Gå videre til innhold
Sjømatrådet og norske eksportører hadde med norsk sjømat til en matmesse i ørkenbyen Riyadh i forrige uke.
Sjømatrådet og norske eksportører hadde med norsk sjømat til en matmesse i ørkenbyen Riyadh i forrige uke.

Nyhet -

Fullt trykk på Saudi Food Show

Sjømatrådet og tre eksportører deltok for første gang på Saudi Food Show, som ble arrangert i Riyadh i forrige uke. Det var godt besøk på messen og interessen for norsk sjømat var stor.

Høy temperatur

Til tross for at det var godt over 40 grader utendørs i ørkenbyen Riyadh, var stemningen inne på messen behagelig og energisk.

- Vi har tidligere god erfaring med å delta på Saudi Horeca, som arrangeres samme sted i november. Messen nå i juni var en ny erfaring for oss og vi er svært godt fornøyde med at Lerøy Seafood, Villa Seafood og Coldwater Prawns of Norway tok turen sammen med oss, sier Ingelill Jacobsen, Sjømatrådets ansvarlige for Midtøsten.

Siden oppstarten av markedsarbeidet i Saudi-Arabia i 2018, har eksporten økt jevnt, med unntak av koronapandemien. Fra 2021 til 2022 økte eksporten med 11 prosent, og hittil i år har eksporten økt med 15 prosent fra samme periode i fjor.

Over 90 prosent av sjømateksporten til Saudi-Arabia er laks, i tillegg til noe ørret og makrell.

Overgikk forventningene

Det var 450 utstillere fra hele verden på messen, og mellom 15-18 000 besøkte messen i løpet av de tre dagene messen varte.


- Det var en positiv overraskelse å være på Saudi Food Show. Til å være en helt ny messe vil jeg si at den overgikk mine forventninger. Jeg møtte eksisterende kunder og en rekke nye mulige kunder. I tillegg var representanter fra de store dagligvarekjedene innom standen, sier Linda Jensen, Key Account for Midt Østen i Lerøy Seafood.

Viktig butikkbesøk

Før messestart arrangerte Sjømatrådet butikkbesøk for å se på hvordan fiskediskene i dagligvare så ut.


En rekke hyper- og supermarkeder i Riyadh fikk besøk av ivrige nordmenn som raskt peilet seg inn på ferskfiskdisken, kjøle- og frysediskene. Rundturen gikk blant annet til LuLu Hypermarkets, Carrefour, Spar, Tamimi Markets, HyperPanda og Danube.


- Det er viktig å være ute i butikk og se hvordan mulighetsrommet for våre produkter er. Dette er noe vi alltid gjør når vi er ute i markedene, sier Trond Gulbrandsen, Sales Manager Asia, i Coldwater Prawns of Norway.


- Butikkrunden bekrefter en del av det vi visste fra tidligere. Saudierne er vant med en annen type reke, så det blir viktig for oss å bygge historiefortellingen om våre produkter som både ser og smaker annerledes enn det er vant med fra tidligere, sier Gulbrandsen.


Også Pedro Matos, salgssjef i Villa Seafood hadde utbytterike dager i millionbyen Riyadh.

- Det har vært et helt overveldende første møte med Saudi-Arabia. Responsen fra importører, restauranteiere og andre aktører i regionen rundt norske sjømatprodukter har vært eksepsjonell. Vi ser frem til å fortsette arbeidet vårt med å posisjonere oss i Midtøsten med våre produkter, sier Matos.

Eksporten krever listeføring

For å kunne eksportere sjømat til Saudi-Arabia kreves det listeføring hos saudiske matmyndigheter, SFDA. Produsenter av norsk sjømat som ønsker å eksportere til landet, må fylle ut et egenerklæringsskjema som finnes på SFDA sine nettsider. Deretter må det signeres av Mattilsynet, før de oversender dette til SFDA.


Norsk-saudisk sjømatmiddag

Kvelden før messestart hadde Sjømatrådet invitert lokal media til en norsk-saudisk sjømatmiddag.


Her fikk inviterte gjester smake på norske reker, laks og torsk, smakfullt komponert av den kjente saudiske toppkokken Ammar Al Barakati. Han balanserte norsk sjømat med saudiske smaker på en fortreffelig måte.

Norges ambassadør til Saudi-Arabia, Thomas Lid Ball stilte residensen til disposisjon og det var en flott ramme rundt et fantastisk måltid.

F.v: Ambassaderåd Monika Thowsen, prosjektleder nye markeder i Norges sjømatråd Ingelill Jacobsen, kokken Ammar Al Barakati og Norges Ambassadør til Saudi-Arabia, Thomas Lid Ball.

Om Sjømatrådets tilstedeværelse i Saudi-Arabia

Sjømatrådet vurderer kontinuerlig vår tilstedeværelse i Saudi-Arabia. Så langt besøker vi landet en til to ganger i året, i tilknytning til vår og norske eksportørers deltakelse på matmesser.

Vi mener at vår egen og norske sjømateksportørers tilstedeværelse i landet, ikke bidrar til brudd på menneskerettighetene og er etisk forsvarlige. Sjømatrådet er trygge på at norske myndigheter, gjennom UD, til enhver tid tar løpende og riktige vurderinger av situasjonen i de landene vi opererer i.
Vi registrerer at Utenriksministeren Anniken Huitfeldt fikk tatt opp spørsmål om menneskerettigheter da hun besøkte i Riyadh tidligere i juni.

Emner

Kategorier

Kontakter

Trude Bessesen

Trude Bessesen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 901 83 790
Ingelill Jacobsen

Ingelill Jacobsen

Prosjektleder nye markeder 97519661

Relatert innhold

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.