet:

  • Fisken må bløgges korrekt og umiddelbart etter den er fisket.
  • Fisken må blø godt ut i rent vann. Dette er viktig både for god utblødning og bevaring av fiskens utseende.
  • Fisken må behandles skånsomt slik at den ikke får slag, og den må kjøles hurtig ned mot null grader. Dette bidrar til at den gode kvaliteten på skreien holder seg lengre.

Gjennom Skrei-merket har produsentene i fiskerinæringen gitt hverandre et løfte på om å stå sammen om å levere et svært etterspurt produkt av høy kvalitet. Skreipatruljens oppdrag er å kontrollere at alle produsentene ivaretar fellesskapets verdier ved å levere varer etter kvalitetsstandardens strenge kriterier.

Skreipatruljen gjennomføres av Norges Råfisklag i samarbeid med Norges sjømatråd. Patruljen kontrollerer at produsentene følger standarden og at skreien som pakkes til kvalitetsmerket Skrei tilfredsstiller kravene i skreistandarden. Det er Norges sjømatråd som eier merkevaren og som gir produsenter tillatelse til å bruke merket.

Emner

Tags

Pressekontakt

Dag Sørli

Dag Sørli

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 970 16 311

Relatert materiale